62 بازدید

{INFO} This week’s Hanteo no.1 album: #EXO member Lay’s solo debut mini-album LOSE CONTROL and CBX Hey Mama #3

تو چارت Hanteo این هفته :

#1 Lay’s mini-album LOSE CONTROL

EXO-CBX’s mini-album Hey Mama #3

Print Friendly, PDF & Email


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *