luhan- persian sub

سلام بچه ها ببخشید چند روز نبودم نتم قطع شده بود بابت دیر گذاشتن این پستم واقعا شرمنده قولشو زودتراز اینا داده بودماز سمیرا جونم مرسی در نبودم اخبار لوهانو واستون میذاشتحالا برین ادامه واسه ساب فارسی ام وی لوهانی

Continue reading