207 بازدید

EP16 (چشم های تو) YOUR EYES

سلام بچه ها خوبین؟اینم قسمته 16 فیکمون فردا هم شکحست رو میزارم ^___^

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این سه فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون 

48199734770038455774 EP15 (چشم های تو) YOUR EYES

چاني بكي رو،رو تخت خوابوند و لباشو بوسيد: بك استراحت كن من ميرم پيشه داداشت و زود برميگردم
بكي زمزمه كرد: نرو چاني
چاني:مامانم هست نگران نباش
بكي:باشه
چاني بكي رو بوسيد و از در بيرون رفت….

سريع خودشو به دانشگاه رسوند و درباره لوهانو ديذ كه سراسيمه داره سمتش مياد
لوهان در حالي كه نفس نفس ميزد به چاني نگاه كرد
چاني:چته؟؟
لوهان:چانيييي خوب شد اومديااا
چاني:چطور مگه؟
لوهان:بابا اون يارو كه اون سري اومد چرت و پرت گفت تقريبا هر روز مياد اينجا تا تو رو بيينه ديگه همه ميشناسنش
چاني:برادره بكي؟
لوهان:آره ديه….بدو الان اينجاس شديدا هم عصبانيه
چاني تعجب كرد:واقعا؟؟؟ كجاس؟؟
لوهان:تو كلاسه
چاني سريع خودشو به كلاس رسوند و به مرد كه با اخم نگاش ميكرد رو به رو شد
مرد:به به آقاي آدم دزد
چاني پوزخند زد:چي ميخواي؟
مرد:برادرمو
چاني:آهان…كه دوباره ببريش تو اون زندان؟
مرد:به تو مربوط نيست آقاي محترمممم
چاني:ببين مرتيكه اون پسرو به هر قيمتي كه شده ازت ميگيرم
مرد بلند خنديد: بهم بگو برادرم كجااااس؟؟
چاني:تو مطمعني برادرشي؟ شكلت كه بهش نميخوره رفتارم زمين تا آسمون با بكي فرق ميكنه
مرد دندوناشو رو هم فشار داد:بهم بگوووو بكي كجااااااس؟؟؟؟؟
چاني سمته مرد رفت:ببين بيا با هم مثل آدم حرف بزنيم قبوله؟
مرد بينيشو بالا كشيد:ميشنوم
چاني:ببين من ميدونم كه تو برادره واقعي يكي نيستي
مرد خنديد:تو از كجا ميدوني آخه فسقلي؟
چاني پوزخند زد:چون ازت تست گرفتم
مرد:چ.چي؟؟؟
چاني: پس برادرش نيستي مگه نه،؟
مرد:هستممممم
چاني:ولي آزمايش ها چيزه ديگه اي رو نشون ميده
مرد رو زمين نشست:ا.اصلا چه جوري تونستي؟؟
چاني:پس خودت اعتراف كردي كه نيستي
مرد:نه نيستممممم كه چييييي من سال هاس دازم ازش مراقبت ميكنمممم ميدوني از يه آدمه كور مراقبت كردن يعني چي؟؟؟
چاني جلو رفت و مشت محكمي به صورت مرد زد:آشغااااااال مگه مجبورت كرده بودننن؟؟ تو كلت چي بوده؟؟؟ بگو اون پسره بدبختو از كجا پيدا كرديييييييي؟؟؟؟
مرد سرفه اي كرد و خونه دهنشو رو زمين انداخت:به تو ربطي نداره چون الان اون پسر فكر ميكنه من برادرشم احمقققققق…توي عوضي چطور ميخواي اونو از برادرش جدا كنييي؟؟؟
چاني: مرتيكه ي معتااااااد
در باز شد و سهون و لوهان وارد كلاس شدن
سهون:چانيييي صدات كله دانشگاه رو برداشته
چاني: به درككككك
لوهان:ياااا دوس داري پرتت كنن بيرون؟؟خب برو تو كافي شاپي جايي حرفتو آروم بزن اينجا كه جاي حرف زدن نيست
چاني:جفتتون بريد بيرون
سهون:ديوونه شدي چانييي؟؟
چاني:الان بدجور ديوونه ام
لوهان:باشه پس آروم حرف بزنين تو هم صدات كلفته چاني ميترسم رييس دانشگاه هم خبردار شه خخخ
چاني:باشه باشه بريد بيرون
سهون و لوهان سريع از كلاس بيرون رفتن
چاني:خب زر بززززن هدفت از بزرگ كردنه اون پسره بدبخت چي بووووود؟؟
مرد:ببين آقاي محترم تو با وارد شدن تو زندگي برادر من اونو نابود كردي اون راحت داشت زندگيشو ميكرد اما تو…
چاني:راحت؟؟؟؟؟ جك ميگي؟؟؟!!!
مرد:حداقل اين دنياي كثيف رو نميشناخت
چاني:اين دنيا رو آدمايي مثله تو كثيف كردن عوضيييييي
مرد:خيلي سريع برادرمو برگردون وگرنه با پليس ميام و كشون كشون ميبرمش
چاني بلند خنديد:حتما اينكارو بكن….اونوقت منم به پليس ميگم كه تو يه آدم ربايييي
مرد:جدا؟؟ مدركت كو؟؟ ثابت كن من برادرش نيستم
چاني مشت ديگه اي به مرد زد:حروم زادههههه فك كردي نميتونم مدرك پيدا كنم؟؟ فقط كافيه به پليس بگم چي زهرمار ميكني اونوقته كه نابود ميشي
مرد بينيشو بالا كشيد:ببينم چرا اون پسره ي كور رو اينقدر دوسش داري؟
چاني:چون به تو ربطي نداره
مرد: چقدر مي ارزه به نظرت؟
چاني با چشم هاي گرد به مرد نگاه كرد:چي!!!
مرد:ميگم چقدر مي ارزه؟؟
چاني:ميخواي بفروشيش؟؟
مرد:آره اگه خيلي دوسش داري ازم بخرش…
چاني دستاشو مشت كرد:اي كصافتتتتتتت
مرد:هه هه فك كردي اسكلم نگهش داشتم؟؟ اگه يكم ديز سر و كلت پيدا ميشد ميتونستم بدنشو به خيليا بفروشم و ازش كلي پول درارم
چاني با لباي لرزون به مرد نگاه ميكرد
مرد:خب تو هم اگه بدنشو ميخواي مشكلي ني خو از اول بگو چي ميخواي…پولشو بده باهاش حال كن بعد خواستي بندازش تو خيابون…باور كن بكهيون از دخترا هم خوشگل تره قرار بود اين هفته ٤ نفرو بيارم خونه باهاش باشن و پول بهم بدن…
چاني داد زد:خفههههههههه شوووووووووووو
مرد به طرز چندش آوري خنديد:چيههه خوشت نيومد؟؟
دنيا دوره سرش ميچرخيد باورش نميشد اين مرد قرار بوده چه بلايي سره اون پسره بيچاره بياره…… دست لرزونشو رو قلبش گذاشت…حتي فكر كردن بهش هم قلبشو پاره پاره ميكرد…..
چشماش پر از اشك شد:يعني تو اندازه سر سوزن هم دلت به حاله اون بيچاره نميسوزه!!
مرد:ببينم من دلم به حاله اون بسوزه كي دلش واسه من ميسوزه؟
چاني:خيلي…پستي….نگو كه قبلا بهش تجاوز شده
مرد:نه نشده خيالت تخت…
چاني نفس راحتي كشيد:چقدر ميخواي؟
مرد: ٢٠٠
چاني پوزخند زد:به خاطره ٢٠٠ تا ميخواي…
مرد:برا من زيادم هس
چاني: چقدر بهت بدم تا ماله من شه؟
مرد تعجب كرد: واقعا هر چقدر بخوام ميدي؟
چاني:آره ميدم
مرد:مثلا اگه بگم ٢ ميليارد دلار؟
چاني خنديد:چييييييي؟؟؟
مرد:همين كه گفتم..يا ميديش يا فردا صبح ميام دم خونتون البته با پليس و داداشمو ميبرم پس فكراتو بكن…فعلا باي پسره ي دلسوز…
مرد بيرون رفت و درو بست چاني با دهنه باز به رو به روش خيره شده بود….هيچي به ذهنش نميرسيد واقعا احساس بدبختي ميكرد…
لوهان و سهون وارد كلاس شدن
لوهان به قيافه ي داغونه چاني نگاه كرد و زمزمه كرد:چي شد؟
چاني: لوهان…حالم از…همه چي به هم ميخوره….از خودم…از….
لوهان:هييي بگو چي شده؟
چاني: حالا من…٢ ميليارد دلارو از…كجا بيارم!!
لوهان تعجب كرد:دو ميليارد دلاررر؟؟!!!
سهون:ميخواي چيكار پوله به اين سنگيني رو؟
چاني: بايد يه جوري جورش كنم وگرنه اون مرد بلاي وحشناكي سره بكي مياره
لوهان:چه بلايي؟
چاني: خيلي وحشتناكه…خيلييي
سهون:بهمون بگو شايد بتونيم كمكت كنيم
چاني: اون…اصلا برادرش نيست…ميخواد براي بدست آوردنه پول بكي رو بفروشه
سهون با چشماي گرد به چاني نگاه ميكرد:وا..واقعا؟؟
چاني:آره…حالا برا اينكه دسته اون عوضي بهش نرسه بايد اين پولو جور كنم
لوهان:اما..اين پوله زياديه چطوري ميخواي جورش كني؟
چاني سرشو با نا اميدي تكون داد:نميدونم
لوهان:حتي اگه شب و روزم كار كني نميتوني همچين پولي رو جور كني
چاني:خب چيكار كنم؟
لوهان:بايد ثابت كنيم كه اون مرتيكه واقعا برادر بكي نيست
چاني: اون خودش بهم گفت كه برادرش نيستتتت
سهون:خب ثابت كن اين حرفو زده…بايد صداشو ضبط ميكردي
چاني:چييي!!
سهون:اگه الان پاشي بري پيش پليس ازت مدرك ميخوان…اون الان برادرشه به نظره من مدرك ازشون پيدا كن و بعد برو پيش پليس……
چاني:سعيمو ميكنم
لوهان:ما هم كمكت ميكنيم…
چاني لبخند زد….

ساعت ٤ بود كه چاني با ناراحتي وارد اتاقش شد و به بكي كه در حاله خوندنه كتاب خوابش برده بود نگاه كرد…
نشست رو تخت و بكي رو بغل كرد و به خودش چسبوند بكي تكوني خورد و با ترس چشماشو باز كرد
چاني خنديد:منم بك…
بكي:اومدي؟ از اون موقعي كه رفتي منتظر موندم برگردي….
چاني بوسه اي رو موهاي بكي زد: دلم برات تنگ شده بود
بكي:منم همينطور
چاني:چشمات درد نميكنه؟
بكي:نه با اون قطره كه صبح ها ميريزم زياد اذيت نميشم…
چاني:بك…تو واقعا از گذشتت هيچي يادت نمياد؟
بكي: چاني از اين سوال خيلي بدم مياد…چون هر چقدر كه بهش فكر ميكنم بيشتر عصباني ميشم
چاني: باشه به خودت فشار نياز عشقم…الان بلند شو بريم حمام
بكي به سرفه افتاد:حمام؟؟؟!!!!
چاني:خب آره…مگه چيه!! يه جوري گفتي حمام انگار گفتم بريم كشتارگاه خخخ
بكي:من…خودم ميتونم برم
چاني:واقعا؟؟ برو ببينم
بكي:وقتي نبودي همه جاي اتاقو گشتم و حمومو پيدا كردم…
چاني تعجب كرد:خب پاشو برو
بكي:فقط ميتوني وانو پر كني بعذشم…بري..بيرون!
چاني:نميشه من پيشت باشم؟
بكي:نه اصلا نميشه….
چاني خنديد:چرا؟
بكي:چون ميخوام تنها باشم
چاني:باشه عشقم هر جور كه راحتي

بكي به كمك چاني تو وان نشست
چاني:لباساتو دربيارم؟
بكي زمزمه كرد:خودم درش ميارم فقط ميشه بري بيرون؟
چاني: اذيتت نميكنم بك…قول ميدم…فقط ميخوام كمكت كنم…
بكي:ميدونم ولي…يه بار تو بدنمو ديدي و منو تسليمه خودت كردي من هنوز بابتش شرمندم…نميخوام بازم…اين اتفاق بيفته چاني
چاني: چرا شرمنده؟ من و تو به قدري عاشقه هم بوديم كه نتونستيم خودمونو كنترل كنيم
بكي زمزمه كرد:ميدونم…
چاني:باشه من ميرم تا راخت باشي
بكي سرشو تكون داد:ممنون
چاني بلند شد و خودشو به ديوار چسبوند و آروم رو زمين نشست و درو براي اينكه بكي بفهمه كه رفته محكم بست………….

