21 بازدید

Zhang Yixing Love Fund fan charity was rated #2 on the Specialty Charity Chart by Chinese Charities Index for Oct #lay

خیریه ی طرفداران ییشینگ به اسم “Zhang Yixing Love Found” در فهرست ماه اکتبر به عنوان رتبه ی دوم در چارت خیریه های اختصاصی(ویژه) از طرف سازمان خیریه های چین شناخته شده.

:zardak (6):

Print Friendly, PDF & Email
#2 on the Specialty Charity Chart by Chinese Charities Index for Oct #">lay">


2 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *