161220 OhSehun Bar bought 7,355 albums of ‘For Life’ and 10,000 copies of Sehun’s Vogue Korea Magazine january 2017 edition 🙌 👏

OhSehun Bar به تنهايي 10,000جلد از مجله Vogue سهون و 7,355نسخه از البوم for life رو سفارش داده.

:yes:

:zardak2 (33):

161221 Yixing Weibo update 🙏

آپدیت ویبوی ییشینگ: همه خیلی سخت کار کردند، از همه تون ممنونم که طرف من بودین. به طور خلاصه، من سپاسگزار هستم، متاثر و احساساتی شدم و متشکرم…

ادامه 

Continue reading

161221 Yixing Studio Weibo update

آپدیت استدیو ییشینگ: جانگ ییشینگ احساس رئیس بعد از خوردن، این 9 عکس از کباب کردن… میدونم، این قطعا به تعدادی که قرار بود، هستش! یاه!
یادداشت: فن ها به ییشینگ می گفتن که باید 9 تا سلفی از برنامه ی زنده ی Star Zone که از پشت صحنه ی the operational Love پخش می شد، آپدیت کنه(9 حداکثر تعداد عکس ها برای یه پست هستش).