Southern full entertainment Weibo Update With Luhan

//uupload.ir/files/ydbk_cf_fwfuuoaaip-r.jpg

اپدیت ویبوی Southern full entertainment (تم اهنگ بازهای المپیک زمستانی 2022 پکن ) با لوهان و دیوید تائو

“اخیرا شرکت سرگرمی southern از لوهان برای خواندن در بازی های المپیک زمستانی با موضوع “Come to the Great Wall to Ski” که در سال 2022 به میزبانیه پکن برگذار میشه دعوت کرده و این اولین همکاری خدای رپ R&Bتائو هست.ایده ی دعوت از لوهان و تائو برای همکاری در بازی های زمستانی المپیک از اول شروع کار بود.
تائو با ضبط اهنگه super nervous به عنوان یک ایدل شناخته شد.”

Continue reading