15 بازدید

Luhan @ Back to 20 _ gif

یه سری گیف خوشگل از لوهی جووووووووووووووووونم از پشت صحنه فیلم back to 20

ای جان بچم چه زایه میشه اینجا تازه یه جام از مماغش خون میاد
Print Friendly, PDF & Email


7 Responses

  1. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
    بمیرمممممممممممممممممممممممممم پس این دست اندر کاران محترم چرا حواسشون نیستتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
    عکس سومیه رووووووووو چه حسی گرفته من تا فیلمه بیاد جوون مرگ شدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif
    مغسییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *