wuyifan weibo update

آپدیت ویبوی وویی فان:فردا اولین فیلم من some where onlywe know منتشر خواهد شد و من حتی اونو تماشا نکردم , پیش بینی کردن حسه عصبی بم میده …. خیابان های آشنا, آغوشه سکوت …. بسیاری از خاطرات ارزشمند وجود داره و هنوزهم در بسیاری از جنبه ها نیاز به کار سخته, این فیلم به ما می گوید ” عشق همه چیزه, عشق شمایین” برای من…. این رویا درست می آید و همچنین باعث شروع تمام رویاها می شود … 2.10 عشق و رویا… با من بیا خونه….

2 تا عکس دیگه ادامه

Continue reading

wuyifan weibo update

آپدیت ویبوی وویی فان:اگر شما منو بشناسین , مرا دوست خواهید داشت…

ای جان ما دوست داریم عزیزم

عکس اصلی ادامه

Continue reading

wuyifan weibo update

آپديت ويبو کريس:
امروز با توجه به محدوديت خودرو,ما فقط ميتونستيم پرواز کنيم(با هواپيما بريم)
کنجکاوانه از مهماندار پرواز پرسيدم:سلام.ممکنه بدونم پرواز با اين جت کوچيک پردست انداز خواهد بود؟
اون به گرمى جواب داد:بله,چون داريم توى آسمون مشابهى پرواز ميکنيم.
بعدم براى مدتى خنديد.من ساکت نگاش کردمو تعجب کردم ک آيا واقعا چيز خنده دارى بود که اونو انقدر خندوند…
يکدفعه احساس کردم رفتار سرد و کناره گيريه من قابل تحمل نيست

Continue reading