22 بازدید

Hyunbbbbb Instagram Update (chat with Sehun)

آپدیت اینستای Hyunbbbbb که چت کوتاهی با سهون داشته آسونه دیگه ترجمه نکردم

بفرمایید ادامه

Hyunbbbbb: “When are you coming out?”

Hyunbbbbb: “When are you coming out?”

Hyunbbbbb: “Ha”

Hyunbbbbb: “Sehuna”

Hyunbbbbb: “Ha”

Hyunbbbbb: “Ten minutes have passed already”

Hyunbbbbb: “You really are a funny guy”

Hyunbbbbb: “Huhu”

Sehun: “Zzz”

Sehun: “Have you showered?”

Print Friendly, PDF & Email


8 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *