Malaysian Chinese newspaper《中国报》(China Press) report about Luhan’s hashtag 30 billion views

//uupload.ir/files/6vsv_ckajdyguwaizewy.jpg

روزنامه مالزیایی چینی 《中国报》 یا China Press خبر رکورد زندن لوهان برای اسم #鹿晗 که 30 میلیارد بازدید داشته رو گزارش کرده

[لوهان رکورد دیگه ای رو برای هشتگ 30 میلیاردی ویبو شکست ]

خبرگزاری پکن- سال گذشته، لوهان عضو سابق چینی از گروه پسرکره ای اکسو ، یکباره رکورد جهانی گینس با چیزی حدود 10 میلیون کامنت ویبو شکست و بعد از اینکه لوهان برای پیشرفت به چین برگشت، فیلم هایی رو بازی کرد و پیشنهاد های زیادی برای مدلینگ تبلیغاتی دریافت کرد، حتی تعداد زیادی طرفدار وفادار داره که دنبالش میکنن و نسبت بهش وفاداری دارن ،همچنین درحالی که لوهان همیشه با طرفداراش از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار میکنه .
روز سه شنبه ،بازدید هشتگ ویبو رکوردی 30 بیلیونی رو شکست .یه بار دیگه رکوردی اینترنتی از نو نوشته شد،اعداد خیلی متحیر کنندن.