Cavytech weibo Update

آپدیت ویبوی Cavytech:

“این دستبند که میتونه نقش منشی شما رو بازی کنه هم اکنون تویفروشگاه ها عرضه میشه.یه جور ریموت کنترل برای تلفن همراه، یاد آور گوشی برای جلو گیری از گم شدنش، یادآور تماس ها،دارای برنامه هایی برای مدیریت زمان کسایی که برنامه های ورزشی رو دنبال میکنن و چندین تا کارکرد دیگه”