15 بازدید

oh sehun gallery part 8

پارت هشتم عکس های سهون

بقیه ادامه

Repackage ‘XOXO’ album contents
 
71199369809553521036.jpg   34193418521235184175.jpg   34640673485934593373.jpg   39139312419624041717.jpg
 
71265536307970258274.jpg   35447749161230898324.jpg   78351211364220342030.jpg   61266588361744004139.jpg
 
 
01565726922037487009.jpg   34186245533362764139.jpg   45102316776472467951.jpg   75909648680772431830.jpg   
 
73734286697395291184.jpg   41907279796842495788.jpg   39895080672737837470.jpg
 
EXO Men’s Style Magazine, September ’13 issue
 
48684762638415413222.jpg   70935763518701104141.jpg
 
 EXO for IZE interview
 
 
25301994868314570742.jpg  92376262948415373400.jpg
 
 EXO-K Ivy Club FW 2013 Collection, website updates
 
 
28064742867745702362.jpg   10365143707549201568.jpg   12116846633792356578.jpg   06135912353822280347.jpg
 
14153758841476297858.jpg    51234193562820163200.jpg   46005481327068995076.jpg   48567727780645799428.jpg
 
15904194928583712886.jpg   43913403160225285210.jpg   56007501736801456368.jpg

Print Friendly, PDF & Email


9 Responses

  1. مرسیییی عجقم..راستی این الماسه خیلی بهم فاز داد..سیمرغ کی تنش بود؟؟؟ لوهان هم یه بار یه تیشرت تنش بود که روش جنگجو نوشته بووود laugh

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *