lay’s dad opened a restaurant

بابای لی عزیز در زادگاهش یعنی چانگشا یه رستوران زده که اسمش هست 桥头食道 و اگه خواستین آدرسشم دارم بهتون بدم 开福区八一桥617号 ، آخه نا سلامتی امروز با لی اونجا غذا خوردیم منم دیدم زشته آدرسو حفظ نکنم… فقط چون خیلی غذاش عجیب بود من لب نزدم…اگه یه روز گذرتون افتاد می تونید از این آدرس استفاده کنید… غذاشو خوردید یاد ما هم بکنید…

بابای لی هم عکسش تو ادامس

Continue reading