One Leaf Weibo update With

اپدیت ویبوی One Leaf با لوهان

زمان و تاریخ از قبل تصمیم گیرى شده.
فردا صبح درست راس ساعت 10, ادیت یاد بود لوهان,ماسک هاى مخصوص در فروشگاه One Leaf Flagship به فروش میرسه و در دسترسه .20 ساعت بعد از اولین نمایش عمومى.
از لوهان و One Leaf حمایت کنین.
همدیگرو خواهیم دید.

عکسا ادامه

Continue reading