31 بازدید

EXO-CBX `Hey Mama!’ teaser image

2 عکس از چن اضافه شد

عکس تیزرای یونیت جنبکشیو برای مینی آلبوم  !Hey Mama

Print Friendly, PDF & Email


16 Responses

  1. ناموسا تو عکس دوم به چه چیز بکی بیشتر توجه کردید؟؟؟؟؟
    مشتاقم که بدونم……….
    ایا شما نیز مانند به جلو اورده وبه جای خاطی نگریسته اید؟ :mail:

  2. من هنوز فاز بکی به خاطر خرگوشی بستن موهاش نفهمیدم
    و همینطور فاز شیومین برا اونطوری نشستن (با لنگ 600 درجه از هم وا شده) :rose:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *