LuHan weibo update

اپدیت ویبوی لوهان:

امروز جمعه اس، بزار دو تا دستهات رو که قراره امروز قطع بشه ببینم!

پ.ن : جفت یازده یا روز مجردها (11 نوامبر)
روزی است که بیشترین خرید آنلاین توش صورت میگیره. مردم میگن که باید دستهاشون رو قطع کنن چرا که توی این روز بیشتر از نیازشون خرید می کنن.