170107 Lay studio’s weibo update

آپدیت ویبوی استودیوی لی

“Lose Control ،اولین آلبوم سولوی جانگ ییشینگ،به فروش بیشتر از 270 هزار نسخه رسید. این آلبوم بعد از شکستن رکورد فروش در روز اول ،ماه اول و سال اول انتشار در کره ادامه میدهد، بعد از شکست رکورد در چارت قدرتمند Hanteo ی کره، برای بیشترین فروش آلبوم سولو، این بار در چارت Gaon رکورد شکست و هر دو چارت Hanteo و Gaon رو به زانو درآورد.”

170103 Lay from Incheon to Guangzhou

لی برگشت چین (گوانگجو)

لی امروز بعد از بیشتر از پنج سال رفت و آمد بین کره و چین تونست از خدماتویژه ی عبور از گذرگاه هوشمند عبور مهاجران برای اولین بار استفاده کنه. این یعنی لی دیگه وقت زیادی تو فرودگاه صرف نمی کنه و کاراش سریع و آسونتر میشه( یه چیز در حد 15 ثانیه کارش طول میکشه 😐 D: )

(این امتیاز برای کره ای ها و کساییه که زیاد رفت و آمد می کننده)

Continue reading