21 بازدید

G.O.D Park Jun Hyung’s Instagram Update with EXO

10521818_744112125652406_1019688414999423020_n

G.O.D Park Jun Hyung’s Instagram Update with EXO “had a very fun time with his nephews I EXO handsome! His nephews were hard! Please await EXO 90: 2014 Ep.GOD

Print Friendly, PDF & Email


4 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *