118 بازدید

EP8 (چشم های تو) YOUR EYES

سلام بر دوستای گلم خوبین؟ من اومدم با قسمته هشتمه چشم های تو اما قبل از اینکه برین ادامه میخوام یه چیزایی بهتون بگم پس حتما بخونید

خب دوستان میدونید که اینجا سایته رسمیه اوه سهونه و ما اینجا وظیفه داریم که از سهون کسی که دوسش داریم حمایت کنیم در کناره اخبار و عکس ها من یه سری نویسنده گرفتم که غیر از خودم براتون داستان بزارن تا سایت همش اخبار و عکس نباشه یه تنوع هم توش ایجاد شه اما الان که چک میکنم میبینم که نظراتتون برای دوستامون که زحمت میکشن و برای شما داستان مینویسن خیلی کمه خواستم بگم اگر اینطوری پیش بره من بخشه داستان نویسی رو به طوره کل از سایت حذف میکنم و نویسنده هارم میفرستم یه جای دیگه نویسنده شن خودمم دیگه داستانامو نمیزارم و اینجا فقط به سهون اختصاص پیدا میکنه چون اصلش همینه برا من فرقی نداره اینجا داستان بزارن بچه ها یا نه من حمایتمو میکنم پس من چک میکنم الان در حال حاضر سپیده نگین و زهرا جون براتون داستان آماده کردن به اضافه ی خودم اگر ببینم نظرات بده داستانمو خیلی دیر میزارم و اگه بازم اینجوری باشه داستان ها کلا از سایت حذف میشن…ممنون از حمایتتون 

