22 بازدید

Lenovo sales

لب تابای لنوا , همونایی که رییس تبلیغشون میکرد

فروششون افزایش چشم گیری داشته ^~^

Print Friendly, PDF & Email


One Response

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *