Jongin for Vivi magazine

یه تیکه کوتاه از مصاحبه کای با مجله vivi

-جونگین گفت که مُدش خیلی سادست بنابراین دخترای ساده رو دوست داره و بهش اعتراف میکنه وقتی فرد مورد نظرشو پیدا کرد.
-اخیرا زمانیکه جونگین به آمریکا رفت او تمام وقت آزادش رو به خریدکردن گذروند.ژاکت،کت،عرقگیر و حوله های راحتی خرید.

-احساس بدی داشت که فقط برای خودش خرید کنه بنابراین به مادر ،خواهرهاش زنگ زد و برای اونها هدیه گرفت.
برای مادر:لوازم سفره
برای خواهرها:لوازم آرایش
-“من دخترهای ساده و باوقار رو دوست دارم،شخصیکه خیلی شبیه به من باشه…آیا راحت نیست که با اونطور شخصی قرار بذارم؟”
-“جدیدا من آخر هفته ها به خواننده های کانادایی گوش میدم زمانیکه احساس شکست میکنم.بنابراین میتونم از اون احساس فرار کنم.
-“خوابیدن زمانیه که من واقعا میتونم انرژیمو تجدید کنم.خوابیدن 12ساعت روزانه چیزیه که من واقعا میخوام.(میخنده)”
-“اگه من عضو اکسو نمیشدم من شاید بعد از دانشگاه دنبال کار میگشتم.اما الان،بهترین زندگی برای منه.”
-“معمولا من شخص خیلی آرومی هستم…اما زمانیکه میخونم یا میرقصم یا زمانهایی مثل این من واقعا خیلی بااحساس میشم.”

ترجمه : هانی

HIGH CUT Magazine Interview with Kyungsoo

مصاحبه ی مجله ی High cut با همزر کیونگی

Continue reading

“Kyungsoo’s interviews for “pure love

مصاحبه های همزر کیونگی برای فیلم  PURE LOVE

به علت زیاد بودن تعداد مصاحبه ها همه رو در یک پست قرا دادم

Continue reading