حالا بفرمایید ادامه

 EP7 (چشم های تو) YOUR EYES

چاني يك ساعت بود كه جلوي در منتظر بود ولي كسي از اون خونه ي داغون بيرون نميومد…طاقت نياورد و در زد:سلاااام….كسي خونه نيست؟؟اااام آقاي بيون…
كسي جوابي نداد چاني يكم درو فشار داد و در به راحتي باز شد…تعجب كرد و وارد خونه ي ترسناكي شد انگار خونه سالها بود كه ازش استفاده اي نميشد…..
چاني به ظرفاي شكسته و خاك گرفته ي داخل خونه نگاه كرد باورش نميشد يعني واقعا آدم تو اين خونه زندگي ميكرد؟!
سلااااام كسي خونه نيست؟؟؟ آقاي بيون…
كسي خونه نبود چاني از پله هاي خاك گرفته بالا رفت و به اتاقي رسيد….
به فضاي اتاق نگاه كرد اتاق يه پنجره ي كوچيك داشت كه پرده ي ضخيمش نوره آفتاب رو گرفته بود و اتاق رو تاريك تر كرده بود…
كناره پنجره تخته فلزي و رنگ و رو رفته اي بود و يه كمده درب و داغون
چاني به زمين نگاه كرد بشقابه شكسته اي رو زمين افتاده بود و رد خون رو بعضي از جاهاي زمين ديذه ميشد پس اينجا اتاقه بكي بود….باورش نميشد عشقش تو يه همچين جايي زندگي ميكنه اين اتاق حتي از زندان هم وحشتناك تر بود…
چاني كمده بكي رو باز كرد خالي بود فقط يه دست لباس توش بود كه چاني برش نداشت…همه جا خاكي و تاريك بود چاني داشت كلافه ميشد واقعا اگه بكي جايي رو كه زندگي ميكرد ميديد چي ميگفت!!
چاني از پله ها پايين اومد و همه اتاقا رو گشت بعضي از اتاق ها خالي بودن كلا چاني به اين نتيجه رسيد كه هيچكس تو اين خونه زندگي نكرده و فقط بكيه كه تو اين اتاقه وحشتناك اسيره….
چاني داد زد:كسي اينجا نيستتتتتتتت؟؟؟؟؟
صداي پايي اومد و پسري وارد خونه شد چاني با اعصابه خورد به پسر نگاه كرد
پسر كه قدش فوق العاده كوتاه بود و قيافه اي شبيه به موش داشت با ترس گفت:س.س.سلام….آ.آ.آقا
چاني: ببينم تو بكهيون رو ميشناسي؟؟ بيون بكهيون
پسر:ب.ب.بله….ه.همينجا ز.زندگي ميكنن
چاني پوزخند زد:داداشش كجاس؟؟
پسر وحشتزده پرسيد:چيكارش دا.داري؟
چاني:كارش دارم از طرفه دانشگاهه بكي اومدم
پسر:صبر كن صداش كنم….
چاني كنجكاو بود اين پسر رو ببينه خيلي آروم پشته ديواري قايم شد و از لاي آجرها به در نگاه كرد…
بعد از ٥ دقيقه در باز شد و پسر به همراهه يه مرده ديگه وارد خونه شدن…چاني بهت زده به مرد نگاه كرد….نه اين امكان نداشت…اين همون مردي بود كه تو دانشگاه يه بار ديده بود همون مردي كه از نظرش نه به دانشجو شباهت داشت و نه به استاد…..
چاني دستشو جلوي دهنش گذاشت و سعي كرد هوار نزنه چون امكان نداشت اون مرد برادره بكي باشه
مرد با صداي خشني گفت:برا چي منو كشوندي اينجا؟؟
پسر:آ.آ.آقا به خدا همينجا ب.بود
مرد با دستش محكم زد پس گردنه پسر:خره گيج…ببينم بكي بالاس؟؟
پسر:دا.دا.دانشگاس
مرد:خوبه از شره زرزراش راحتيم تا شب…
پسر بلند خنديد:آ.آ.آقا…بريم س.سره كارمون
مرد:گمشو بدو
پسر و مرد از خونه خارج شدن چاني رو زمين نشست…هنوز دستش جلو دهنش بود…امكان نداشت اون برادره بكي باشه قيافه اش زمين تا آسمون با بكي فرق داشت بهش ميخورد معتاد باشه….
چاني با افكاره خراب به سمته بيمارستان حركت كرد واقعا نميدونست بايد به بكي چي بگه…بهش بگه برادرت معتاده يا اصلا برادرت نيست….
بعد از يه ساعت رسيد بيمارستان و به بكي كه خواب بود نگاه كرد…چطور اين پسره بيچاره اينهمه سالو تو اون اتاقه وحشتناك زندگي ميكرده و صداشم درنميومده….
چاني رو تخت نشست و به قيافه ي بانمكه بكي نگاه كرد و آه كشيد…آروم موهاشو از رو صورتش كنار زد…بكي تكوني خورد و چشماشو آروم باز كرد و زمزمه كرد:كسي اينجاس؟
چاني خنديد
بكي دستشو رو دسته چاني گذاشت و لمسش كرد:چاني
چاني:از كجا فهميدي منم؟!
بكي لبخند زد:مگه غير از تو كسه ديگه اي هم هست كه نوازشم كنه؟
چاني از اين حرف شكه شد
بكي:چاني
چاني: جونم
بكي:داداشمو ديدي؟!
چاني واقعا نميدونست چي بايد بگه:آره ديدمش
بكي ذوق زده دسته چاني رو فشار داد:چه شكلي بود؟؟ باهاش حرف زدي؟؟ واي خيلي سوال دارم خخخخ
چاني آه كشيد:آره ديدمش…مثله…خودت بود فقط يه كم بي حال بود
بكي:بي حال؟ مريضه؟!
چاني:نه نه نگران نشو منظورم اينه كه يه خورده قيافش بي حال بود حالش خوب بود خيالت راحت
بكي: باهاش حرف زدي؟
چاني:نه…نشد كه حرف بزنيم فقط تونستم ببينمش
بكي:چرا؟!
چاني: يه روز ديگه باهاش حرف ميزنم
بكي:باشه…
چاني به قيافه ي بهت زده ي بكي خنديد…بكي مردمكه چشمشو با حالته نگراني ميچرخوند و لبشو گاز ميگرفت
چاني خم شد و بوسه ي آرومي رو پيشونيه بكي زد…
مردمك چشمه بكي رو يه نقطه ثابت موند اين بوسه براش هيجان انگيز بود…دستشو بالا برد و رو پيشونيش گذاشت
چاني خنديد:چيه بك خوشت اومد؟ امروز اينقدر بانمك شدي كه نتونستم جلوي خودمو بگيرم….
بكي:قشنگ بود
چاني:واقعا؟! دوست داشتي؟
بكي:آره…
چاني بوسه ي ديگه اي رو پيشونيه بكي گذاشت
بكي خنديد و بليزه چاني رو محكم گرفت: اولين باره كه احساس ميكنم يه نفر دوسم داره…تا حالا هيچ وقت كسي منو نبوسيده بود الان احساس ميكنم يه بچه ام خخخخ
چاني: خيلي دوستت دارم بكي خيلي
بكي لبخند زد:امروز منو ميرسوني خونه؟
دوباره چاني ياد اون اتاقه وحشتناك افتاد:آره…ميبرمت
بكي دستشو رو تخت كشيد
چاني:دنباله چي ميگردي؟
بكي:عصام
چاني:بك عصات داغون شده به درد نميخوره
بكي:چي؟!
چاني:قبل از اينكه ببرمت خونه ميريم يه عصا برات ميخرم
بكي:آخه به عصاي من چيكار داشتن؟!
چاني:اون نامردارو پيدا كنم خودم نابودشون ميكنم
بكي دست كشيد رو ساعتش:داره ديرم ميشه بايد برم…
چاني به بكي كمك كرد و از تخت پايينش آورد…بكي محكم به چاني چسبيده بود
چاني:چيهه!! ميترسي بيان بدزدنت؟!
بكي:وقتي عصام باهام نيست بايد يه جايي رو سفت بچسبم…واقعا بدونه عصام نميتونم زندگي كنم
چاني دستشو رو سره بكي گذاشت و نوازشش كرد:نترس من اينجام
بكي: ببخش اينجوري بغلت كردم چاني
چاني خنديد:عيبي نداره
چاني هزينه بيمارستانو داد و بكي رو تو ماشين نشوند و خودشم پشته فرمون نشست
چاني:خب اول بريم از يه جايي برات عصا بخريم بعد ميبرمت خونه فردا هم ميريم يه عالمه كتاب برات ميخريم چطوره!!
بكي:خيلي خوبه فقط
چاني:فقط چي؟
بكي:چه جوري جبران كنم؟
چاني:حالا بهت ميگم بعدا
بكي تعجب كرد:هوووم!!
چاني:بايد برام جبران كني چه جوريشو بهت ميگم…نگران نباش كاره سختي نيست خخخ
بكي لبخند زد:هر كاري باشه سعي ميكنم انجام بدم
چاني خنديد:آفرين…خب بزن برييييم
چاني با كلي گشتن تونست يه عصاي نو براي بكي بگيره
چاني:خب چطوره!!
بكي خنديد:عاليه از ماله خودمم عالي تره
چاني:خوشحالم بك حالا راحتي مگه نه؟!
بكي:اوهوم
چاني:ولي من دوست داشتم بدونه عصا باشي و همش به من بچسبي
بكي:چاني واقعا داري ميگي؟!
چاني:آره
بكي:اوه…عجيبه

بعد از يه ساعت چاني با بي ميلي بكي رو رسوند به اون خونه ي وحشتناك
بكي:رسيديم؟؟
چاني آه كشيد:آره رسيديم
بكي دسته چاني رو گرفت:بابت امروز…واقعا ممنونم
چاني: نمياي خونه ي ما؟
بكي:تو كه وضعيته منو ميدوني داداشم اجازه نميده
چاني:هووووف باشه ميتوني بري؟
بكي:آره مسيرمو حفظم
چاني:من همينجام تا بري
بكي:باي چاني
چاني:صب كن
بكي برگشت:چيزي شده؟
چاني خم شد و پيشوني بكي رو بوسيد
بكي خنديد:مرسييي
چاني زمزمه كرد:حالا برو
بكي با خوشحالي از ماشين پياده شد و آروم آروم به سمته خونه رفت
چاني به اتاق تاريك بكي نگاه كرد اگه يه نفر ديگه به جاي بكي بود قطعا يه ثانيه هم اونجا نميموند…
چاني به مردي كه مثلا برادره بكي بود نگاه كرد كه وارد خونه شد چاني حدس ميزد اون مرد يه غذا جلوي بكي ميزاره و از اتاقش بيرون ميره ولي در كمال تعجب بعد از ده دقيقه مرد از خونه خارج شد و با دوسش هرهر كنان به سمته ماشين رفتن….پس بكي كله شبو تو اين خونه تنها ميمونه…يه پسره نابينا و ضعيف تنها تو اون خونه………..

Print Friendly, PDF & Email


159 Responses

 1. اووووووف 0_o واقعا دارم از کنجکاوی میمیرم قضیه برادر بکی و ایناچیه؟! اخه مگه میشه یه برادر با برادرش اینکارو بکنه؟…شاید برادرش نیست…وای اصن از قسمتای بکیولیش ذوق مرگ میشم♥__♥ خیلی متفاوت و باحالهsmile)) من برم قسمت بعددددد

 2. وااای من چقد از داداش این بدم میاد دلم میخواد برم اول تموم اون ظرف شکسته هارو بشکونم رو سرش
  بعدم یه زندان درست کنم بذارمش اون تو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sj.gif
  بعدم یه بمب بذارم خودشو و خونه رو باهم منفجر کنم تااون باشه دیگه بکی جون منو اذیت نکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  مرسی اونی جونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif

 3. یادش بخیر واسه این قسمت اشک تو چشمام جمع شد عررررررررررر هققققققققققققققققق بکی بیچاره با چه…داره زندگی میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 4. خیلی دوس دارم بدونم پدر مادر این بکهیون بیچاره ی داستان کین؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gifدوس دارم یه صحبتی باهاشون داشته باشم./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif والا اینا که پول دانشگاهشو دارن بدن میزاشتنش توی یه آسایشگاه راحت تر بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif. آخه کی یه نابینا رو شب تو خونه تنها میزاره بهش میگه از اتاق بیرون نیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  مرسی این پارتشم خیلی قشنگ بود ولی غمناک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 5. راستش سیس من لست ویشو توی 2 روز خوندم ولی این داستانتو وقتی میخونم از درون نابود میشم sad sad sad 😥 😥 😥 😥
  اخه من عاشقه بکی ام 😥 😥 😥 😥
  واسه همین با اینکه فیکتو دوست دارم ولی دیر دیر میخونمش چون افسردم میکنه 😥 😥 😥 😥 😥 😥

  ولی قلمت عالیه مرسی :inlove: امیدوارم عشقم آخرش خوشبخت و خوش حال بشه 😥

 6. وای بکی فقط یه دست لباس داره ؟؟!!! هعی روزگار … sad
  تمام شب باید تو اون خونه تنها بمونه … شیطونه می گه بزنم این به اصطلاح داداشه رو شت و پتش کنم :reallyangry:
  چانی مشکوک می زنه ها …. چه جوری از بکی می خواد واسش جبران کنه laugh laugh
  مرسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 7. شوهرم عشقم جیگرم اخه تو چیجوری به این غول مرحله اخرقارچ خور میگی داداش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifالهی حنا فدات شه غمتو نبینه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifبـــــــــــکم
  میسی

 8. الهیییی داداش بکی دستم بیاد میدونم باهاش چیکار کنم….خر خر خر…اه اه…ازش متنفر بیدم…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gifآخه بکییییییی چهی داره؟؟؟ها؟؟؟؟؟؟بمیرم برات مننننن…..هعیییی.آجیییی دستت درد نکنه.یه سوال فنی.اتفاقات خوب از چند قسمت آینده اتفاق خواهد افتاد عایا؟؟؟؟/

 9. میگم هااااا سمیرا جون تهدیدت کارساز شد.اوووووووه. ببین چه استقبالی شد از این قسمت…….smile smile smile smile smile smile راسته ها میگن بالا سر بعضیا باید چماق باشه./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

 10. وایییییییی این قسمتم عــــــــــالی بود هـــــــق هــــــــق /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  مرسی آجی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  راستی من فیک آخرین آرزو روهم شروع کردم اونم قشنگه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  بی زحمت پسورد قسمتای رمزدارشو برام بفرست>>> fati97fk@gmail.com
  بوووووس /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 11. الهی جزام بگیره داداشش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  مرسی اجی خیلی قشنگ بود…دیروز داشتم با فائزه حرف میزدم بش میگم فیک جدیدرو نمیخونی؟ میگه بکهیول دوس ندارم هونهان میخونم بش میگم خیلی قشنگه ها میگه صحنه بوقی داره؟؟؟میگم نه میگه پس بیخیالش!!!!!!!!!!!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  خخخخخ اخه خدا با کیا کردیمون 70 میلیون اخر از دستش خلوچل میشم

  • هق هق
   خواهش عزیزم فدامدا
   آره بهم گفته بود بکیول نمیدوسه هعییییییی
   میکشمششششش صحنه بوقی میخوااااد؟؟ یوهاهاها
   خخخخخخ بهش بوگو سه تا فیکه بعدیم هونهانه بره حالشو ببره ^___^

 12. الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییی بیچاره بکیییییییییی وای دلم کباب شد براش:”( سمیراجونی خیلی قشنگ مینویسی اورین^__^ خیلی جالب و قشنگ بود خدا این داداش بکهیون رو بکشه-__- چرا اینقد اذیتش میکنهsad(((((( حسابی منتظر ادامه ی داستانت میباشمممممممم^_^موفق باشی عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 13. عجب برادر پستی داره…اصلا لقب برادر به این پسره نیومده…
  من اگه برادرم اینجوری باشه همون لحظه خفش میکنم…
  مرسی خیلی قشنگ بود…

 14. سلام آجی من هیچی نفهمیدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif.فکر کنم چند قسمتو نخوندم؟؟؟؟؟؟؟ماشالا انقد سایتتون شلوغه آدم قاطی میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif.تا عادت کنم طول میکشه.فعلا برم قسمت قبلیا رو بخونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif.خیلی دلم واسه بکی سوخت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

 15. بازم مثله همیشه خیلی قشنگ بود وممنون از این که زود بزود ادامشو میذاری آجی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifزودی بقیشو بزار دارم از فضولی میمیرم ببینم ادامش چی میشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

 16. مرتیکه معتاد عوضی -___- من حتی شک دارم که این عوضی برادر واقعی بکهیونم باشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif امیدوارم به درک واصل شه که انقدر عزیز دلم و اذیت میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif آخی چانی مهربونم چقدر خوبه که از بکی مراقبت میکنه..قربون جفتشون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif مرسی سمیرا جونم مثل همیشه عالی عالی عالی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif مرسی آجی مهربونم که انقدر زود گذاشتی این قسمت رو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 17. میسییییییییییییی سمیرااااااااااااااااا عالی بود…………………وااااااااای بمیرم واسه بکی……..
  من احساس میکنم داداشش نیستا….
  هققققققققققققققققق
  چانی بولو بکی لو نجات بدهههههههههههههه………..هف
  راسی افجی میسییی بابت حمایتت فدااااااااااات/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 18. هیچی بیشتر میگذره بیشتر از این داداشه بکی بدم میاد اه
  دلم خیلی واسه بکی میسوزه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  راستی اجب بهم نگفتی کی بیام چت؟؟؟؟دیگه قرار نیست کارمو ادامه بدم؟؟؟؟

  • هعییییییییییی
   آجی دو بار اس دادم بهت ج ندادی من همیشه تو سایتم هر موقع دیدی وقت داری بهم اس بده یا تک بزن من میام تو چت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *