13 بازدید

{INFO} Do kyungsoo to film for running man since PM hours in Daegu today and the episode will be broadcasted on Nov 27

همزر کیونگی و جونگ سوک در قسمت 327 رانینگ من شرکت کردن و امروز فیلمبرداری کردن این قسمت رو

27 نوامبر ساعت 6.30 به وقت کره پخش میشه

Print Friendly, PDF & Email


One Response

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *