16 بازدید

kris and jessica

این جسی چرا کریسو اینجوری نگاه میکنهولی خوبه کریسم خودشو حفظ کرد خخخخ مال خودمه

Print Friendly, PDF & Email


15 Responses

  1. مسخره قیافه نداره از نظر من چهل سالو رد کرده انقدر تو عکس مسخره افتاده ایول بابا ایول کریس اصن انگار ن انگار سمیرا جوونم بخدا اگه نگاهش میکرد خودم به حسابش میرسیدم پ نگران نباش من پشتتم خخخخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *