FANART

چند تا فن آرت ژیگر

Continue reading

LUHAN EXO – MAMA SD Card

میدونم اینا قدیمین ولی جدیدن یعنی قدیمیناا ولی الان یه جور دیگشون منتشر شده خودمم نمیدونم حالم خوش نی خخخخخ

یکی دیگه ادامه

Continue reading

The star interview

بچه ها یکی از فیس بوقای لوهان یه تیکه از مصاحبه ی The star رو ترجمه کرده ولی چون از ویتنام به انگلیسی ترجمه شده یه خورده بی معنیه حالا نمیدونم

سوال:این آهنگو دوست داشتی؟ (این سوالو داشته باشید جوابه لوهان چه ربطی به سوال داره من موندم )

لوهان:من تک فرزندم و تنهایی بزرگ شدم دوست داشتم یه خواهر کوچیکتر داشته باشم و بهش زیاد گیر ندم و به دوس پسراش کاری نداشته باشم (آره جونه خودش حالا خواهرش با یه پسر دوست میشد سر میبرید خخخخخخخخخخ )

یه عکس متحرک از لولو ادامه

Continue reading