به نام خدا

سلام

گویا اونروز تو دیزنی لند به تائو خیلی خوش گذشته و فن ها اکثر شناختنش و ازش امضا گرفتن ،اینم یک عدد فن بوی هست داره از تائو امضا میگره وقتی برای ژسته عکس خم میشه تائو لبخنده ملیحی میزنه..

وایی این تائو چقدر فن بوی داره!!هرجا میرم همشون فن بوی ان