Exomentry

تمامی قسمت ها اضافه شد :

قسمت دوم ( سوهو ) به طور کامل جایگزین شد

قسمت هفتم ( پارت اول شیوچن ) اضافه شد

قسمت 12 تا 15 اضافه شد

GIFT VOD ها نیز اضافه شد

EXO’S BOWLING COMPETITION نیز اضافه شد ( برای امروزه )

با تشکر از همزرِ همزر کیونگی


یهـــت smile

من اومدم با برنامه امروز پسرا تو وی smile)

زیرنویس فارسی هم بزودی صبور باشید

 

Continue reading