Fans Magazine interview with Luhan

دیروز یه مصاحبه از لوهان برایتون گذاتم که گفتم معلوم نیست برای چیه

خوب حالا معلوم شد که مال مجله fans هستش

این مجله یه مصاحبه با لوهان داشته که چندتا از مصاحبه اش منتشر شده که ادامه میتونید بخونید

Continue reading