170109 Lay studio’s weibo update

آپدیت ویبوی استودیوی لی

“هدیه برای شکستن رکورد فروش فیزیکی 270,000 . در این مسیر موزیک ،هر چالشی، هر بار که موزیکشو با شما سهیم شد، هر بار برگشت و پشتش رو نگاه کرد، همیشه از شما سپاسگزار بود:-* [email protected]

170106 Lay studio’s weibo update

آپدیت ویبوی استودیوی لی 

“جانگ ییشینگ امروز در مراسم جوایز جوان نمونه ی هونان مفتخر به دریافت لقب “جوان مهربان و نمونه” ی چانگی شد، بیاید در 2017 ادامه بدیم ، آستینارو بزنیم بالا ، موفق باشید”