170108 Lynn_Happy’s weibo update

آپدیت ویبوی Lynn_Happy با دو تا عکس از فیلم چانیول

گویا صحنه ی بو.سه ی چانیول با جانگ لی(که احتمالا برای فیلم Picnic) واقعی نیست و در این صحنه از یک تکنیک فیلمبرداری استفاده کردن و با ایجاد زاویه ی مناسب صحنه ی کیس رو نشون دادن( عکس در ادامه ی مطلب)

Continue reading