Official Update CCTV Spring Festival Gala

//8pic.ir/images/e439p86oe73vnoqovesi.jpg

اپدیت ویبو رسمی جشن فستیوال بهاری cctv :
امروز توی تمرین پنجم ،برنامه ها به 36 تا کاهش داده شد . جشن فستیوال بهاری 4 تا تمرین رو پشت سر گذاشت ،تمام برنامه ها دارن تغییر داده میشن .کمیته جشن فستیوال بهاری تصمیم گرفته ،از تمرین پنجم امروز برنامه ها از تمرین38 تا بشه 36 تا .اینکه چه برنامه هایی مخصوصا در جشن هستند ،هنوز باید تا شب صبر کرد تا فهمید.