EP 49 (شکست) BREAK

سلام دوستای خوبم اومدم با قسمت 49 فیکمون ممنون از همه بابت ساپورت کردنتون 

خب دوستای گل من دیدم نویسنده های سایت فیک دیر به دیر میزارن به خاطره درس و اینا برای همین نویسنده ی جدیدی رو گرفتم (هستی جون که ورودشو تبریک میگم) تا براتون داستان بزاره داستانش هم فوق العاده اس پیشنهاد میکنم داستانشو از دست ندید چون طرز نوشتنش بسیار قویه پس لطفا حمایتش کنید تا براتون تند تند آپ کنه 

خب میرسیم به فیکمون بچه ها قسمت بعدی رمزداره اما با رمزدارای قسمت های قبل فرق داره صحنه های خشونت تو قسمت 50 خیلی خیلی بیشتره که ممکنه اعصابتونو خورد کنه و روتون تاثیر بزاره خواهشی که دارم با توجه به سنتون رمز بگیرید اگرم فکر میکنید که مشکلی ندارید با این چیزا رمزو بگیرید اشکالی نداره در هر صورت من وظیفه دارم این اخطار رو بدم پس حتما برای رمز درخواست بدید و شمارتونو بزارید یا آدرس ایمیل چون شماره ها زیاده ممکنه یادم بره 

بچه ها من ممکنه شنبه نتونم بزارم داسیو چون خونه نیستم ولی سعیمو میکنم اگه نشد یکشنبه براتون میزارم

ep7p6bmnuwri0t7lkit0 EP 48 (شکست) BREAK

بفرمایید ادامه

سه روز از اون قضیه میگذشت شیومین هنوز موفق نشده بود از خانواده ام خبر بیاره خیلی دلم شور میزد…مثله همیشه کناره پنجره به درختا زل زده بودم و برگاشونو میشموردم تا روز تموم شه….
گوشی خونه زنگ خورد برداشتم
-الو
شیو:الو لوهان
دستام ار شدت هیجان میلرزید:ا.الو…بگو میشنوم…تونستی؟؟!
شیو:لوهان آروم باش الان بهت میگم
رو تخت نشستم:بگو…حالشون خوب بود؟؟ مامانم بابام…شیومیننن حرف بزننن
شیو:ببین میدونی که نزدیک به ٢ ساله از خانواده ات خبر نگرفتی
-آ.آره…اتفاقی افتاده؟!
شیو:باید طاقت شنیدن هرچیزی رو داشته باشی
حتی پاهامم از استرس میلرزید:چی شده؟!
شیو:لوهان واقعا متاسفم اما….
اشک تو چشمام جمع شد
شیو:پدرت به خاطره سکته ی قلبی فوت شده و مادرتم بلافاصله بعد از اون خودکشی کرده
آه بلندی کشیدم و دو زانو افتادم رو زمین
شیو:لوهان حالت خوبه؟؟الو…
دنیا دور سرم میچرخید گوشی از دستم رو زمین افتاد دوباره نفسم بالا نمیومد دستمو رو سینه ام گذاشتم و چند بار رو سینه ام کوبیدم اما انگار یه چیزی جلو تنفسمو گرفته بود رو زمین افتادم و سعی کردم سرفه کنم اما نتونستم در حال مرگ بودم که سهون درو باز کرد و با دیدن من که رو زمین داشتم دست و پا میزدم سمتم دویید و بغلم کرد صداشو نمیشنیدم ولی میدونستم داره داد میزنه….سهون سریع قرص آرام بخشمو تو دهنم گذاشت…..
بعد از چند دقیقه دوباره به حالت اولم برگشتم…هنوز تو بغله سهون بودم
سهون:خوبی؟!
اشک از گوشه ی چشمم رو دستش میریخت
سهون:چی شده؟؟چی شده عشقم؟؟
چیزی نگفتم چیزی نداشتم که بگم اگه سهون میزاشت خداقل یه باز ببینمشون شاید الان وجدانم راحتتر بود…..
سهون:چی شده لوهان؟!
با بغض گفتم:هیچی…دلم…گرفته…بود
سهون شونه هامو گرفت و محکم تکونم داد:هیچ آدمی به خاطره این قضیه اینجوری نمیشهههه….حرف بزن چتهههههه
دستامو رو سرم گذاشتم و گریه کردم:کاش…میزاشتی بمیرم
سهون:یه چیزی شده رنگت پریده دستات میلرزه بهم بگو لوهان…
سهونو مقصر عذاب وجدانم میدونستم
سهون:لوهان
-سهون…یه خواب بد میدیدم…توی خواب…بهم خبره مرگ پدر و مادرمو دادن
سهون بهت زده نگام میکرد
با مشت به سینم کوبیدم:بهم…گفتن…جفتشونم مردن…همش تقصیره منه…تقصیره منههههه
سهون:اون فقط یه خواب بوده
-دلم براشون تنگ شده…دلم براشون تنگ شدهه
سهون:بسه لوهان از وقتی اومدم داری گریه میکنی تمومش کن…
دستامو دور گردنش انداختم و محکم بهش چسبیدم و با بغض اسمشو صدا زدم:سهون..
سهون:جونم
-من…من هیچکسو غیر از تو ندارم….من…من فقط تو رو دارم…حتی اگه…تمامه روزمم ازت کتک بخورم ازت فحش های ناجور بشنوم…بازم تویی که برام موندی…..
سهون:چی شده لوهان…
چشمامو رو هم فشار دادم و اشک ریختم
سهون:گریه نکن قشنگم…
سهون همینجور که بغلش بودم بلندم کرد و خندید:چقدر سنگینی…
چیزی نگفتم…محکم سهونو بغل کرده بودم وگریه میکردم….
یک ماه گذشت کناره پنجره نشسته بودم و گربرگ های گلای تو دستمو میکندم…اشکام آروم آروم رو صورتم میریخت چشمام درد میکرد….یه ماه از مرگ مادر و پدرم میگذشت من همچنان غمگین بودم…نمیدونم شاید به خاطره این بود که هیچ هیجانی تو زندگیم نبود برای همین فقط به اونا فکر میکردم….

…مامان…مامانه خوبم…هنوزم بهت فکر میکنم…به مهربونیات به خنده هات به کیک های خوشمزه ات…مامانم منو میبخشی! من اذیتت کردم…من پسره خوبی نبودم…
بابا…بابا دلم برات تنگ شده دلم برا نوازشای هر شبت تنگ شده…نمیخوام باور کنم مردی!؟ نمیخوام باور کنم که من باعثش شدم…بابا هر شب به خاطرت اشک میریزم میدونی چرا؟!….چون…چون با خودم میگم اگه به حرفت گوش میدادم شاید…شاید الان زنده بودی….
آخرین گلبرگم کندم و شاخه ی گل رو انداختم دور….
حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم حتی حموم کردن….دیگه هیچ چیزی نمیتونست شادم کنه هیچی…
رو کاناپه نشستم و به تی وی خاموش خیره شدم
سهون درو باز کرد حتی حوصله نداشتم بهش سلام کنم بغلش کنم…
سهون:قدیما سلام میکردی
زمزمه کردم:سلام…
سهون:چته!
-هیچی
سهون:سرتو بگیر بالا ببیم
سرمو بلند کردم
سهون:واقعا این چه وضعیه! به قیافت تو آینه نگاه کردی؟؟
اشک تو چشمام جمع شد
سهون داد زد:آخه تو چه مرگتههههههه؟؟؟
-داد نزززن
سهون:لوهان خیلی اعصابم خورده قیافه ی تورم میبینم بدتر اعصابم میریزه به هم…
-من همینه که هستم میخوای بخواه میخوای نخوااااه
سهون: خیلی پر رو شدی جدیدا هیچی بهت نمیگم فک کردی خبریه آره؟!!
از رو کاناپه بلند شدم:چرا همیشه زور میزنی باهام دعوا کنی؟؟
سهون:برو گمشو ریخت و قیافتو درست کن میخوام…..
آهان متوجه شدم سرورم الان گم میشم میرم خودمو خوشگل میکنم تا شما آخره شب منو….. من فقط به همین درد میخورم نه؟! منم که اصلا آدم نیستم احساسات ندارم نیاز به بیرون رفتن ندارم…
سهون:تنت میخاره لوهان؟؟
-خیلی…پستی سهون
سهون برگشت و کشیده ی محکم و دردناکی بهم زد اینقدر ضعیف بودم که راحت افتادم زمین
سهون:خیلی گشنمه سریع غذارو آماده کن…
دستمو رو صورتم گذاشتم و بغض کردم میخواستم قوی باشم و گریه نکنم اما نمیشد…..
جای سیلی سهون میسوخت اون واقعا بدون هیچ رحمی منو میزد….
از جام تکون نخوردم چون چیزی درست نکرده بودم کتک خوردنو ترجیح دادم….
سهون از دستشویی اومد بهش نگاه کردم واقعا خوشتیپ شده بود پیرهن سفید که آستیناشو بالا زده بود و دو تا از دکمه های یقشم باز بود سرمو پایین انداختم
سهون:تو چرا هنوز اینجایی؟!!
-کجا…باید باشم؟
سهون:من گشنمهه
-من چیزی درست نکردم…ببخشید
سهون:پس از صبح تا شب تو این خونه چیکار میکنی؟!
-از صبح تا شب کناره پنجره فکر میکنم
سهون نشست رو زمین و بهم خیره شد:به چی؟!
-به بدبختیم
سهون:تو با من بدبختی میدونم اما من بهت وابسته شدم و امکان نداره بزارم بری جایی
-پس تو هیچوقت عاشقم نبودی
سهون:من هنوزم عاشقتم
حوصله ی بحث نداشتم:چی میخوری درست کنم؟!
سهون صورتشو نزدیک صورتم آورد و خواست لبامو ببوسه کن سرمو چرخوندم…
سهون:بزار ببوسمت
-بوسیدنه ما چیزی رو عوض نمیکنه
سهون:مگه قراره چیزی عوض شه
برگشتم و با نفرت بهش نگاه کردم
سهون خندید:تو واقعا احمقی
آه کشیدم
سهون دستشو رو پایین تنم گذاشت و نوازشش کرد:تو برو حموم من غذا درست میکنم بعدم من میرم حموم…دوست دارم وقتی برمیگردم رو تخت لخت لخت با پاهای باز خوابیده باشی…فهمیدی؟!
به زمین خیره شدم سهون آروم زد تو صورتم:فهمیدی یا نه؟!
-من…نمیخوام باهات بخوابم
سهون:خخخخ تو همونی هستی که خودت شلوارتو پایین میکشیدی و میگفتی بیا من آماده ام
-اون برا گذشته بود من دیگه….
سهون دستمو گرفت و بلندم کرد
-یااااااااا…چیکار میکنییییی!!!
سهون کشون کشون منو برد و پرتم کرد تو حموم…افتادم کف زمین و زانوم درد گرفت…
سهون:احمقه نفهممم…هرچی میگم باید بگی چشمممممم نه اینکه با من بحث کنی
از رو زمین بلند شدم و رفتم سمتش:به سگی مثله تو هیچوقت چشم نمیگم مگر اینکه بمیرم….
سهون چشماشو بازتر کردم:چیی!!؟
-من حرفمو تکرار نمیکنم اوه سهون باید بهش گوش میکردی….
سهون:تو…به من چی گفتی؟!
دستام شروع کردن به لرزیدن…پشتم قایمشون کردم تا سهون ضعفمو نبینه…
احساس میکردم سهون داره از حالت خودش خارج میشه یه قدم عقب رفتم سهون آروم وارد حمام شد و درو قفل کرد…….
اخطار:قسمت ۵٠ فیک شکست برای افراد ١٧ سال به پایین ممنوع میباشد لطفا برای گرفتن رمز بیشتر فکر کنید

Print Friendly

215 Responses

 1. قلببببم.خداااایاااا.گناه داره.پدر مادرش.زندگیش.همه نابود شدن…الان تو شوکم نمیدونم چی بگم..قبلم تیر کشید
  برم بعدی
  آجی دستت درد نکنه

 2. چقد این دلنوشته به حال لولوم میاد هعــــــــــی خــــــدا !/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

  (سکــــــــــــــــــــــــــوت میکنم

  نه اینکه دردی نیــــــــــــــــــست!

  بلکه حنجره ای نمانده برای فریاد…)

 3. راستش حالم از این شخصیت لوهان بهم میخوره چرا این قدر ضعیفههههههههههههه
  چرا سهون گیر داده به این بدبختک ه بگه چشم

 4. ای واااااای مامان بابای لولو مردن .. باورم نمیشهههه .. بیچاره حتی دیگه نتونست ببینتشون ههههههههههههههق /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  آجی لطفا رمز قسمت بعدو بفرست به ایمیلم .. ممنون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 5. وایییییییییییییییییی نه
  خدا به داد لولومون برسهههههههههه
  ههههههههههههههههههههههههههههههق
  ممنون عشقم مثل همیشه عالی بود دست درد نکنه
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 6. سمیرا منم رمز میخوااااااممممم با اینکه اعصابم رو این سهون چش سفید خورد میکنه ولی بازم میخوام ادامه رو بخونم ببینم این سهون نمک نشناس تا کجا میخواد پیش بره 09173192550 سمیرا تو رو خدا بفرستی ها باشه گلم فعلا بای بای و بووووووسسسسسس آبدار برای خودت و داستان خوشگلت

 7. سلام اونى خسته نباشى بابت داستان خیلى خیلى ممنون ایشالا همیشه موفق باشى.اگه میشه رمز قسمت بعدیشوبدید و همینطوراگه میشه رمزقسمتایه قبل هم بدید ممنون❤

 8. وای عالی بود…هنوزقلبم تندمیزنه…راستش اولاهیچ اعتقادی به هونهان یازوجای دیگه وعشق بین دوتاهم جنس نداشتم وفقط داستاناتودنبال میکردم تانظرونوشتن بقیه روهم بدونم ولی حالابااتفاقاتی که برای خودم افتادفهمیدم هست…میتونم رمزقسمت بعدوداشته باشم؟۰۹۳۹۸۷۴۷۷۱۲..واقعامیخام بدونم سهون چه بلایی سرلوهان میاره.ازبابت خشونتم نگران نباش من کلاعاشق ژانراکشن وجنایی وخشنم.فیلم. موردعلاقمم بی مصرفهاست .

 9. آجی داستانت عالیه و حرف نداره همشو خوندم ولی به نظرم اینا کارشون فقط خواب و اتاق خواب شده میشه ابعاد داستان رو زیاد کنی مثلا لوهان فرار کنه واینا ،یکمم سهونو دق بده و ماجرا رو طوری کن که لوهان از این طریق بفهمه مشکل سهون واقعا چیه بعدش لوهان گذشته سهون رو بفهمه بره محل کارش و اینا …ما هنوز تو خماری موندیم این اوه سهون دقیقا کیه ..امیدوارم اخره داستان رو مثل فیلم هندی ها که اخرش همه خودشون رو میکشن نکنی یه طور خنثی درش بیار خخخ ..کلی مرسییی

 10. واقعا دیگه این قسمت عصبیم کرد
  لوهان گناه داره دلم خیلی برا ش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifسوخت
  ممنون عالی بود
  لطفا اگه رمزوهنوز برام نفرستادی به همون ایمیلم بفرست برام

 11. اجی جمله اخرت تو حلقم ینی هشدارتو خوندم خوف کردم :))))
  من رفتم فک کردم اومدم….
  نه نمیشه گذشت لامصب فیکت ادمو دیوونه میکنه من رمز میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  لوهاننننننننننننننن ….دهنت سرویسه :))))بمیرم براش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif

  مرسی عزیزمممم خسته نباشیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

  اینم شمارم
  09128452907

 12. اجی جمله اخرت تو حلقم ینی هشدارتو خوندم خوف کردم :))))
  من رفتم فک کردم اومدم….
  نه نمیشه گذشت لامصب فیکت ادمو دیوونه میکنه من رمز میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  لوهاننننننننننننننن ….دهنت سرویسه :))))بمیرم براش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif

  مرسی عزیزمممم خسته نباشیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 13. جییییییییییییییییییییییییییییییغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  واااااااااااااایییی نهههههههه الان سهونممم لوهانیمممم رو نابود میکنهههههه نمیخوامممممممممممم خدایاا خودت سهونمو شفا بدهههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  الهیییییییییی بمیرممممممم برای لولومممممم هقققق هقققق گریهههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اوخیییی عشقممم تنهاااا شد فقط سهونی رو داره که اونم مجنونههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  اجییییی فقط یه خواهشییییی جون من زیر دست سهون یه اتفاق جبران ناپذیر براش پیش نیاد ک من پرپر میشمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  هونهانممممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  اجی خوشملممممممممممم بینظییییییییییییرررررررررر بووووووود♡♡♡♡♡♡/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  مثل همیشهههههههههه Dae Bak♡♡♡/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  مغسیییییییییییی بووووووس بابت رمز هم مغسیییییی خسته نباشی اونی جوووووونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 14. Man taqatesho nadaram vali mage mishe nakhonam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  Khob khaili sakhte ke yeho khabare marge pedar madareto bedan bet vali luhan ke midone sehun asab nadare chra intori besh goft-_- luhanam yeho bi asab shode hey khoda vali khob harki jaye luhan bod khaste mishod sehun khaili kesfate
  Merc khaili khob bod /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 15. من که از همین حالا لوهانو مرده میدونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من حلواشوعهده می گیرم بقیش باشماها
  ولی خدا وکیلی سهون مشکل روانی داره ی دم میگه عاشقتم باازاون ور میزنه لولو روباخاک یکسان میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  رمز من فراموش نشه 09385474621
  مرسییییییییییییی

 16. من که از همین حالا لوهانو مرده میدونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من حلواشوعهده می گیرم بقیش باشماها
  ولی خدا وکیلی سهون مشکل روانی داره ی دم میگه عاشقتم باازاون ور میزنه لولو روباخاک یکسان میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  رمز من فراموش نشه 09385474621

 17. هعییییییییییی….بازم…….دیر……..رسیدم……
  ولش کن من هرچقدرم بگم که زود نمیرسم فقط یه سوال دقیقا بگو هر چند روز یه بار و چه ساعتی آپ میکنی که من زود برسم پلییییییییز….
  راجع به داسی هم باید بگم که واقعا داشتم میپوکیدم وقتی میخوندم…عجیب این فیک رو من تاثیر گزاشته …..فکرکنم بعد از اتمام داسی ( البته اگه تموم بشه )هممون باید بریم تو پارک بگیم من فلانی هستم دو روزه برک نخوندم….یا نهایتا کمپ ترک اعتیاد پسرعموی دوستم…ولی واقعا خودکشی نکنم از دست سهون صلوااااااااات!!!!! چون در اون صورت باید یه پارتی دیگه پیدا کنید تا راتون بدن تو کمپ……
  همین دیگه……..فقط به طرز عجیبی از قسمت50 میترسم….میترسمااااااااااااا….مسخره بازی نیس…دیگه مامانم بهم لقب دیونه داده…یس که به خاطر این فیک پایوتبلت و لب تاپ به خواب میرم…..ولی سمی برو دعا کن مامانم نفرینت نکرده باشه که بیچاره میشی…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  همین دیگه…..اهان یه چیز دیگهههههه…..منم رمز پلیزززززز…..فقط سمی من تو واتساپ دیدمت اگه منو یافتی واسم اونجا بفرست….حالا این محض احتیاط 09366781764
  بوس بوس بوس…..عالی مثه همیشهههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 18. هعییییییییییی….بازم…….دیر……..رسیدم……
  ولش کن من هرچقدرم بگم که زود نمیرسم فقط یه سوال دقیقا بگو هر چند روز یه بار و چه ساعتی آپ میکنی که من زود برسم پلییییییییز….
  راجع به داسی هم باید بگم که واقعا داشتم میپوکیدم وقتی میخوندم…عجیب این فیک رو من تاثیر گزاشته …..فکرکنم بعد از اتمام داسی ( البته اگه تموم بشه )هممون باید بریم تو پارک بگیم من فلانی هستم دو روزه برک نخوندم….یا نهایتا کمپ ترک اعتیاد پسرعموی دوستم…ولی واقعا خودکشی نکنم از دست سهون صلوااااااااات!!!!! چون در اون صورت باید یه پارتی دیگه پیدا کنید تا راتون بدن تو کمپ……
  همین دیگه……..فقط به طرز عجیبی از قسمت50 میترسم….میترسمااااااااااااا….مسخره بازی نیس…دیگه مامانم بهم لقب دیونه داده…یس که به خاطر این فیک پایوتبلت و لب تاپ به خواب میرم…..ولی سمی برو دعا کن مامانم نفرینت نکرده باشه که بیچاره میشی…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  همین دیگه…..اهان یه چیز دیگهههههه…..منم رمز پلیزززززز…..فقط سمی من تو واتساپ دیدمت اگه منو یافتی واسم اونجا بفرست….حالا این محض احتیاط 09366781764
  بوس بوس بوس…..عالی مثه همیشهههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 19. این سهون واقعا آدمو کفری می کنه………./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  اعصاب مصاب نمی ذاره…….خب دردت چیه آخه؟؟؟مگه مریضی؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  میگم نکنه سهون فهمیده باشه که لولو فهمیده که مامان باباش مردن……..اگه لوهان کارش به بیمارستان بکشه چی؟؟؟؟؟؟؟؟
  آجی من زیبر 17 سالمه ولی رمز موخوام…………فکرامو قشنگ کردماااااااا….خیالت تخت……به ایمیلم می [email protected]com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  مثه همیشه فوق العاده بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 20. الهی بمیرم واسه لوهانی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif این سهون دیگه داره شورش رو در میاره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  مرسی سمیرا جون خیلی عالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gifبی زحمت رمز رو واسه منم بفرست/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 21. چه عجببببببببببببببببببببببببببب لوهان یه بار جواب سهونو داد …اون جا که لوهان فهمید پدر مادرش مردن خیلی دلم به حالش سوخت هیییییییییییییییییی … سمیرا جون منم رمز میخوام 09380562850

 22. bichare luhan dige vaghan hichkaso nadare
  hanuzam nemitunam sehuno dark konam ya luhano aslan dust nadare ya ziadi doosesh dare ke injuri divoone shode
  kheyli khoob bood merciiiiiiii
  manam ramz mikhaaaaaaaam…..mishe ramzo vasam email koni

