2 بازدید

Yi Qi Lai weibo update

سلوم دوستان

لی چی لای یه بنده خداییی میباشد و ویبوشو درمورد لوهان آپ کرده و یه متن چینی ادبی نوشته که چه به صورت انگلیسی و چه به صورت فارسی ترجمش کنم بسیار چیزه بیخودیه خخخ ..من سعی کردم تا جایی که امکان داره روون ترجمش کنم

ادامه….

Yi Qi Lai weibo update warm kind Prince @ M our 鹿 M each say that a very tiny, multiplied by 1.3 billion, becomes a sea of love! A huge obstacle, divided by 1.3 billion, becomes a small insignificant! Thanks Luhan, thank Lu fans!

Our efforts together! The energy gathering together useful

لی چی لای ویبوشو آبدیت کرده و خطاب به پرنس ایکسو ام آهومون گفته یه ضرب خیلی کوچیک در 1.3میلیون آدم میشه دریای بزرگی از عاشقان

و البتهمانع های بزرگی تقسیم بر 1.3 میلیون نفر میشه یه چیزه ناچیز …اما ارزشمند

ممنونم لوهان و ممنونم از طرفدارای آهومون

تلاش هامونو ادامه میدیم تا انرژی مفیدی رو از هم دیگه دریافت کنیم

Print Friendly

12 Responses

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *