Award that Luhai Order

//8pic.ir/images/yo0py53fwzu2wwpbtov5.jpg

اینم جوایزی که لوهان گرفته تو این مدت بعد از جدایی از گروه اکسو:
1.جذاب ترین مرد اسیا (2013)
2.جوایز رکورد گینس (2014)
3.با ارزش ترین ستاره مرد(14:11:19)
4.محبوب ترین پادشاه سال(15:01:09)
5.ایدل اسیایی (iqi night 2015(14:12:06
6.جایزه جوان سال( todou (14:12:06
7.جایزه پادشاه ویبو خدایان و مردها (15:01:06)
8.جایزه تازه کار سال برای فیلم (به تازگی) (15:04:18)