 23. من میخوام سمیرا جوننننننننننننن خواهش
  میدونی که این جور فیک ها رو من تاثیر نمیزاره
  ولی خیلی ناراحت شدم بیچاره مامان بابای لوهان… تسلیت
  یه سوال خواهشا جواب بده بکی میاد یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  سهون عزیزم دلبندم چه مرگته؟؟؟؟؟؟ روانی… دیونه من دیگه میزنمش سمیرا

 24. واای خدااا پدرومادرش مردن؟؟؟؟چقدر فجیع؟؟؟!!!!!وایی الان دیگه چشم نداره سهونو ببینه..دیگه به اخره خط رسیدن یعنی الان چه بلایی قراره سره لولو بیاد خدااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اجی خیالت از سنم راحت باشه لطفا به منم رمز بده…مرسی از داستانه قشنگت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  [email protected]

 25. اگه بجای لوهان یکی دیگه بود بازم دلم واسش میسوخت…
  اون تیکه کنار پنجره خیلی گریه دار بود…الهی بمیرم..
  من سهونه خشنو بیشتر دوس دارم ….ولی لوهانیمو داره میکشه که الهیییی
  من عاشقه صحنه های خشنم…مرسی اجی عالی بود
  خسته نباشی

 26. سلام آجی میتونم یه چیزی بگم؟؟

  میگم خخخ:ببینین کسی مجبورتون نکرده که این داستان و بخونین بعد بگیرین زیر نقد کسی مجبورتون نکرده قسمتای خشنو بخونید!!اگه ناراحت میشین رمز نخواین چون تاثیری که بعضی چیزا روتون میزاره بده….

  ولی بگم که این دلیلی نداره داستانو نقد کنین…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif

  ببخشید میدونم حرف هی خودته اجی ولی دوست داشتم بگم چون غمباد میکردم خخخخخ

  مرسی اونی من رمز میخوام…….پلیییز مررسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 27. سلام آجی میتونم یه چیزی بگم؟؟

  میگم خخخ:ببینین کسی مجبورتون نکرده که این داستان و بخونین بعد بگیرین زیر نقد کسی مجبورتون نکرده قسمتای خشنو بخونید!!اگه ناراحت میشین رمز نخواین چون تاثیری که بعضی چیزا روتون میزاره بده….

  ولی بگم که این دلیلی نداره داستانو نقد کنین….

  ببخشید میدونم حرف هی خودته اجی ولی دوست داشتم بگم چون غمباد میکردم خخخخخ

  مرسی اونی من رمز میخوام…….پلیییز مررسی

 28. navazeshe babam akhe babat koja toro navazesh mikard onam k badtar az sehun mizadet aslan hame lulu ro ba kise box eshtebah greftan voooy ajiiii to ro khoda sayeto kon shanbe bezariiii ag nemishe chetore farda bezari fk kon koli adamo khoshhal mikoniiii :)

 29. من واقعا وقتی این قسمتو خوندم کشفیدم تو خیلی تحمل داری که میتونی این داستانو بنویسی!!هق هق!!من میخونمش به فنا میرم چه برسه به نوشتن و ویرایش و….!!!عرررررررررررررررررررر./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

  • من خودمم سختمه ولی میخوام امتحانش کنم ببینم چقدر تو این ژانر موفقم ^____^ کاره بعدی طنزه باوو این زود فراموش میشه

 30. اجی جون منم حتمااا رمز موخواممم دارم برا لوهان سکته موتونم هققققققققققق……اجی جون لطفا رمزو بفرست به ایمیلم مرسییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 31. ya oh sehun to chet shode han?????????aji manam ramzo mikham :[email protected]/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 32. یعنی یعنی یعنیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من خودم میخوام برم سهونو بکشممممممم…i am sehun killer
  بعله…..سمیرا از جلو چشام برو اونور تا فنا نرفتی …بروووووووو ولم کن من باید بکشمش….
  نفسسسسسسسس کششششششششششششششش

 33. سلااااااام وااااای چقدخوشحال میشم وقتی بعدی هفته میام میبینم اینهمه ازداسی اومده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif من صددرصدرمزمیخوام باباکیه ک بدش بیاد؟؟!!ماکلی ام خوشحال میشیم من ک ندیده عاشقت شدم میفرستی برام گلم؟شمارم09197959882/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifمرسییییییییی بوووووووس

 34. وای سمیرا منم مثل صبا جون واقعا مونده بودم ازت رمز بگیرم یا نه با اینکه من 22 سالمه و فک کنم از همه خواننده های اینجا بزرگترم ولی طاقت ندارم لولومو اینجوری مفلوک ببینم. من از آنچه در قسمت بعد قرار است به وقوع بپیوندد بسی بیمناکم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif آخه اینقدرم خوب مینویسی آدم احساس میکنه اون کتکا رو خودش داره میخوره. من قسمتا قبلی وقتی میخوندم انگار پام درد میگرفت خخخخ . ولی به هر حال میدونم اگه رمز نگیرم از شدت کنجکاوی خواهم مرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif بنابراین به منم رمز بده لطفا تا تصمیم بگیرم بخونم یا نه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif پس این قسمت 53 کی میرسهههههههههه؟؟این بکی لعنتی کجاست؟؟؟ من شخصا از ورود هر شخص ثالثی به داستان حمایت میکنم حتی اگه اوضاع بدتر بشه.مرگ یه بار شیون هم یه بار بالاخره از این وضع اسفناک که بهتره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif ممنون آجی جون بووووس

 35. اوه اوه اوه
  لوهان بدبخت شدى بیچاره تو که مث…کتک میخورى بیخود میکنى تو روش وایمیسى
  هههههققققق آجى چرا این لوهان انقد بیچارس ؟؟؟
  ممنون سمیرا جون
  به منم رمز میدى؟ مرسییییى

 36. وایییییی الان اگه سهون جلوی چشم هام بود با خودم منفجرش میکردم
  خیلی بد با لوهان حرف میزنه خیلی زیاد نه به اخرین ارزو که میگشت شقم عشقم اونم پشت سره هم نه به اینجا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

 37. میگم چیزیم از لولوم موند دیگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سمی جون منم رمزو موخوم ادرسه جیمیلمو که بلدی لطف کن اونجا برام بفرست
  در ضمن بازم میگم داستانت عالییییییییییییییه.ها راستی خیا لت راحت من سنم برا این داستان مجازه خخخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif

 38. عزیزم لوهانم بی کس و یتیم گشت . من فک کنم لوهان از ناراحتی زیاد دق کنه با این بدبختی ها نیاز به خودکشی نیست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif هیچ داستانی تا حالا منو این همه تحت تاثیر قرار نداده بود ولی این داستان اشک منو دراورد . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif مرسی سمیرا جون لطفا رمز رو برام بفرست 09194454067 /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

 39. سلام من ۱۶ سالمه فکر میکنم بتونم رمز بگیرم تازه تدارک این داسیو میخونم میشه همه ی رمز هارو بهم اس کنی اینم شمارم ۰۹۱۰۲۹۶۷۳۹۹

 40. عجب…تعجب من در اینه ک سهون هنوزم میگه لوهان من عاشقتم… من واقعا قدر سهونو واقعیرو دونستم با این فیک …شاید سهون واقعی مدل موهاش خیلی مضحک باشه ولی خداااااروشکر مثه این وحشی نیس /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gifب هر حال من فکرامو میکنم و میگم ک رمز میخوام یا نه..ولی ب احتمال زیاد میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 41. یا امام زماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  لولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پسرممممممممممممممممممممممممممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون اگه دستم بهت نرسهههههههههههههههههههههههههههه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif ذ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif با دستای خودم خفت میکنممممممممممممممممممممممم فکر کردی یک بیچاره ی بدبخت بی همهچیزو بی همه کس پیدا کردی تا بخوای میتونی بزنیش و ازش سوئاستفاده کنیییییییییییییییییییی ؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif کور خوندی مامانش مثل کوه پشتشهههههههههههههههه این گفتم حواست باشه پسره ی لات خیابونی بکهیون از تو بهتر بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  اونی شماره ی منو هم که داری رمز پلیز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif فقط جان من لولوم رو نکشی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif سهون من اینجاما بازم گفتم حواست باشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 42. یه چیزی بگم ؟ می ترسم بگی این دختره چه پروئه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif میگم اگه نمیتونی شنبه بزاریش فقط این یه قسمتو فردا بزار
  کو تا یکشنبه ولی در هر صورت ممنون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif راستی رمزو واسه منم ایمیل کن

 43. یااااااااااااا روانیییییییییییییییییییی روانییییییییییییییییییییییییییییییییی دیوانههههههههههههههههههههههه قسمت بعدی میکشتشششششششششششششششش واااااااااااااای /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif یااااا خداااا یا قمر بنی هاشم…..باید خودمو برای قسمت بعدی اماده کنم…دیگه از پارتای بعددددد از سهون متنفرمممممممممممممممممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif به منمممم رمز بده شمارمو داری به گوشیم اس کن جیجر

 44. اخه چرا سهون اینقد بی اعصابه اخه لولو خودم غم پدر و مادرش کمه که این سهونم اذیتش میکنه اجی سعی کن همون شنبه بذاری چون منتظر قسمت بعدیم ممنون اجییییییییییی سمیرا اجی اگه رمز قسمت بعدی جدیده واسه منم بفرست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 45. Dg luhan pedaro madaresham az dast dade zade be saresh nakone khod koshi kone! Kheyli gonah dare vaghean badbakht kard khodesho! Mese hamishe aliii bud aji mer30 man ravaniye neveshtanetam az hamun fic akharin arezu ta alan movafagh bashi azizam

 46. یا شاهزاده ادوارد خودت رحم کن !! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gifسمیرا تا یکشنبه ک پیشیت میزنه لوبیا رو داغون میکنه ! کلن جلو بندیشو میاره پایین! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifیا ابیلفضل !!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  ینی ها این سهون لوهانو نکشه عذاب وجدان مرگ ننه باباش میکشتش ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif
  من برم امشبو زود بخابم پارچ آبم بزارم بالا سرم! با این سهونی ک من دیدم ( خوندم درواقع ) لوهان بیمارستانی نشه خوبه ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif آجی رمزو ب منم بده دیدم اوضاع وخیم شد ب یاری لوهان بشتابم! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  مرسی عزیزم خسته نباشی ! منتظر قسمت بعدم فجیییییع /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 47. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ای خداااااااااااااااااا! باز شروع شد! فدات شم لوهانییییییی.من از آجی سمیرا میترسم وگرنه سوپر دسپینا میشدم میومدم حسابه اون سهونه دیوونه ی روانی رو میرسیدم.حیففففففف……
  لوهانم نترس پدر مادرت فوت کردن ولی مادر زنو پدر زنت مثل کوه پشتتن نگران نباش.
  میسی آجی سمیرا.خیلی منتظر بودم ببینم سره پدرو مادرش چ بلایی اومده./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  درضمن لوهان جان سهون سگ نیست پیشییه.بیچاره به هوییتش شک کرد.عصبانیش نکن خب…..

 48. من واقعا نمیدونم چی بگم؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  سهون داره چیکار میکنه؟بخدا این بشر روانیه!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  امیدوارم لوهان جون سالم در ببره!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sj.gif
  راستی اگه میشه رمزو به منم بده!مخسی!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif

 49. .آجی… من الان مثل لولو شدم… سهون برو گمشو…آجی ما که به سنمون میخوره بهم رمز بده فقط یه چی بگم…. قبل از خوندن قسمت بعد چکار کنیم. که از سهون نترسیم خخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  الهی بمیرم لولوم مامان باباش…بیچاره خیلی عذاب وجدان داره…. الهی… سهون بمیری بمیری/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifبری زیر تریلی هیجده چرخ…زندگی اهومو نابود کردی…..نفرینت میکنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif دل لولومو شکستی….. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 50. وااااااااااااااااااااییییییییییییییی نهههههههههههههه…الان من دیوونه میشششششششششششم…سهوووووووووووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  لوهااااااااااااااااااااااااااااان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  عاقااا ادامهههههههه…اجی من گوشیم مصادره شده..رمزو از دوستم میگیرم…با اجازه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 51. نههه اشتباهشد نظرم دیرامد
  پنجم شدم
  خاک توسرلوهان اخه این سهون چی بود؟لوهان بختطرسهون همه چی شو ازدست داد
  سهون احمق چه غلطی میخادبکنه
  اححح لوهان بایدسهونو بزنه لت وپارکنه

 52. نههه اشتباهشد نظرم دیرامد
  پنجم شدم
  خاک توسرلوهان اخه این سهون چی بود؟لوهان بختطرسهون همه چی شو ازدست داد
  سهون احمق چه غلطی میخادبکنه
  اححح لوهان بایدسهونو بزنه لت وپارکنه

 53. vaaaay khooOdaaa heeeq maman babash moOrdaan???????? heeeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  bemiraaam elaaaahii luhaaan k to cheqad gOona dariii
  heeeq nega b ch rOoOzi oOoftadee heeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  heeeq sehun khelii bishOOoriIii/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  hmmmm yani mikhAad ch balai saresh biareee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  yaa emame qariiib khodayaa khOodet komakesh kon
  bachamo mikhad bOkoshee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ajii kheli alii boOod vaaaqeaan mahshare dastanet/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  man khooOdam ramzoO azat migiram heeq mrc/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 54. هووووووووووووووووفففففففففف…داشتم میترکیدم……اعصابم داغونه…این فیکم خو غمگیییییییییییییییین…دیگ من نابود شدم…برم بخونم …خدا ب لوهان رحم کنهه…بخدا اگ بر نگردن هاااا…میرم مث سهون خودشو کریسو میزنم…دیگ کفرم دراومدهههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: