CCTV Dream Star Partner in full support of Luhan.

Baekhyun & Luhan Iranian Fan Club

برنامه CCTV-1 Dream Star Partner یه بیانیه ای متنشر کرده در رابطه به کمک های لوهان به کمی هم به اتفاقات اخیر در رابطه با شکایت sm وجدایی لوهان از EXO پرداخته و یه پشتیبانی کامل کرده از لوهان و حمایت خودشو نشون داده که ترجمه بیانیه رو میتونید در ادامه بخونید

Continue reading