EP 37 (شکست) BREAK

سلام بچه ها اینم قسمت 37 

قسمت بعدی رمزداره رمزشم همون قبلیه بفرمایید ادامه

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

h1x8ia3qe7gfmjdoxdza EP 35 (شکست) BREAK

سهون بغلم کرد:آخه چت شد یهویی
-نمیدونم…نمیدونم فقط…فقط خیلی درد دارم
سهون:میخوای بریم دکتر؟
-الان؟؟
سهون:میبرمت بیمارستان
-نه…خوبم سهون
سهون یکم بدنمو ماساژ داد
بالشتو محکم بغل گرفتم:اووووووم آآآآه…
سهون:تا تو باشی جوگیر نشی
-خب چیکار کنم حال میده
سهون خندید
-زهرمار
سهون به ساعت نگاه کرد و آه کشید
-سهوون
سهون:جونم
-بگیر بخواب
سهون:فردا باید ۵ پاشم
-سهون مجبوری ۵ پاشی؟
سهون:خب من صبح حموم میرم صبحونه میخورم برا این باید ۵ پاشم
چرخیدم سمتش و خندیدم:خب شب حمومتو برو
سهون:لابد صبحونمم شب بخورم
خندیدم:به هر حال ۵ خیلی زوده…
سهون بوسه ی آرومی رو لبام زد
چشمامو بستم و زمزمه کردم:نکن سهون باز خل میشم
سهون خندید:الان خوبی؟
-آره خوبم…بخواب عزیزم
سهون پشتم خوابید و از پشت بغلم کرد و گردنمو بوسید:شب به خیر عشقم اگه درد داشتی بیدارم کن
-باشه سهون…فقط…
سهون:فقط چی؟
-فردا…میتونم برم کلاس؟
سهون چیزی نگفت
آه کشیدم:شب به خیر

صبح بیدار شدم سهون پیشم نبود میخواستم گریه کنم گوشیم زنگ خورد شیومین بود سریع برداشتم
-الو شیووو
شیو:سلام لوهان کجایی تو!! چرا نمیای؟؟
-شیو چه غلطی کردم که نباید میکردم سهونم دیگه بهم اجازه نمیده از خونه بیام بیرون
شیو:یااااا مگه عقلت کمه که از اون اجازه میگیری؟؟ تو مردی لوهان
-میدونم ولی خودم اینکارو با خودم کردم اون موقع داغ بودم دیگه کار از کار گذشته ولش کن…
شیو:من جای تو بودم محکم میزدم تو دهنش
خندیدم:شیو سهون زندگیمه…
شیو:هوووووف دیوونه…یعنی دیگه نمیای؟
-چرا میام باید خرش کنم خخخخ
شیو: سعی کن خرش کنی چون میخوام شکستت بدم ها ها
خندیدم:عمرا تو فوتبال به پای من برسی
شیو:عههههه حالا میبینیم
نزدیک به دو ساعت داشتم با شیو فک میزدم و اصلا هم به زمان که تند تند میگذشت اهمیت نمیدادم…
گوشی رو قطع کردم و به خونه نگاه کردم خیلی شلوغ بود ظرفای نشسته و کثیف روی میز مونده بودن لباسا یه طرف پرت شده بود و زمین کثیفه کثیف بود باورم نمیشد به زور از جام بلند شدم و شروع کردم به تمیز کردن باید سهون رو یه جوری خر میکردم تا اجازه بده کلاسمو برم
بعد از سه ساعت بلاخره تونستم خونه رو تمیز کنم
دوباره گوشی رو برداشتم و به شیو زنگ زدم
شیو:الووو
-شیو شیو شیو
شیو:دیوونه شدیااااا خخخخ
-دارم میشم خخخ
شیو:خوبی؟
-به نظرت خوبم؟؟ از صبح مثل خر دارم حمالی میکنم
شیو:خب اون بیچاره هم برا تو کار میکنه دیگه
-شیو من اصلا نیازی به پول ندارم سهون همه چی برام میخره
شیو:بلاخره اگه کار نکنه نمیتونه برات بخره آقای محترم
خندیدم:میخوام فوتبال بازی کنم اححححح
شیو:تو فقط خرش کن خرررررر
خندیدم:چشمممممم
شیو:حوصلت سر نمیره؟
-نه زیرشو کم کردم سر نره
شیو خندید:دیوونهههه
رو تخت دراز کشیدم: من الان نقش یه زنو دارم
شیو: خوبه یا بد؟
-من موندم زنا واقعا به چه دردی میخورن
شیو:هیچی میشینن خونه یه دوتا ظرف میشورن کلا حال و حول
-من بدم میاد منتظر سهون باشم اصلا دوست ندارم بره دلم براش تنگ میشه
شیو:واقعا که چ
کلی با هم حرف زدیم قطع کردم دوباره حوصلم سر رفت و به سهون زنگ زدم
سهون:جونم عزیزم
-سهون حوصلم سر رفت
سهون:چرا عشقم؟
-دلم برات تنگ شده کی میای؟
سهون:منم همینطور یه ساعت دیگه میام
-باشه دوستت دارم به کارت برس باییی
از رو تخت بلند شدم و پرده رو کنار زدم یه کم بیرونو نگاه کردم همچنان خوصلم سر میرفت رفتم سراغ ظرفا و شروع کردم به شستنشون نزدیک به ۴ تا ظرفو شکوندم باورم نمیشد هزار بار به خودم گفتم دست و پا چلفتی
شیشه هارو از رو زمین جمع کردم و دو بار دستمو بریدم
سهون درو باز کرد و وارد خونه شد بلند شدم و رفتم سمتش:سهووووون
سهون محکم بغلم کرد:چی شده عزیزم؟؟
-هیچی….دلم برات تنگ شده بود
سهون خندید:منم همینطور
دستمو دور گردنش انداختم و پاهامم دور کمرش حلقه کردم:سنگینم؟
سهون خندید:اصلا
-پس همینجوری بهت آویزون میشم
سهون منو برد سمت کاناپه و نشست
چی شد؟؟سنگین بودم؟خخخ
سهون لبخند زد:حیف خسته ام وگرنه ده دور میچرخوندمت
سرمو رو سینه اش گذاشتم:خیلی خوبه وقتی میای
سهون موهامو نوازش کرد….
-سهووون
سهون:جونم
-خونه تمیز شده!؟
سهون خندید:آره عزیزم
-مسخره ام میکنی؟
سهون:نه عشقم جدی گفتم
-سهوووون
سهون:هوووم
-حالا میزاری برم کلاس؟قول میدم خونه هر روز که میای اینجوری مرتب باشه قول میدم
سهون آه بلندی کشید:باشه برو
سرمو بلند کردم:جدیییی؟؟؟؟
سهون:دهنه منو سرویس کردی تو
لبامو محکم رو لباش گذاشتم و بوسیدمش
سهون دستشو رو سینه ام گذاشت:حیف خسته ام وگرنه….
لبامو رو گوشش گذاشتم:وگرنه چی؟!
سهون:وگرنه شو خودت میدونی
بلند خندیدم: سهون نمیشه الان….
سهون:نه لوهان حوصله ندارم خیلی خسته ام عزیزم
لبامو آویزون کردم:حیف شد
سهون چشمش به دستام افتاد و اخم کرد:چرا دستاتو قایم میکنی؟
سرمو پایین انداختم
سهون:یااا دستتو ببینم
سهون به زور دستامو گرفت و بازشون کرد و چشم هاش گرد شد:دستت…چه بلایی سرشون آوردی؟
-چیزی…نیست عشقم فقط داشتم ظرفارو میشستم ظرف افتاد و شکست داشتم جمعشون میکردم شیشه اش رفت تو دستم هه…
سهون:آخه…آخه چرا مواظب نیستییی؟
-حواسم نبود
سهون:حواسم نبود شد دلیل!!!
-خب از دستم افتاد شکست
سهون:احمق اونوقت تو هم نرفتی بشوریش یا چسب بزنی بهش؟؟
-نخواستم ناراحتت کنم
سهون:پاشو برو دستاتو بشور بیا ببندمش
-یااااا جوری میگی انگار دستم قطع شده
سهون اخم کرد: اون کاری که میگمو انجام بده
-سهون من خوبم
سهون اخم کرد
-باشهههه

سهون دستمو بست و با اخم نگام کرد: تو واقعا خنگی لوهان
-یاااااا خنگ خودتی
سهون چیزی نگفت
-خب اولین بارم بود تازه سه تا هم ظرف شکوندم
سهون:یاد میگیری عوضش
-سهون من…زن…نیستم متوجه میشی؟؟ من پسرم زنننن نیستمممم
سهون یه سیب برداشت و گاز زد:میدونم ولی بلاخره تو خونه ای پس وظیفه داری کارای خونه رو بکنی منم بیرون کار میکنم…
-سهون راستی کارت چیه تو؟؟ همسایه هامون تلف شدن از فضولی خخخخ
سهون:همسایه هامون؟؟کدوماشون؟
-اووووم تو نمیشناسی زیادن میخوان بدونن کارت چیه که ۵ صبح بیدار میشی
سهون: من تو شرکت پدرم کار میکنم البته دیگه الان برای خودمه
-همسایه های عزیز فک کنم متوجه شدن خخخخ(fun)

دوباره شب شد و دوباره رو تخت خوابیدم واقعا این تکرارو نمیتونستم تحمل کنم…به سهون نگاه کردم که به چشمام زل زده بود
سهون:لوهان
چند بار پلک زدم:هووم
سهون:چشمات…خیلی خوشگلن…به کی رفته!
آه کشیدم:به مامانم
سهون:لوهااان
-هوووم
سهون:خیلی دوستت دارم
رفتم نزدیک تر و بغلش کردم سهون سرشو به سینم چسبوند و زمزمه کرد:موهامو نوازش کن تا خوابم ببره
چیزی نگفتم دستمو رو موهای نرمش گذاشتم و آروم نوازشش کردم
سهون:خیلی خوبه
-معلومه که خوبه خخخخ
سهون لبخند زد و چشماشو بست….
١٠ دقیقه گذشت بارون شروع کرده بود به باریدن سره سهون همچنان تو بغلم بود و منم نوازشش میکردم اصلا خوابم نمیبرد آه بلندی کشیدم و به پنجره نگاه کردم که قطره های بارون بهش ضربه میزد…هوا داشت سرد میشد به سهون نگاه کردم که از سرما خودشو تو بغله من جمع کرده بود آروم پتو رو روی سرش کشیدم و بوسیدمش…
واقعا اون خاطراته خوب رو هیچوقت فراموش نمیکنم اینکه تو اتاق خوابت باشی عشقت همه کست زندگیت تو بغلت خواب باشه و بارونم بباره هیچ آرامشی در این حد خوب نیست………

صبح با صدای زنگ از خواب پریدم سهون هنوز تو بغلم خواب بود دلم نمیومد بیدارش کنم چندتا بوسه به موهای خشبو و نرمش زدم و زمزمه کردم:سهون…سهونم
سهون چشماشو باز کرد:هوووم
-پاشو ساعت شیشه
سهون:میخوام بخوابم…خوابم میاااد
-اووم…خب نرو سهووون
سهون:میخوام تو بغلت بخوابم…
-سهون اینجوری نگو دلم میسوزه برات
سهون خندید و گردنمو بوسید
-پاشو سهون دیوونه
سهون خمیازه کشید و رفت سمت دستشویی
دوست نداشتم بره چون حتی یه ثانیه هم که کنارش نبودم دلم براش تنگ میشد
سهون دوش گرفت و نشست سر میز و صبحونه خورد
دستمو زیر چونه ام گذاشتم و نگاش کردم
سهون اخم کرد:ببینم تو خواب نداری؟
-سهون خوابم کمه شبا نمیخوابم تا صبح بیدار بودم نمیدونم چمه
سهون:یادم بنداز بریم دکتر
-هووووف…دیگه گیج میزنم
سهون:لوهان امروز شام میخرم نمیخواد غذاهای لذیذ درست کنی
-یااااااا مسخره میکنی؟
سهون خندید:نه عزیزم مسخره چیه
-با من حرف نزن
سهون:شوخی کردم بی جنبه
-سهون خان من بلد نیستم غذا درست کنم
سهون:بابا همه چی که تو خونه هست امتحان کن درست کن خرابم شد عیبی نداره فدا سرت
_سهون یه زن بگیر به نظرم
سهون:بیا هرچی ام میگم قهر میکنی
_مگه دخترم قهر کنم!!
سهون از سر میز بلند شد و محکم لپمو بوسید:من میرم حاضر شم
دستمو رو صورتم گذاشتم و خندیدم
بعد از ١٠ دقیقه سهون آماده شد رفتم رو به روش وایسادم و دکمه های لباسشو بستم سهون زل زده بود بهم…
دکمه ی دومم بستم:بهم زل نزن سهون
سهون:از کجا میدونی دارم نگات میکنم!
دکمه ی آخرم بستم:حس میکنم
سهون لبخند زد و دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا گرفت….به چشماش نکاه کردم و لبخند کمرنگی زدم
سهون صورتشو نزدیکم آورد چشمامو آروم بستم…لباشو رو لبام گذاشت…دستمو رو صورتش کشیدم و لباشو با لذته تمام بوسیدم
سهون لباشو برداشت و خندید:حیف وقتم کمه عشقم…
آه کشیدم
سهون:نه نه نمیخوام ناراحت باشی…
_من ناراحت نیستم سهون
سهون:برو حموم میخوام وقتی برمیگردم برام خوشگل کنی
سرخ شدم و سرمو پایین انداختم
سهون: هوووم! خوشگل میکنی برام؟
لبمو گاز گرفتم و خندیدم
سهون پیشونیمو بوسید:دوستت دارم
بغلش کردم:زود بیا سهون من حوصلم سر میره
سهون:باشه عزیزم
_سهون هنوزم نمیتونم برم کلاس؟
سهون:امروز نه فردا میزارم بری
خندیدم:مرسی سهون مرسی
سهون:من دیگه برم عزیزم
سهون رفت سریع رفتم جلو پنجره و دستمو زیر چونه ام گذاشتم و بهش خیره شدم
سهون سرشو بلند کرد و برام دست تکون داد و بوس فرستاد لبخند زدم و سرخ شدم
سهون سوار ماشین شد و رفت……….

Print Friendly

175 Responses

 1. یعنی فک نکنم کسی تا حالا انقدر بهت التماس کرده باشه ک من کردم
  خواهر من خواهش میکنم رمزو بده
  واسه داستانه قشنگتم ممنون اینم شمارم خدایی نامردی نکن بفرست
  09339075708

 2. fek nakonm shoghle sehun hamini k mige bashe va chi mishod ja sehun , luhan bud ja luhan mn bodmmmmmmmm vay hamoon roze aval sekte mikrdm , luhanm bive mishod he he he he he he he he he :))))))))))))))))))))
  delam mikhad zodtar barki biad , beterekone !!!!!!!!!!!
  ta inja k aliii bud merc azizam ^_____________^

 3. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif یااااااااااااااااااااااااااا
  سهوووووون مگه لوهان زنه؟؟؟؟

  احمققققق بی شعور ختی اگه لوهان دخترم بود باهاش ازدواج میکردی وظیفه ای نداشت این کاراو بکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif

  بی شخصیت ازش استفاده میکنه هر وقت دلش خواست باهاش میخوابه بعد میگه لوهان حال میکنه
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif خوبیشعووووووور اگه اینطوریه میخوای جاهاتونو عوض کنین تو حال کنی؟ آرههه؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif من راضیمم ها!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  جدی میگم مردی بذار یه بار لوهان… لا اله الا الله اون تسبیحححح من کو؟؟؟
  ریش هم ندارم دست بکشم بش که/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif

  ایشششششششششششش خاک بر سر لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif

  مرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gif

 4. هققققق هقققققققققققققق گریههههههههههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  لوهانیممممممممممممممممم دستش زخم شدددددددد بفرمااااا سهونمممممممممم چقد گفتم اذیتش نکن خوب عشقم بلد نیست هقققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ای شیووووو ناقلا چه راه حل هایی هم به لولوم پیشنهاد میکنه کککک
  اجی گلممممممممممم خیلییییییییییییییی خوشمل بوووووووود مغسییییییییییی خسته نباشی عزیزممممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  بوووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif من برم بعدی

 5. برعکس بقیه قسمتا در صدد برآمدم که لوهانو ژیومین باهم به دار بیاویزم……..از 10 کلمشون 9 تاش خرش کن بود……بیچاره سهون!
  بابا لولو!تو که خودت این کاره ای …….دیگه سرخاب سفیدآبت برا چیه شیطون؟؟؟؟؟؟؟
  واوووووووووو!سهونه خرپول…..من فک می کردم کارگر ساختمونه…یا شایدم از اینایی که صبحا میرن سر 4راه وایمیسن یکی میاد برشون میداره میبره ازشون بیگاری میکشه…..همون کارگرای افغانی منظورمه!البته تی کشم بهش میادا!!!!!!!!سرایدار مدرسه………بابای مدرسه!کلا شغلایی که خیلی بهش میان همینان……..
  چه قدر این قسمت نرمال و قشنگ بودن!بدون دعوا…..بدون سیلی…….
  آجی مثه همیشه فوق العاده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  حرف نداری…….به جون لی سومان!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 6. Vayy khaili khob bod
  Manam az in qesmat khaili khosham omad sehun baz behtar shode bod kkk
  luhan /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifhamash taqsire sehune ke luhan dastesh borid.sehun man nemigzaram azat/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  Nemidonam chra hamash dus daram baek biad to fic
  MerC/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 7. سیاست سهون بلاخره لوهانو کدبانویی کرده واسه خودش..افرین سیاستش خوبه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  کاش یکی ازین سیاستا رو من میومد من درس خون میشدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  بگذریم…طبق معمول عالی بود..خسته نباشی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  وایییییی اخ جووووووووووووووووون رمزی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 8. این سهونی هر چی نداشته باشه کاری میکنه لولو تمیزکار وسواسی بشه….خخخخ….این کارش و دوست دارم….ولی خدا به خیر بگذرونه آینده شیومینو….فکر کنم قرار نیست سالم از زیر دست سهون بیرون بره….کلا موندم این شغل شریف سهونی و بکییییییی خان چیه….سهون که بهش نمیاد شرکت باباش بره….یا اگر هم هست معلوم نیست چی کاره است؟!….زیادی خسته و کوفته میشه….بکی خوشکله هم که کلا بیکار میزنه….حالا خوبه اون یه کاره ای باشه…..یا سر از زمین چمن لولو دربیاره…اون وقته که کار همه به دست سهونی تمومه…من که از اول هم یه حس بهتر و خوبی به بکی دارم…نمیدونم چرا؟….راستی آجی اون یه دونه رمزی که واسم فرستادی مال چه قسمتیه؟…..فقط یه رمزه؟….همه قسمتا رمزشون یکیه؟….به من فقط یه رمز دادی که نمیدونم مال کدوم قسمته؟…..مرسی قربونت برم….منتظر ادامه داسیم.

 9. خوب …
  بعد از سالها اولین نظر پارک السا در داستان بریک
  سهون من تورو (توی داستان ) نکشم راحت نمیشم ..
  به قران شب ها با امید این که روزی بتونم خفه ات کنم (البته توی داستان ) میخوابم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  من بمیرم برای لولو ..مگه خرته سهون که ازش کار میکشی ؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  سهون مشکل روانی داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  من میکشمش بالاخره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif
  این الان منم که ماهی دستشه سهون اون یکیه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  سهون من عزراعیل توئم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  نمیدونم به لوهان چی بگم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  احی بعدی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  من فعلا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif

 10. خخخخخخخخ یعنی از دست این لولو …/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  سمیرا خدایی داستانت حرف نداره عاشقشمممممممممممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif
  راسی این شغل سهون که گفت شرکت باباش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  خب من هنوز اروم نشدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  شرکت باباش چیه اصن؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  از کجا معلوم دروغ نگفته؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  یعنی من میترکم در یه صورت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif اگه سهون و بکی دستشون تو ی کاسه باشه بعد حسابی لوهانو اذیت کنن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifالکی سهون این زولبیا رو عاشق خودش کرد بعد بگه برو پی کارت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  میکشم این سهون و بکیو /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif

 11. اااااااااا همسایه ها مابودیم؟خوب امدی خدایی منکه ذهنم درگیر بود ناجور
  من مشتاقم ک در اینده چی میخاد شه یوهوووووووووووووووو
  مرسی اجی منتظر ادامه امممم بی صبرانه خسه نباشی

 12. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gifچی شده؟ چرا من چیزی نفهمیدم … بدون خوندن قسمت قبلی اومدم قسمت جدید دارم میخونم هههههه دلم برا سهون بیچاره سوخید چرا صبح به اون زودی باید بیدار شه ؟چرا لولو نمیره سر کار (اگه ما شیرازی ها بودیم تن به این ذلت نمیدادیم هاهاها کی ساعت 5 از خاب نازنینش بلند میشه؟)

 13. وای لوهان واقعا از این روزمرگی خسته نمیشه؟؟؟خودمونیماااا سهون واقعا یه دندست…هعییی دلم میخواد زودتر از همه چی سردر بیارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  مرسی اجی..منتظره ادامه هستم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 14. جیییییییغ من اومدم..بله بله..همسایه داره اوقه فک کمم توی برج63کره زندگی میکنن که اینقدر همسایه دارن تازه همه هم فضوووووول.خخخخخخخ
  وای اقا چه زندگیه مسخره ای داره لولو…عرررررررر
  اجی زود هیجان بیار.موهاهاها.خخخ
  ممنون دستت طلا

 15. این لوعان خره دیگه زندگی به این خوبی داره بعدش بهونه میگیره … اصلا دیگه نغز من قد نمیده برا حدس زدنش…. اخه ظرف شستن کاری داره لولو ….
  مرسی اجی ولی حیف نه قسمت قبلو تونستم بخونم نه قسمت بعد و چرا رمزو میزنم نمیشه فک میکنم رمز قسمت ۳۴ برام فرستادی…مرسی بوس گنده از لپات

 16. من میخوام یه حدس درباره ی داستان بزنم و ذهنت مشغول نشه انگیزه ات رو بعدا خراب نکنم برای همین لازم نیست جدی بگیری.
  حدس من اینکه سهون یه کاری میکنه بعد لوهان با بکی فرار میکنه و از اون خوشش میاد و… بعد بکهیون هم یه کاری میکنه لوهان دوباره شکست عشقی میخوره و داستان به اشک های لوهان ختم میشه و اخرش خودکشی میکنه و تمام…
  منم اگه تونستم میخوام یه پوستر درست کنم وقت کردم از اینستا خصوصی میفرستم…
  مثل همیشه عالییییییی از 100 درصد 200 گرفتی شایدم بیشتر قسمت بعدی رو فردا بزار تازه خوشحالم که سهون اجازه داد بره فوتبال بیچاره دپرس شد.
  بسه داستان نوشتم… خخخخخخخخخخخخخخخخ… منتظر قسمت بعدی.

 17. ایندفه شکرخدادقت کردم همسایه روفمیدم آجی خخخخخخخخخخ…..لولومونم عجب تیکه ای تورکرده پس وضشون توپ توپه….ولی من هنوراضی نشدم….بایداطلاعات ییشتری بده ب همسایه هاش… چیکارکنیم فضولیم خوووووو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 18. luhan hanuzam sehuno doost dare ya faghat be khatere kelase footbal bahash khoob raftar mikone…..in che harfie ke mige sehuno kharesh mikonam…ehsas mikonam sehun hagh dare ke nemizare luhan bere biroon….luhan bachegoone raftaaar mikone sehun aaghelane….tuye dastan hatta baekhyunam be nazaram mashkooke nesbat behesh hesse khoobi nadaram
  kheyli ghashang bood merciiiiiiiiiiii
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 19. آخــــــــــــــــــــــــــــــی این قسمت چقدر خوب بــــود با آرامش گذشت…خیلی لذت بردم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  مرسی عزیزم..عالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 20. akheeey lulum badan dard gerefte khkh/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  kho taqsire khodetee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  vooooy kam nayara in 2taaa lulu va xiu khkh cheqad fak mizana ooof/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  pole mobiletam k bayad sehune man bede/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  akheeeey elaaaahiii dasesh boride khkh kho bacham balad nis/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  bah bah sehunam ch aqaaast jigmalaam bet ejaze daaade qofonesh bram/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  mrcc ajooo aliiii bboood/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 21. چرا لوهان اصلا به سهون شک نمیکنه وقتی این همه مشکوکه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif این قد ماهایی که فیک میخونیم به سهون شک کردیم لوهان هم شک میکرد الان سهونی وجود نداشت . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif الان اهنگ مشکوکم شادمهر عقیلی بهترین توصیف احساسات ما نسبت به سهونه . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif من از دست سهون این فیک عصبانیم شدید کم مونده به لولو بگه برام بچه بساز . اخه چه انتظاری از یه پسر داره ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif

 22. آخ جون شغل سهون رو فهمیدم رئیس شرکت باباشه… حالا رئیس چ شرکتیه مهمه! من فکر میکردم خلافکاره… ولی هنوزم نظرم تغییر نکرده رئیس شرکت خلافکاریه… بعدش سهون خل میزنه کدوم رئیسی ساعت 6 میره شرکت؟!
  آخی لوهانم دستش برید… لوهانی برگرد پیش خودم، خودم بهت ظرف شستن یاد میدم تازه سهونی که با من زندگی میکنه خیلی خیلی از سهون تو بهتره تازه من کای و کریس هم دارم… لوهان جان تو این همه مدت با سهون بودی الان میپرسی چ کارس؟! ببخشید چقده حرف زدم تاثیرات گشت و گزار با چانیول و بکهیونه.. مرسی عزیزم خیلی قشنگ بود…

 23. شرح زندگی سهون :
  کار،شرکت ،خونه ،تخت و…

  شرح زندگی لوهان :
  تخت ،تخت تخت،تخت تخت،تخت و….

  سهون دیگه براش توانی اصلا مونده واسه کار تو شرکت پدر گرامیشون که شده ماله خودش

 24. واااااااااااااااااااااااای یعنی پیرم در اومد چشام الان تو دستمه 3 قسمت باهم خوندم
  عاغا من این سهونو میخوام
  من اصلا عاشق اینجور پسرام
  سمیرا قبلا که گفتم بهت از داداشم
  اخلاق سهون کپی برابر سهونه اونم مثل این خوله دیونس
  منم که عاشق اینجور پسرا
  اصلا مرد باس میاد خونه درو با لگد باز کنه عروده بکشه ضعییییییییییییییییییییییفه شووووووووووووم کوووووووو
  بعد مثل بید به خودت بلرزی کلا این یکی از فانتزیامه
  الی بخدا نظر بدی من میدونمو تو
  خوب از بحث زناشویی خارج شیم
  عاغا اصلا نمیشه من عاشق اخلاق سهون شدم رفت تمــــــــــــــــــــــــام
  کلا همه چی یادم رفت
  من الان سهون میخوام مندس شرکت دار پولدار
  البته اضافه کنم من شرط اولم تو زندگی مشترک اخلاق حسنه و انسانیه
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif

  • فازاین سهون نیمه گمشده عزیزه منه یه تار از موهاشوباکل دنیاعوض نمیکنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
   طرح فریب دادن پسرایی که توشرکت باباشون کارمیکنن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
   فازسهونو بیخیال شومن به هووم گفتم جورش کنه واسه خودم تادارم مثل ادم باهات حرف میزنم حرف گوش کن باش یه کارنکن تـغـیـیـر تـاکـتـیـک بدم ﻋـﯿـﻦ یـوزپـلـنـگ زخـمـی شـیـرجـه بزنم روت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif

 25. اجی الان همینو کپی کردم بعد پیست کردم اونجا دقیقا بعدم میزنم هیج اتفاقی نمیوفته حتی واسم پیجیو هم باز نمیکنه من با گوشی میام اجی خو چرا رمزی کردی خو :’ -( :’ -( :’ -( :’ -( :’ -( :’ -(

 26. اگه لوهان بخواد زنه خونه باشه بازم فک نکنم که نیازی به ظرف شستن باشه..مگه مردا ظرفارو نمیشورن؟؟؟؟؟
  منم فک میکردم سهون خلافکار باشه…پس چرا انقد مشکوکه…
  تا حالا لوهان خودشو براش خوشکل نکرده بود اینهمه بلا سرش اورد دیگه امشب میکشتش… وای لوهانم …ای واااااااای
  با تشکر ویژه از اجی سمیرا

 27. وای این قسمت خیییییلی قشنگ بود .. هونهانممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  چقد خوبه وقتی این جوری در صلح و آرامشن با همدیگه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  دلم واسه لوهان می سوزه .. همه ی روز یا حوصلش سر میره یا دلش واسه سهون تنگ میشه .. دقتم که نمی کنه موقع ظرف شستن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  اوخی سهونیممم عین بچه ها میمونه .. اونجا که تو بغل لوهان خوابیده بود خیلی ناز بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  بله قراره بره حموم خوشگل کنه واسه سهون چه شود خخخخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/air.gif
  مرسی آجی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 28. عالییییییییییییییییییی بوووووووووود اونی…
  من نمیدونم واقعا آدمی که تو شرکت باباش که الان مال خودشه کار میکنه باید 6 صب پاشه بره..مشکوووکم.
  هعی…بازم اینا میخوان جو گیر شن…
  سهونم همچین میگه خوشگل کن امگار داره بلانسبت بلانسبت…اهم..بیخیال از نظر شرعی اشکال داره…
  مرسی نونا…
  منتظر قسمت بعدی هستم…این سری کجا قراره تجربش کنن خدا میدونه!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 29. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  چه زندگیه قشنگی داره لوهاااااااننننننن منم موخوااااااامممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  میگما سهون زن میگرفت بهتر بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  خوش به حال لولو پیش سهونشه منم الان باید پیش کریس باشم نمیدونم اینجا چیکار میکنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ممنون آجی جونمممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 30. سمیرا به لوهان بگو همسایه ها هنوز قانع نشدن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif بگو بپرسه خو این شرکته کاربریش چیه دقیقا؟؟؟؟ شرکت ساختمانی؟خدمات کامپیوتری؟ مهندسی برق؟ تجاری؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif آفرین
  خب عرضم به حضور انورتون که لولو بسی بدبخته. اصلا من جاش بودم به سهون میگفتم خب منم میام تو شرکت پیش خودت کار میکنم خیالت راحت باشه، همش نشسته تو خونه خدمات جن.سی ارائه میده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif سهون رو اینکه لولو دوسش نداشته باشه حساسه،باید بهش بگه اگه نذاری کار کنم دیگه دوشت ندالم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif قسمت بعد لابد بازم بکی میاد یه پارازیتی اون وسط میندازه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif منتظر ادامه ایم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/999.gif

 31. فک نکنم بتونم الی رو شکست بدم من تا از مدرسه اومدم با سرعت نور اومدم دیدم باز دیر رسیدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  ولی بالاخره شکستش میدم فقط کافیه مدرسم تموم شه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (6).gif
  بریم سراغه بحثه اصلیییییییییییییییییییییییییییییییییی…..
  من که حرفه سهونو باور نمیکنم ینی واقعا تو شرکته باباش کار میکنه یجورایی درسته ولی یجورایی هم نادرسته /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif
  خخخخخخخ لوهان از زنا رد کرده چقد حرف میزنه انقد که توی این داسی با تلفن حرف زد من توی تمامه روزای زندگیم نزدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  پس این شیو چی شد مگه نمیخواست از مامی لولو خبر بیاره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  اوخیییییییییییییییییی سهون کوشولوووووووووووو……..بیا بغله خودم بخواب از ماله لوهان بهتره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  لوهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان دوباره گل از گلش شکفت چرا فکره سلامتیت نیستیییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  عالی بووووووووووووووووووووووووود مغسییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 32. احساسی که بچه های سایت نسبت به من دارن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gifبه جون خودم امروز دیگه قصدنداشتم اول بشم عاقامن معذرت میخوام ازهمه ی دوستان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 33. یسسسس…. خب لوهان داره زن زندگی میشه خخخ…ولی لولومون خیلی manly..نه مثل دخترا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  الهی بگردم…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون ایشالله تو داستان (نه تو واقعیت) تصادف کنی…جیگرم خنک شههههه انقد لولومو اذیت کردی…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifدستشو برید..خب بلد نیست ظرف بشوره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gifزورهههههه
  سمیراااااا من از دست پیشیت نازاحتممممم نههههه خیلی عصبانی امممممم…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  خودم طلاق لولو رو میگیرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  مرسییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 34. آخی بعد از قرن ها این قسمت به نظرم خیلی قشنگو متفاوت بود
  این سهونم نوسان داره به خدا چشه؟ یه بار خوب یه بار بد
  هعیییییییییی هیف که نقش منفیه من این قسمت برا اولین بار از سهون این فیک خوشم اومد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  این قسمت هم یه جوری دلم برا لوهان سوخت درسته خره متلقه اما خب….. هعیییی چی بگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

 35. واقعاااااااااااااااااااااااا
  من فک کردم سهون خلافکاره
  مرسیییییییییییی اجیییییییییییییییییییییییی
  تو این قسمت همه چی اروم بود خداروشکر
  سهون اعصابش اروم بود
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  یعنی دیوانه ی این داستانم اجی
  ممنونم عزیزمممممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

   • هوویی مشکلی نیست اگه لولوقدرنشناسه خدایی نکرده زبونم لال ازسهون جداشد بی زحمت شماره ی سهونه توی فیکوبه من بده خودم میرم پیشش بچه تنهانباشه من قادرم بادوتاسهون باهم زندگی کنم چیکارکنم نمیخوام بچه زحمت کش مردم معتادبشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif

 36. آخششششششش! من امشب سرمو راحت میزارم رو بالین! بالاخره فهمیدم چیکارس این سهون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  میگما این لوهانم کدبانویی بوده واسه خودش ما خبر نداشتیم! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  به به ! امشبم ک قراره این دوتا رسم همسایه داری نشون بدن بهمون! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  راستی آجی ی سوال! بعدنا قضیه اون اتفاقات مشکوک ک تو قسمتای اول اتفاق افتاد مثلن ی بار لوبیا رف خونه سهون دید جلوبندی خونه اومده پایین یا اون قضیه عکسا مشخص میشه عایا؟ !؟!؟! من وظیفه دارم ب عنوان ی همسایه مسعولیت شناس و کااااملا فوضوللللل ب این مساعل رسیدگی کنم! بععععععععله! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  مرسی آجی واقعا ممنونم ک منو از گمراهی و جهالت درآوردی! اصن غذا از گلوم پایین نمیرف ک! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loudlaff.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loudlaff.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  خسته نباشی آجی منتظر قسمت بعدیم وحشتناااااااک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: