CCTV Spring Festival Gala_luhan

گفته شده که لوهان صد در صد اعلام نکرده تو جشنواره بهاری 2015 با وو یی فان شرکت میکنه. کسی ک این ترجمه رو گذاشته اشتباه کرده. لوهان گفته :

1برای من باعث افتخاره ک تو این جشن باشم امیدوارم یه برنامه خوب رو استیج انجام بدم
2 این یه رازه (همون بحث کریس ) خودتون میفهمین
3 این یه رازه به موقش میفهمین … ام … من چیزی نگفتم

Luhan هیچ چیزی در مورد وو ییفان ذکر نکرده. همچنین، درمصاحبه در هنگ کنگ ، Luhan گفت که اون تو جشنواره بهاری2015 حضور داره، اما یک راز در مورد جزئیات عملکرد او بود