EP 40 (شکست) BREAK

سلام دوستای گلم اینم قسمت 40 ^___^ من خودم دیشب قسمت 56 رو نوشتم و به نظرم داستان داره عالی پیش میره ایشالله که شما هم دوسش داشته باشین 

نکته:قسمت 41 رمزداره و رمزشم همونه فعلا شارژم ته کشیده خخخ

خب متاسفانه باید بگم که چت باکس سایت مشکل جدی داره چون امنیت سایت رو بالا بردیم چت باکس با بعضی افزونه های سایت نمیخونه

برای چت لطفا به بلاگ ما مراجعه کنید من اونجا هم هستم اکثرا و مطمعن باشین چتو دیر یا زود به هرطریقی که شده درست میکنیم 

exosehun2.mihanblog.com

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

79x9n2z9kojbq0ie08tj EP 39 (شکست) BREAK

بفرمایید ادامه

برگشتم خونه و خودمو رو تخت انداختم حرف اون پسر اصلا از ذهنم بیرون نمیرفت سعی کردم به اون فحش زننده اش فکر نکنم ولی نمیشد زنگ زدم سهون
سهون:جونم
-سهون…سهونم
سهون:جیزی شده عزیزم؟
-کی…میای؟
سهون:دارم میام چیزی شده؟
-نه…دلم برات تنگ شده
سهون خندید:دارم میام پیشت عزیزم
گوشی رو قطع کردم و رفتم سمت آینه و به خودم خیره شدم
پسره ریزه میزه و زیبا با چشمای قهوه ای روشن به قیافم پوزخند زدم:لوهان کاش زشت بودی! کاش….
در باز شد از جام پریدم و به سهون که بهم میخندید نگاه کردم
-یااااا ترسیدم
سهون سمتم اومد و از پشت بغلم کرد و گونه امو بوسید
لبخند زدم و به خودمون تو آینه نگاه کردم:سلامت کو
سهون تو آینه بهم نگاه کرد:سلام
خندیدم:خسته نباشی
سهون:مرسی عشقم..
به صورت جذابش نگاه کردم همه چیشو دوست داشتم اخمشو چشمای خمارشو…لحن حرف زدنشو..قد بلندشو…خىشحال بودم از اینکه دارمش…
سهون:ببینم تو به چه جراتی داری خودتو تو آینه نگاه میکنی؟!این صورته خوشگل این چشم ها همش برا منه
خندیدم:دیوونهههه
سهون به چشمام خیره شد:چرا چشمات بی حاله؟گریه کردی؟
-نه…نه گریه نکردم خخخخ
سهون:واقعا؟
-آره…
سهون پیشونیم بوسید:عاشقتم…
محکم بغلش کردم:منم همینطور
سهون:شامم حتما زهرمار داریم آره؟
لبمو گاز گرفتم:ببخشید سهون ولی امروز اصلا حسش نبود
سهون آه بلندی کشید:لوهان زود یاد بگیر این چیزارو وگرنه مجبور میشم یه زن بیارم این خونه غذا درست کنه
-یاااااااا
سهون خندید
-زهرمارررررر
سهون:من میرم ببینم میتونم چیزی برا خوردن پیدا کنم یا نه….

غذامونو خوردیم و خوابیدیم…ساعت ٣ صبح بود خوابم نمیبرد سهون پاشو رو پام انداخته بود نمیتونستم حرکت کنم همینجوری تو بغلش خودمو جمع کرده بودم…یه سره فکرم پیش اون پسر بود ازش متنفر بودم…
ساعت ۵ شد و من همچنان بیدار بودم و موهای نرم و قهوه ای سهون رو نوازش میکردم
سهون آروم چشماشو باز کرد و یه من که چشمام باز بود نگاه کرد:لوهان…چرا بیداری؟
-خوابم نمیبره سهون
سهون:مگه میشه؟؟
آه کشیدم:میبینی که شده
سهون:قرص خواب میخوای برات بخرم؟
-آره اگه تاثیر داشته باشه
سهون محکم بغلم کرد آغوشش گرم بود چشمامو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد………
صبح سریع بلند شدم و کارارو کردم تصمیم داشتم امروز کم فوتبال بازی کنم تا بتونم غذا هم درست کنم…
تند تند لباس پوشیدم و رفتم کلاس و یه ساعت فوتبال بازی کردم
از خستگی نشستم رو زمین شیومبن هم کنارم نشست
شیو:آب میخوری؟
دستمو تکون دادم:نه خوبم
شیو:احساس میکنم حالت بهتر شده
لبخند زدم:آره فقط مرض بی خوابی دارم
شیو:میدونی الان خیلی بهتر شدی اون سری واقعا نگرانت بودم
-تو این چند شب فقط یه بار با هم بودیم
شیو:یه بار؟؟؟
خندیدم:یااااا
شیو:باورم نمیشه
-سهون خسته میاد خونه هیچی هم نمیخوره براش نگرانم
شیو:تو که میمونی خونه خب آشپزی کن
-بلد نیستم
شیو:بیا من بهت یاد بدم
-تو بلدی؟؟؟
شیو تو یه دفترچه دو نوع غذا یادم داد غذاهای ساده ای بودن ولی بهتر از هیچی بود
شیو:اینارو امشب درست کن اولش بد درمیاد اما راه بیفتی دیگه عالی میشه
-باشه مرسی شیوووووو
از هم خداحافظی کردیم و من داخل پارک شدم و چشمم به بکهیون افتاد رومو کردم سمت یه آقا
-سلام آقا ببخشید ساعت چنده؟
مرد:٣
-ممنون
تند تند راه افتادم بکهیون با دوستاش رو یه نیمکت نشسته بودن
یکی از پسرا سوت زد:جوووونز باوو شبی چقدر؟!!
برگشتم و بهش خیره شدم
بک:اذیتش نکنید بچه ها کار داره مردم منتظرن
-ببینم تو از مسخره کردنه من چی گیرت میاد؟؟؟
پسر:یه جیگری مثله تو
همه زدن زیر خنده
-خجالت بکشین دخترارو ول کردین به من تیکه میندازین؟؟؟
بک:بابا دخترا رو ول کن تو اندازه صدتا دختر سرویس میدی
بازم همه خندیذن
چیزی نگفتم
بک:هی پسر خوشگله من دو برابر بهت میدم یه شب میای خونم با بچه ها یکم حال کنیم خودمونی
-ببین من الان دارم از کلاس فوتبال میام متوجه میشی یا خری حالیت نمیشه
بک:توله سگ چه زبونیم داره
-کاش یه راه دیگه عیر از این پارک لعنتی وجود داشت اونوقت هیچوقت ریخت نحستو نمیدیدم
بک:بچه ها یعنی قیافه ی من اینقدر نحسه؟
همه زدن زیر خنده
-به هر حال دفعه ی دیگه زر مفت بزنی با پلیس میام سراغت الاف
بک:ولی قبول کن اون کارو میکنی اصلا ازت میباره اینکاره باشی
برگشتم و گفتم:خودت چی؟!!
لبخند بکی محو شد
-خودتم اینکارو میکنی نه؟؟ از صبح تا شب تو این پارک…شایدم کسی نمیخواد ببرتت…به صورتت تو آینه نگاه کردی؟درسته حالم ازت به هم میخوره ولی تو هم مثله من خوشگلی پس امکان داره تو هم…
بکی بلند شد و یقمو گرفت:خفه شو پدرسگ
-چیه ناراحت شدی! تو باید بهم هر چی از دهنت درمیاد بگی اونوقت من نگم؟؟
بکهیون:هنوز در حدی پست نشدم که توی جوجه بیای زرزر کنی…بچه….(فحش بود ننوشتم دیگه)
پوزخند زدم:حالا تو چرا حرص میخوری؟ گیرم که باشم تو انگار خیلی ناراحت میشی نکنه دوسم داری! هووم؟!!
بکهیون از عصبانیت به چشمام زل زده بود:یه جا دیگتو شاید دوست داشته باشم اما…خودتو نه…پس روش فکر کن…دوبرابر بهت میدم…خواستی بهم بگو من همیشه تو این پارکم…حالا برو گمشو
بکهیون یقمو ول کرد کیفمو پشتم انداختم و سریع از اونجا بیرون اومدم….
خوشحال بودم که اون تیکه رو بهش انداخته بودم….
خودمو رسوندم خونه یه دوش گرفتم و شروع کردم غذا درست کردن دو بار که دستمو سوزوندم…یه بارم بریدم ولی هر جور شده غذارو درست کردم….یکم ازش خوردم بد نبود…ساعت ٧ بود که سهون اومد خونه دوییدم و بغلش کردم
سهون:لوهان چی شده؟؟؟
-دلم برات تنگ شده
سهون خندید:منم دلم برات تنگ شده بود عزیزم…
-سهووون…برات غذا درست کردم
سهون خندید:ای جااان کجاس؟
-رو میز
سهون لبامو بوسید:لباسامو عوض کنم ببینم چیکار کرده عشقم…
نشستم سر میز و پاهامو تکون دادم دستام میسوخت ولی مهم نبود…
سهون سرمیز نشست:هوووم…معلومه خوشمزه اس
-سهون زیادم خوشمزه نیس بابا دلتو خوش نکن
با چنگال یه تیکه از غذارو برداشتم و تو دهنه سهون گذاشتم
سهون سرشو تکون داد:خیلی خوشمزه اس
-دروغ نگوووو
سهون:نه خوبه
خندیدم:دیوونه
سهون از گشنگی میخواست ظرفارم بخوره
-اگه میدونستم دستپختمو اینقدر دوست داری هر روز برات درست میکردم
سهون خندید:لوهان…مرسی بابت غذا
-تو برو بخواب خودم ظرفارو جمع میکنم
سهون گونمو آروم بوسید و رفت تو اتاق خواب
ظرفارو جمع کردم و رفتم رو تخت دراز کشیدم از شب متنفر بودم اصلا نمیخوابیدم و این اذیتم میکرد
سهون موهاشو خشک کرد و نشست رو تخت
-لوهان برات قرص گرفتم یه دونه بخور ببین تاثیر داره
سرمو تکون دادم:فک نکنم…
سهون برام آب آورد…قرص رو خوردم و رو تخت دراز کشیدم…
سهون پاهامو باز کرد و روم خوابید…
سهون:فردا هم کلاس داری؟
سرمو تکون دادم:اوهوم
سهون:خوش میگذره بهت اونجا؟
لبخند زدم:بد نیست
سهون خم شد و گردنمو بوسید موهاشو نوازش کردم:کاش توام فوتبال بلد بودی
سهون:من فقط یه چیز بلدم اونم دوست داشتنه توعه
لبخند زدم:سهون
سهون:هووم
-صدای بارون میاد…دلم میگیره
سهون:بارونو دوست داری؟
-گاهی وقتا دوست دارم گاهی وقتام نه
سهون سرشو رو سینه ام گذاشت:لوهان دوستت دارم
دستشو تو دستم گرفتم:منم دوستت دارم…
سهون از روم بلند شد و کنارم خوابید:بیا بغلم امشب باید بخوابی عشقم
لبخند زدم:باشه
تو بغلش آروم بودم اما تنها چیزی که آرامشمو به هم میزد بکهیون بود….……

Print Friendly

130 Responses

 1. واییییییییییییییی

  سمیرا جان
  خخخ میتونم اسمتو بگم؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

  من عاشق این خندیدنای سهونم اصلا وقتی مینویسه سهون خندید روحم شاد میشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif احساس خوشبختی می کنم کلا نمیدونم چرا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif حالم خوش نیست من برم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  مرسیییییییییییی عزیزمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فیکاتتتتت عشقققققققننننننننننننننننننن اگههههه خدا خواست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif بقیشونو هم میرممم میخونمممممم جیییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 2. مرسی اجی عالی بود
  دمت گرم لوهانی بجور حالشو گرفتی
  اجی هنوز رمز قسمت قبلو به ندادی امکانش هست برام ارسالش کنی

 3. ایول!خوشم اومد…..لایک داری لولو!ولی الحق بکیم خوب زبونی داره……
  میگم لابد یه چیزی هست که بکی اونجوری داغ کردن نه؟؟نمی دونم!قضیه بوداره…….
  شیو چه دوست مفیدی!!!!!!!!!!فقط یه خورده سوتی زیاد میده اونم بخاطر بی تجربه گیشه!!!!!آخی…..خیلی گوگولیه…….
  هیچوقت نمیشه به این اعصاب آروم سهون اطمینان کرد!!!!خدا میدونه قراره چه طوفانی به پا کنه……..دوباره دعوا!دوباره سیلی..نهههههههههههه
  .
  .
  .
  واین که بازم ممنون به خاطر فیک محشرت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

 4. بکی عزیزم ارامش لوهان رو بهم زده… خخخخخخخخ
  ولی بکهیون ازلوهان خوشش میاد مطمئن شدم…. لوهان هم عاشقش میشه این که حتمی چون بزرگترین عشق ها با نفرت شروع میشه :))))))))))))))))))))))))))9
  واسه سهون حرفی ندارم…. هنوز هم نخواهم داشت تا برسیم به جایی که شخصیتش رو کاملا تشخیص بدم.
  تا قسمت 56 نوشتی؟؟؟؟؟؟؟ دستت درد نکنه…. هر روز یه قسمت بزار من کیف کنم بخونم از این داستان خیلی خوشم اومد خیلی عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هست.
  منتظر قسمت 41 هستم….. فعلا
  راستی پوسترش رو هم درست میکنم و میفرستم از اینستا میشه ادرس ایمیلی چیزی بدی شاید از اونجا فرستادم

 5. WooooooooooooOoooooooooooW/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  اجی نمیدونی چقدر خوشحالم که لولوم جواب بکی جوونم رو داد کککک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  ای جوووووووووووووونم بریک به لولومممممم هوراااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  بکیهیونممممم دیگه خیلییییییی داشت از حد خارج میشد باید لولوم یه چیزی میگفت دیگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  وااااای هونهانممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  چقدر این قسمت رو دوستیدمممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  ایول به شیو جووووووونم که به لولوم یاد داد اشپزی رو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  اجی گلممممممممممممممم عااااااااالی بووووووووووووووووووووود تکککککککککک بوووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  عاشقتممممممم مغسییییییییییییی بووووووووس واسه رمزم هم مغسییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 6. چیتو تو این قسمت اتفاق خاصی رخ نداد مو دیگه نظر نمیذاروم.آخه چرا تا 56نوشتی ولی نمیذاری؟ چرا آخه چراااااااااااااااااااااااااااااااااااا چرا با احساساته دخترای مردم بازی میکنی هققققققققققققققققققققق عرررررررررررررررررررررررررر اشککککککککککککککککککککک مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  ..من که میمیرم تا قسمته بعد کاری ندارین؟ من رفتم بمیرم خودافس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif

 7. سلام عزیزم!
  من تاجایی که رمز نداشت فیکتو خوندم و راستش خیلی خیلییی خوشم اومد!
  واقعا قلم عالی داری!
  انقد غرق خوندن شدم که فقط سریع میرفتم قسمت بعد و وقت نکردم نظر بذارم!
  برا همین گفتم یه دفعه کامنت بذارم!
  ممکنه منم رمزای فیکتو داشته باشم!؟
  خیلی دوست دارم ادامشو بخونم!
  ممنون میشم اگه برام بفرستیش

  [email protected]

 8. جبییییییییییییغ..لولو بالاخره حالدبک رو گرفت…..کلا بالاخره یکاری کرد…
  خوشبحال سهون با غذاییییب لوووولووو دهنم اب افتاد نامرد.عر

 9. nemidoonam chera delam baraye sehun misuze ….. luhan kari ro ke doost dare mikone vali sehun bayad bere sare kaar…..aslan sehun vaaghan sob ta shab mire sare kar ya doroogh gofte
  kheyli ghashang bood merciiiiii
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 10. ب امیدآنکه خداب مادوستی بمهربانی شیو…….
  همسری درابرازعشق همانندسعون……
  عطافرمایدو…..
  مارابسان لوهان کدبانوگرداند صلواتتتتت…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (19).gif

 11. heleee baba xiu dameeet khkh sehuni nejat dadi az goshnegi ba dastor pokhtet /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  vaaaay ma in baeki ro bokoshaaam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  akhe chikare lulum dari haaan??????/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  akheeeey sehuuunam goshnee booode qobooneshh berooom/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  lulu dastet talaa jigar/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  vaaa maraze bu khabii gereftee ahhh cheqadam badeee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  mrc ajiii bOoOOs alii bOoOd/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

 12. من نمیدونم چنیول کجاست بیاد زنشو جمع کنه که اینقدر به لوهانم گیر نده؟
  بکهیون اگه یه دفعه ی دیگه به لوهان نگاه کنی به چنیول میگم طلافت بده تا آخر عمرت تنها بمونی خخخ
  لوهان چرا به سهون نمیگه ها؟ سهون قویه هااا میزنه لهش میکنه…
  فک کنم من مریضیه لوهانو دارم شبا خوابم نمیبره سهون اوپا یدونه از اون قرصا برایه منم بخر…
  خدا خیر بده شیومین رو… نجات داد سهون رو از گشنگی…
  مرسی سمراجووون

 13. میگمااا اجی خوشم میااد هرچی بیشتر جنبه هایه بد بکهیونو نشون میدی من بیشتر ازش خوشم میاااد…خودمم نمیدونم قصیه چیه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  اخی هونهان تو این قسمت خیلی دوست داشتنی بودن..ولی هر چی جلوتر میریم به این نتیجه میرسم این دوتا درحاله حاضر فقط همو دارن هرچی هم میگزره به هم وابسته تر میشن..اصلا نمیتونم تصور کنم چی میشه که لوهان پشیمون میشه…ولی از این خماریی که در ان به سر میبرم لذت میبرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  کلا خودازارم….
  مرسی اجی با داستانت خیلی ارتباط برقرار میکنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 14. ای جاااااانم…… لولووووو یه خرده هم برا ما میپختی دستپختتو میخوردیم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif…چه تیکه ای اومد به بکی…سمیراااااااااا میشه زودتر بگی بکی چیکارس….چیکار میکنه…آقا فقط جواب این سوالمو بگو…بکی آدم خوبیه یا بد؟!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  مرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 15. این ویژگی هایی که لوهان از سهون دوس داره ها .. دقیقا همونایین که من عااااااااشقشونم ..
  من الان شدیدا احساس همدردی با لولو بهم دست داده چون خیلی وقتا مشکل خواب دارم ..
  ایولللللللللل ینی حال کردم با جوابایی که به بکی دید شدییید خخخخخ ..
  سهونیم چقد مهربون شده .. بالاخره هم بعد مدت ها تونست یه غذای درس بخوره ..
  مرسی سمیرا جون عالیییییییی بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 16. چه عجب لوبیای مادر تصمیم گرفت اون دهنو باز کنه دو کلمه جواب این بکی رو بده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  میبینم که… لوهان کم کم داره راه زندگی کردن با این سهون سختگیرو یاد میگیره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  یه امشب لولو خوابش ببره صلوات /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

  • آخه من تنبلم آجی سره چشم های تو یادتون نیس چقدر دیر میزاشتم اینجوری زود بزارم تموم شه قسمتام اونوقت یه روز درمیون به یه هفته تبدیل میشه خخخخ

 17. هییییییییییییییییییییییی این قسمت سهون رام بود هیییی قربونش بررررررم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  یوهووووووو لولو غذا یاد گرررررف /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif
  لولوووووویی بیا ب منم یاد بدهههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  وااااااو لولوووووووووووووووووو فدااااات شمممممم با اون زبون درازت ک بکیمو پوکوندی خخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  اجییییییییییییییییییییییییی امروز تفلدمهههه این بهترین چیزی بوووووود ک خوشحالم کرد میسیییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif

  • ای جاااان
   آره بک کم آورد بدبخت خخخ
   آخییییییییییییی عزیزمممممممممممممم تولدت مبارکککککککک بیا بخلممممممممممممممم ^________^

 18. این قسمت چقد کم بوووووووود…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gifتا 56 نوستی خو یکم بیشتر بنویس دیگههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gifکلا دوس داری مارو تو خماری بزاری نه؟؟؟
  حالا عیب نداره…این دفعه میبخشمت…چون محشر بود…ینی من کشته مرده این تیکه های لولوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifکاملا گند زد به هیکل بک و رفت…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gifاصلا یه چیزی بوداااااا…
  مرسی سمی جونکم…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (6).gif

 19. وای بکهیونمم آره؟! گفتم که عاشق لوهان شده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  من همین امشب طلاقمو میگیرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سهون مهربونه عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif لوهان هم خیلی خوب شده خوشم اومد که بالاخره تونست یه بار از خودش دفاع کنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی عزیزم عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 20. برای اولین بار خیلی هم دیر نرسیدم مث که بزنین دس قنگه رو به افتخار سمیرا خانم که بازم شاهکار کرده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif این قسمت هم واقعا قشنگ بود عزیزم … لوهان مث اینکه داره کم کم مرد میشه ها جواب بک رو میده و یاد گرفته برای سهون غذا درس کنه (میدیدم یه چن وقته سهون لاغر شده نگو تو اون خونه لوهان بهش گشنگی میداده بیچاره رو ) سمیرا یه سوال بپرسم؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif چرا رمز میذاری قسمت ها رو اونوقت کلی وقتت رو میذاری سر اینکه بخوای به همه بچه ها رمز رو بدی خب رمز نذار خودت رو خلاص کن عزیزم (راستی به تمامی استقلالی های عزیزاز جمله خودم و خانواده محترم و رفقای مدرسه ام این شکست مفتضحانه رو تسلیت میگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif آه امروز از بس با سرویسم کل کل کردم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gifکه دیگه داشتم کم می آوردم به خدا منی که هیچ وقت تو جواب حاضری کم نمیاوردم … دیگه نزدیک بود گریه ام بگیره … سرویس کثافتم هم مگه ول کن ماجرا بود

  • جیگرتوووو فدامدااااا
   آره بیچاره پیشیم خخخخخ
   آخه سایت میره هوا آجی خخخخخخخ
   عهههه آره باختن البته من طرف هیشکی نیستما خخخخ

 21. عجیبه سهون چقد اروم شده..خیلی عجیبه…
  درسته اذیت کردنه لوهان حال میده ولی هیشکی حق نداره اذیتش کنه هااااااا
  وگرنه با من طرفههه
  بازم عجیبه که سهون انقد ارومه..از رمز قسمته بعد میشه فهمید که این اروم بودنش زیاد طول نمیکشه ولی همینکن یه قسمتم تونسته اروم باشه باید کلامو بندازم هوااا
  حسابه بکی رم بعدا میرسم.
  ژیو کلا خیلی گوگولی مگولی شده …
  و یه چیزه عجیب دیگه این بود که سهون غذارو داشت با ظرفش میخورد ولی اشپزو همون لحظه نخورد…
  کلا خسته نباشن همگی..
  مرسی اجییی عالی بود واقعا

 22. شاید بکی لولو رو دوست داره که این همه بهش گیر میده ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif به نظرم لوهان اصلا نباید خودشو درگیر حرفای بکهیون بکنه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif اخلاق سگیه سهون دوباره خودشو نشون نده صلوات . اگه سهون همیشه این جوری بمونه زندگیشون خیلی شیرین میشه ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif مرسی خیلی قشنگ و پر ارامش بود خیلی دوسش داشتم . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif

 23. خخخخخخخخخخخ بکییییییییییییییییییی عاشقشمممممم نی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  اوخییییی سهون چقد رفتارش بهتر شده لوهانم حالش بهتر شده البته اگه بکی بذاره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  میگما سهون دست از اذیت کردن لولو برداشت بکی شروع کرد بیچاره لولو
  آجی واقعا داره خوب پیش میره ینی عالیه ممنوووووووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 24. پس بکی هم مثل لوهانه؟ شایدم با مسخره کردن لوهان داره عقده ی خودشو خالی میکنه؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif آجی من یه چیزو نگرفتم لوهان یه جا بهش گفت تو هم مثل من خوشگلی بعد گفت کسی نمیبرتت که به من گیر میدی خب اگه بکی خوشگله چرا کسی نباید ببرش؟؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif اصلا من کلا هنگگگگ……. خخخخخخخ وای آجی خیلی خوشم اومد که تا شونزده قسمت دیگه رو هم حاضر کردی آخه بعضی فیک ها رو آدم میخونه چون نویسنده یه قسمت یه قسمت مینویسه قسمت بعدی رو سه هفته بعد میزاره آدم اصلا داستان یادش میره. راستی همین یه روز در میون هم خوبه که میذاری سر وقت کلااااا مرسیییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

  • نه مثله اون ولی خو بک هم یه خورده ریزه اس
   بیشتر منظورش اخلاق گنده بکی بود و لات بازیاش
   کلا تیکه سنگینی انداخت خخخخخ
   آره من تنبلم هستم در روز هم فقط 10 دقیقه اونم 2 ساعت یه بار میتونم بنویسم خخخخخ
   قربونت

 25. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  باید ببینی چه جشنی گرفتم ایول به لولو حاله بکی حسابی گرفته شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  ولی نکنه همین حرفه لولو براش دردسر شه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  فعلا به دلم بد راه نمیدم.اجیی هرچند که جوابمو میدونم ولی نمیشه هر روز بزاری؟؟؟؟تا قسمته 56 هم که امادهس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  مغسیییییییییییییییییییییییییی بوووووووووووووووووووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

  • خخخخخخخخخخخخخخخ
   آخه آجی من خیلی تو نوشتن کندم خخخخخ میترسم ذخیره هام تموم شه دیر بزارم براتون
   قربونت عزیزم

 26. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif بکی غیرتی میشووووووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif وای اونجا خیلی باحال بود ک گفت.100براره دخترا سرویس میدی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  ولی ابجی سمی فک کنم.لوهان عوفنت کنه..اخه…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی ممنونم

 27. وای ایول به لوهان بالاخره جوابشو داد
  خوب کرددددددددددد…
  دمت گرم اجی مثل همیشه عالی بودددددددددددد
  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  دست درد نکنه و خسته نباشی عشقم
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 28. واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو.56؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  وای…نونا….پس چرا دیر دیر میزاری؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  در هر صورت…مثل همیشه عالی بود…
  منتظر قسمت بعدی هستم!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: