wuyifan weibo update

آپدیت ویبوی وویی فان:فردا اولین فیلم من some where onlywe know منتشر خواهد شد و من حتی اونو تماشا نکردم , پیش بینی کردن حسه عصبی بم میده …. خیابان های آشنا, آغوشه سکوت …. بسیاری از خاطرات ارزشمند وجود داره و هنوزهم در بسیاری از جنبه ها نیاز به کار سخته, این فیلم به ما می گوید ” عشق همه چیزه, عشق شمایین” برای من…. این رویا درست می آید و همچنین باعث شروع تمام رویاها می شود … 2.10 عشق و رویا… با من بیا خونه….

2 تا عکس دیگه ادامه

Continue reading

wuyifan weibo update

آپدیت ویبوی وویی فان:اگر شما منو بشناسین , مرا دوست خواهید داشت… 

ای جان ما دوست داریم عزیزم

عکس اصلی ادامه

Continue reading

wuyifan weibo update

آپدیت ویبو کریس:
امروز با توجه به محدودیت خودرو,ما فقط میتونستیم پرواز کنیم(با هواپیما بریم)
کنجکاوانه از مهماندار پرواز پرسیدم:سلام.ممکنه بدونم پرواز با این جت کوچیک پردست انداز خواهد بود؟
اون به گرمى جواب داد:بله,چون داریم توى آسمون مشابهى پرواز میکنیم.
بعدم براى مدتى خندید.من ساکت نگاش کردمو تعجب کردم ک آیا واقعا چیز خنده دارى بود که اونو انقدر خندوند…
یکدفعه احساس کردم رفتار سرد و کناره گیریه من قابل تحمل نیست

Continue reading