Print Friendly, PDF & Email


80 Responses

 1. هیییییییعععععععع جیی این چانیه چقدمنحرفه بی تربیت از حموم برو بیرون بچه میخوادباخیال راحت حموم کنه هااا .توخو از براده بیشتر سوءاستفاده گر تری اوخییی بکی لخت نشیااااا………… خیلی بزنم داداشه رو دونصف کنم خیلیییییییییییییی پستهههههههههههههه خیلی چجوردلش میمومداین کارو بابکی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی عوضیههههههههههه حتی اگه دزدیده باشدشم حق نداااشت به همچین کاری فکر کنه چه برسع بخوادعملیش کنه واییییییییی یعنی ادم ایقدپستم میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/………….اوی چانی توهم زودازحموم برو بیرون منحرف بیتربیت

 2. هیییییییعععععععع جیی این چانیه چقدمنحرفه بی تربیت از حموم برو بیرون بچه میخوادباخیال راحت حموم کنه هااا .توخو از براده بیشتر سوءاستفاده گر تری اوخییی بکی لخت نشیااااا………… خیلی بزنم داداشه رو دونصف کنم خیلیییییییییییییی پستهههههههههههههه خیلی چجوردلش میمومداین کارو بابکی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی عوضیههههههههههه حتی اگه دزدیده باشدشم حق نداااشت به همچین کاری فکر کنه چه برسع بخوادعملیش کنه واییییییییی یعنی ادم ایقدپستم میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/………….اوی چانی توهم زودازحموم برو بیرون منحرف بیتربیت

 3. بسم الله
  با نامه خدا نظر را ميگذارم به اميده انكه اين دفعه باشه :clover: :clover: :clover: :clover:
  جيغغغغغغغغغغغغغغغغغ خيلي قشنگ بود سميرا جونممممممممممممم
  اوخييي دلم برا بك موسوزه sad(
  ممنون مث هميشه عالييييييييييييي :hypnotized:

 4. :poop: :poop: :poop: از اینا بده داداش بکی بخوره….ایییییشششششش مرتیک انتررررر…… :stop: .
  ای چانیه نامرررررررد برو بیرووووووون پسرم خجالت میکشهههههههههه :pissedoff: :pissedoff:

 5. :poop: :poop: :poop: از اینا بده داداش بکی بخوره….ایییییشششششش مرتیک انتررررر…… :stop: .
  ای چانیه نامرررررررد برم بیرووووووون پسرم خجالت میکشهههههههههه :pissedoff: :pissedoff: :pissedoff:

 6. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ای چانی شیطوووووووووووون نرفتی ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی امان از دستتتتتتتتتتتت توووووووووووووووووو ناراحت نکنیییییییییی بکیییییییییی رو خوبببببببببببببببب :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

 7. خخخخخخخخخخخ چانی بد موند تو حموممممممم خخخ
  اه اه این همه سال بکیو بزرگ کرد واسه این که بفروشتش عجب آدمی بوده
  پس چرا چانی نپرسید که بکیو از کجا پیدا کرده شاید خانوادشو پیدا کنه
  آخی بکیییییییی 😥
  مرسی عزیزم :inlove:

 8. چرا چانی نرفت بیرون؟بهش نمیخوره ادمی باشه که بخواد دید بزنه…موند تا اگه مشکلی براش پیش اومد اونجا باشه؟یا من مثبت فکر میکنم؟ laugh 😉

 9. من میدونستم این مرتیکه ی ریگی ب کفشش هس..!کصافط عوضی..!بکی و میخواد بفروشه؟واقعا ک..مخم سوت کشید یعنی!البته فروختنش ب چانی حداقل واسه خوده بکی هم کمک میشه..ولی اون آدمای عوضی مثه خودش نه!
  آخی عزیزممممم چانییییییی..خیلی گناه داره این همه پوللللللللللل..! sad
  هعییییییییی..عالی بود آجی مرسی :-*

 10. اصلامن خرابه همين هوشه شوهرمم به خدا :inlove: :laugh:
  چاني برادرزشته نچ نچ :loser:
  اين داداشه بكي نميشه بره زيرماشيني چيزي بميره خيلي شيك ومجلسي ما ازدستش راحت بشيم؟؟ :devil: :devil: /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  مرسي هووويييييييي خسته نباشييييييييييي بووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  ادامه زودتندسريع/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

 11. من برگشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  آخـــــــــــی قدر این 2 تا خوب و مهربونن :heart: از اولش هم معلوم بود که داداشش نیست…آخه کدوم دادشی با برادر کوچیکتر و کورش مثل حیوون رفتار میکنه..مرتیکه عوضی :reallyangry:
  مرسی سمیرا جون مثل همیشه عالی بود :heart: :rose: :heart: :rose:

 12. اجی دستت طلا…وای تو ذهنم یه عالمه علامت سوال هست…قسمتای بعدی رو هم لفطا زودی زودی بذار..مرسی عزیزم..داداش بک رو خودم میکشم…چانی بسپارش به من.خیالت تخت.. 😕 :inlove: :-* :laugh: ?smile :dance: :-/ :yes: :beauty:

 13. خیلی قشنگ بود اجی .. خسته نباشی ^^
  میتونه همه چیو اول ب بکی بعدم ب پلیس گزارش بده بعدشم بکی و بفرسته پیش داداشه ی چند روزیم پلیس زیر نظرش بگیرن بعد خیلی راحت بکی میاد پیش چانی laugh
  ولی چانی عجب دیوثیه هاااا .. عوضی نشست تو حموم smile)

 14. اخی خیلی قشنگ بودددددددددد!تف به این ادم عوضی چجور میتونه اینقد پست باشه؟
  خیلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود ممنونممممممممممممممممممممم منتظر ادامه میباشم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 15. اجی اگه یه موقع نظر نزاشتم ناراحت نشو چون وقت سرزدن به اینجاروندارم .اون.مرتیکه عوضی دلم میخواد اتیشش بزنم تکه تکش کنم .دلم برا بکی کباب شد :brokenheart:
  مرسی اجی سریعتر ادامه

 16. هیییییییییییییی….از دست این چانیه آتیش پاره…
  ولی این مرده واقعا حال آدمو بهم میزنه..من موندم چانی چطوری اونجا خودشو کنترل کرده نزده این شیطان پلیدو بکشه..من جاش بودم جنازش داشت اونجا باهام حرف میزد! laugh :inlove:

 17. اجی جوووووونم عااااالی بوووود تک بووووود اصلا حرف نداشتتتتتتتتتت مغسییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  الهی بکیولمممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  دست چانی دردنکنه زد داداش رو پوکونده مرتیکه ییی نفهمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  چانی عجب شیطونی هستی عخشممم :kissing:
  وااای اخ جووون فردا شکستتتت هورااااا هونهانمممممممممممممممممم♡♡♡♡♡
  زود بذار اجی ک مردم از خماری♡اینم عااالی بود مغسیییی بووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 18. واقعا چانی ایولا داره ولی این داداش مضحک بکی حالمو بهم میزنه
  اصن اسم داشت داداشش ؟؟؟؟اسمش چی بود؟؟؟
  تا حالا بکی رو انقد مظلوم ندیده بودم هیییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif

 19. اه اه انقدر از این داداشش بدم میاد هرچند داداشش نیس…اجی سریع اینو خفش کن …راسی چجوری حافظو از دس داده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  اویول ای چانی شیطون…وای یعنی چی میشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif :soldier: …
  مرسی عالی بود خوماریش خیلی بد بود اجی ادامشو زودییییییی بزار…
  بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 20. بکییییییییییییییییی ! sad sad( :shy:
  داداش عوضی و کرگدن بکی ! :reallyangry: :-X :-X :reallyangry: :handcuffs: :knife:
  چانیییییی ! :laugh: :evilgrin: :inlove: :inlove: :inlove:
  هونهاااااااااان ! :rotfl: :yes: :yes:
  آجی سمیرا ! :-* :-* :rose: :worship:

 21. Man Un Dadashe Avazisho Mikoshaaaaaaaaaaam!! :reallyangry: :reallyangry: :-X :-X :reallyangry: :-X :pissedoff: :pissedoff: :-X :reallyangry:
  martike Motade Ahmaghe Avazi!! :reallyangry: :reallyangry: :reallyangry:
  Hoooof!!
  delaam Vase Baek Misuze!! :weep: :weep: sad 😥
  samiraaa.. Kheili ghashang neveshti aji!! :inlove: :inlove: :-* :-*
  Chanie mehrabun man fadat beshaam!! :inlove: :inlove: :-* :-*
  Dusesh Daraam!! :heart: :heart: :heart: /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *