57 بازدید

{INFO} EXO-CBX to appear on SBS Power FM Choi Hwa Jung’s Power Time tomorrow 12pm – 2pm KST! And it’s viewable radio!

چنبکشی فردا ساعت 12 تا 2 به وقت کره در برنامه رادیویی SBS Power FM Choi Hwa Jung’s Power Time شرکت میکنند

Print Friendly, PDF & Email


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *