Ming Weekly F.A.C.E.B.O.O.K Update

اپدیت فیس/بوک Ming Weekly 

تو شماره 214° N  که اخرین شماره منتشر شده از مجله ming zhou دو تا تقویم یکی از لوهان و یه تقویم از کریس واسه سال 2015 منتشر شده

تقویم ادامه

 

Continue reading