CCTVNoticia weibo update

CCTVNoticia  وبیوشو با یه خبر از شب فستیوال بهارى اپدیت کرده.

لوهان,کریس و ویلیام چان یک سورپرایز دارن!منتطر اون باشید.

 در هر دو فستیوال بهارى ,کریس و چن ویلیام  و بقیه هنرمندان بزرگ حضور دارن و مشخص شده که چطور میخواهند در مراسم شرکت کنند

کارگردان گفت در جشن بهاری قطعا یک سورپرایز خواهیم  داشت.بیاید دربارش حرف بزنیم,چی رو بىشتر از همه دوست دارید؟چه آهنگی رو دوست دارید براتون بخونن

وای حیلی دوست دارم زودتر ببینم چیه این سورپرایز