28 بازدید

Yi Qi Lai weibo update

سلوم دوستان

لی چی لای یه بنده خداییی میباشد و ویبوشو درمورد لوهان آپ کرده و یه متن چینی ادبی نوشته که چه به صورت انگلیسی و چه به صورت فارسی ترجمش کنم بسیار چیزه بیخودیه خخخ ..من سعی کردم تا جایی که امکان داره روون ترجمش کنم

ادامه….

Yi Qi Lai weibo update warm kind Prince @ M our 鹿 M each say that a very tiny, multiplied by 1.3 billion, becomes a sea of love! A huge obstacle, divided by 1.3 billion, becomes a small insignificant! Thanks Luhan, thank Lu fans!

Our efforts together! The energy gathering together useful

لی چی لای ویبوشو آبدیت کرده و خطاب به پرنس ایکسو ام آهومون گفته یه ضرب خیلی کوچیک در 1.3میلیون آدم میشه دریای بزرگی از عاشقان

و البتهمانع های بزرگی تقسیم بر 1.3 میلیون نفر میشه یه چیزه ناچیز …اما ارزشمند

ممنونم لوهان و ممنونم از طرفدارای آهومون

تلاش هامونو ادامه میدیم تا انرژی مفیدی رو از هم دیگه دریافت کنیم

Print Friendly, PDF & Email


12 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *