16 بازدید

EXO earlier today

EXO today filming Dongdaemun Design Plaza, wearing black suits.

Print Friendly, PDF & Email


3 Responses

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *