17 بازدید

Exo news

اکسو قراره در کنسرت سال نوی Satellite TV که در Nanjing Olympic Sport Center Stadium برگزار میشه در تاریخ 31/12 شرکت کنن

Print Friendly, PDF & Email


4 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *