EP 22 (شکست) BREAK

سلام بر و بچ گل خوبین؟آمدم با قسمت 22 داسی 

نظراتم…خوندم…ولی…نتونستم ج بدم…بیانه قول میدم هر نظری گذاشتید از امروز به بعد شریع جواب بدم

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

 

63436799121102003163 EP 20 (شکست) BREAK

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم
-مامان من دارم میرم
ماما:لوهان بزار هر چی دوست داره بردارها پولش مهم نیست
-چرا مهم نیس؟
ماما:خب تنها عروسمه هر چی خواست براش بخر
-باشه باشه فعلا بایییی

یه آژانس گرفتم و رفتم دمه خونه ی دختر عموم
سویون از در بیرون اومد و با قیافه ی افسرده ای نگام کرد
بارون گرفته بود با هم زیر بارون راه میرفتیم چترمو باز کردم
-اوووف خیس شدم
سویون موهای خیسشو پشته گوشش گذاشت
چترو گرفتم رو سرش
سویون:ممنون
-خب اینجا فک کنم باحال باشه لباساش نه؟؟
سویون:فرقی نداره
خندیدم:بیا بریم
سویون چند تا لباس عروس رو امتحان کرد تا اینکه دیدم هیچ جوره پسند نمیکنه خودم یکی براش انتخاب کردم…همه ی خریدامونو کردیم و برگشتیم
سویون:لوهان
-بله
سویون:تو منو دوست نداری؟
-من؟؟ خب من تو رو به عنوانه یه همسر دوست ندارم من تو رو از دید دختر عمویی دوست دارم
سویون:پس چه جوری میخوای باهام زندگی کنی؟ چه جوری میخوای تحملم کنی؟
-خب میدونی بعضی ها رفته رفته عاشقه هم میشن
سویون:یعنی چی!
-خب در طوله زندگی
سویون:من میترسم نتونیم زندگی کنیم
-میتونیم بلاخره یه کاریش میکنیم
سویون سرشو تکون داد:سلام برسون به مامان و بابات بای
انگشتامو لای موهام کردم نمیدونستم باید چیکار کنم واقعا توش مونده بودم…….

 

تو اتاقم دراز کشیده بودم که بابام درو باز کرد:پسرم بیداری؟
-آره بابا بیدارم
بابا:پسرم فردا مرد میشه
خندیدم:بابا مگه الان زنم؟
بابا:نه الان نامردی
بلند خندیدم:حالا چرا نامرد؟
بابا:چون میخوای باباتو تنها بزاری
آه کشیدم
بابا:پسرم باید یه زندگی خوب برای اون دختر بسازی
سرمو تکون دادم:سعیمو میکنم ولی…
بابا:ولی چی؟
-بابا اون منو دوست نداره منم همینطور
بابا:عشق به وجود میاد صبر داشته باش
-امیدوارم اینطوری شه…
بابا: عشقو باید بسازیش میدونم الان میترسی ولی بهت قول میدم همه چی خوب پیش بره
لبخند زدم:بابا
بابا:هووم
-دلم برات تنگ میشه
بابا:مگه میخوای جایی بری؟
-خب اگه ازدواج کنم از این خونه میرم
بابا:نه اینکه خاطراته خوبی توش داری ههه
-فقط تنبیها بد بودن بقیه اش خوب بودن
بابا:تنبیها به خاطره خودت بود پسرم
لبخند زدم:میدونم…
پدرم دستشو رو موهام گذاشت و نوازشم کرد حسه قشنگی داشتم تقریبا از بچگیم به این نوازش ها عادت داشتم پدرم هر شب نوازشم میکرد و من میخوابیدم…
-بابا
بابا:جونه دلم
-دوستت دارم
بابا:منم همینطور امیدوارم خوشبخت شی
خندیدم و به سهون فکر کردم به اینکه چقدر قراره باهاش خوشبخت شم…….

 

صبح ساعت ٧ از خواب بیدار شدم و کارامو کردم ساعت ۶ عصر مهمونی کوچیکی میگرفتیم و بعدش همه چی تموم میشد….
ساعت نزدیکای ۶ بود که تو کلیسا دست در دست هم ازدواج کردیم و توسط فک و فامیل وارد خونمون شدیم….
با مهمون ها خداحافظی کردیم و سویون درو بست…
خودمو رو مبل انداختم و به سویون که با لباس عروس هنوز به در چسبیده بود نگاه کردم…
-چرا چسبیدی به در بیا بشین
سویون دامنه پفیشو داد بالا و آروم یه گوشه نشست
خندیدم:یاااا چرا اونجا نشستی؟ بیا اینجا رو به روی من بشین
سویون:حالم خوب نیست ولم کن
-میگم بیا بشین رو به روم
سویون با حرص بلند شد و نشست رو به روی من و شروع کرد به دراوردن کفشاش
چشمم خورد به سینه هاش و آب دهنمو قورت دادم…
سویون به صورتم خیره شد:خب چی میخواستی بگی
-میگم خیلی خوشگل شدی تو لباس عروس
سویون چیزی نگفت
به در و دیوار خونه نگاه کردم:خونمون قشنگه ها…
سویون:من میرم بخوابم
خندیدم:صبر کن منم الان میام
سویون:تو رو کاناپه میخوابی نه پیشه من
-چرا؟ تو زنه منی من باید پیشت بخوابم
سویون:نمیخوام کسی که دوسش ندارم بهم دست بزنه…
کراواتمو شل کردم و خندیدم:ولی من میخوام شب اولمون خیلی هم عالی باشه
مست کرده بودم و سویون از این موضوع خبر نداشت از حاله خودم خارج شده بودم اون واقعا زیبا بود…
از رو مبل بلند شدم و رفتم سمتش سویون عقب عقب رفت و خورد به دیوار:برو عقب لوهان
دستامو دو طرفش رو دیوار گذاشتم:چرا؟
سویون:چون ازت بدم میاد
خندیدم: منم از تو بدم میاد ولی چاره ای نیست امشب باید خودتو تسلیم کنی
سویون :نمیخوامممم…برو کناررررر
زیباییش داشت گولم میزد دستمو رو صورتش گذاشتم و زمزمه کردم:چه بدت بیاد چه نیاد امشب در اختیاره منی
سویون دستشو رو سینم گذاشت:لوهان مستی؟
سرمو تکون دادم:نه نیستم اصلا امشب چیزی نخوردم
سویون:پس بزار برم حموم بعد
-نه همینجوری خوبه
سویون:لوهان…التماست میکنم بهم کاری نداشته باش بزار باکره بمونم…
خندیدم:تو باکره ای؟
سویون سرشو تکون داد:آره
دستشو گرفتم و به زور بردمش تو اتاق خواب و انداختمش رو تخت
سویون وحشتزده به من نگاه میکرد
کراواتمو باز کردم و انداختمش زمین
سویون:لوهان خواهش میکنم بهم دست نزن…لوهاااان
-ببین اول و آخر باید باهام بخوابی میفهمی؟؟
سویون:پس..بزاریم فرداشب الان آماده نیستم…ا.امشب استراحت کنیم فردا شب باهام باش…من قول میدم جلوتو نگیرم
رو تخت نشستم و به پاهاش نگاه کردم من واقعا گ.ی نبودم و از خوابیدن با دخترا هم خوشم میومد اما…..

از خودم بدم میاد…از خودم متنفرم…مست بودم خوب یادم نیست اما من باعث شدم دختر عموی بیچاره ام بکارتشو از دست بده خیلی تلاش کرد جلومو بگیره…التماسم کرد به پام افتاد…اما من باهاش خوابیدم…..

سویون دستشو جلو دهنش گذاشته بود و اشک میریخت و منم از س.ک.سم لذت میبردم….واقعا چرا؟ همیشه با خودم میگم چرا اون دختره بیچاره رو که قرار نبود باهاش زندگی کنمو بدبخت کردم
سویون هق هق میکرد:آآآه…دلم میخواد بمیرررم….لوهان ترو خدا منو بکش یه کاری کنننننن
-ششش…بزار حال کنیم با هم….
بعد از چند ثانیه هر دو تو بغل هم نفس نفس میزدیم سویون همچنان گریه میکرد
عرق رو پیشونیمو پاک کردم و به صورته بی حالتش نگاه کردم کم کم داشتم از حالت مستی خارج میشدم
سویون از اول رابطمون تا الان یه لحظه هم نگام نکرده بود خیلی آروم گفت:میخوام بخوابم…اجازه هست؟
پتو رو روی بدنه لختش کشیدم:خوب بخوابی خانم سویون
سویون چیزی نگفت منم لباسامو تنم کردم و خوابیدم پشتش و از پشت بغلش کردم:لازم نیست اینقدر ناراحت باشی من طلاقت میدم فقط ٢ روز صبر کن
سویون:دیگه برام مهم نیست من دیگه مثله قبلم نیستم…
از کارم پشیمون بودم چون از روس هوسم باهاش اینکارو کردم
سویون:شب به خیر لوهان
-گریه نکن طلاقتو میدم
سویون:اگه قراره طلاقم بدی برا چی اینکارو باهام کردی؟ منه بدبخت مگه چیکارت کردم؟مگه زورت کرده بودم باهام ازدواج کنی؟…ازت بدم میاد لوهان از خودمم بدم میاد
دستمو از روی کمرش برداشتم
سویون:نمیخواستم بدنمو ببینی نمیخواستممم
از رو تخت بلند شدم و رفتم حیاط و به سهون زنگ زدم خیلی داغون بودم
سهون:سلام عشقم
لبخند زدم:سلام سهون
سهون:چرا ناراحتی؟
-دلم تو رو میخواد…دلم برات تنگ شده
سهون:فقط دو روز طاقت بیار خودم میام میبرمت
-سهون دو روز با این دختره نمیتونم زندگی کنم
سهون:چی شده مگه!!
-ازم بدش میاد اصلا دوست نداره قیافمو ببینه فکر کنم قبلا عاشق کسی بوده
سهون:آره خب حتما هم تو باعث جدایی بینشون شدی…
-منم خوشم نمیاد ازش ولی به خاطره تو هرچی میگه چیزی نمیگم….
سهون: بهش که دست نزدی؟
لبمو گاز گرفتم:اوووم نه…
سهون: خوبه…
-سهون زودتر بیا و منو ببر
سهون خندید:میام عشقم دوستت دارم……

صبح

چشمامو آروم باز کردم نور از پنجره به صورتم میخورد پتو رو روی سرم کشیدم سویون نشست رو تخت و آروم صدام کرد…
سویون: لوهان…لوهاان
-هوووووم
سویون:میخوای همینجوری بخوابی؟
-مگه ساعت چنده!
سویون:ساعت یکه
سریع از جام بلند شدم و به سویون نگاه کردم که تاپه سفید پوشیده بود با یه شرته کوتاه…
سویون:صبحونه که نمیخوری ناهار برات درست کردم
نیشخند زدم:خب چرا بیدارم نکردی؟
سویون:تو که بیکاری چرا باید بیدارت کنم؟
-چنان میگی بیکار انگار یه عمره سره کار نرفتم
سویون بدونه یه لبخند:ناهارتو حاضر کنم؟
سرمو تکون دادم:آره
سویون از اتاق رفت بیرون….
یکم به بدنم کش و قوس دادم و رفتم بیرون و به غذاها نگاه کردم:اینارو خودت درست کردییی؟؟؟؟
سویون سرشو تکون داد
-آفرین داری یاد میگیری…ههههه
سویون:با من کاری نداری؟
-بشین پیشم…چرا ازم فرار میکنی؟؟
سویون با فاصله کنارم نشست
-یه سوال بپرسم؟
سویون:سایز سینمو که فهمیدی دیگه چه سوالی داری؟
-تو کسی رو قبلا دوست داشتی؟؟
سویون:یااااااا
-ببین نه تو منو دوست داری نه من تو رو پس رک حرفاتو بزن…کسی تو زندگیت هست که دوسش داشته باشی؟؟؟
سویون:نه نیست ولی مثله اینکه تو زندگی تو هست
-هه…
سویون:دیشب اون کی بود که بهش میگفتی دلم برات تنگ شده و دوستت دارم؟؟؟؟؟
-پس گوش وایساده بودی!!!
سویون:من الان زنتم حتی اگه حالمم ازت به هم بخوره تو حق نداری خیلی راحت یکی دیگه رو دوست داشته باشی….خیلی آشغالی
-آره آره من یکی رو تو زندگیم دارم…خب که چی!! ببین من دو روز دیگه از اینجا میرم برا همیشه و منو نمیبینی
سویون:یعنی میشه این دو روز زود بگذرهههه؟؟؟؟؟؟!!!!
-میگذره نگران نباش
سویون درو محکم بست و خوابید رو تخت سوییشرتمو برداشتم و زدم بیرون….
شب ساعت ٢ شب بعد از کلی خوش گذرونی با سهون برگشتم خونه کلید رو انداختم و وارد خونه شدم و وحشتزده به سویون نگاه کردم که با یه چاقو تو دستش داره از ترس میلرزه
-چیکار میکنی؟چاقو چرا گرفتی دستت؟؟
سویون:لو.لوهان…تویی؟؟
سریع چاقو رو ازش گرفتم:چیزی شده؟
سویون:نه…فقط…فک کردم دزدی…
-برو بگیر بخواب دختره ی ترسو
سویون سریع رفت اتاق خواب و منم پشت سرش رفتم و لباسامو دراوردم
سویون:کجا بودی؟
-پیشه دوستم
سویون:دوست دخترت؟
پوزخند زدم:تو فکر کن پیشه دوس دخترم بودم
سویون:پس من چی!! چرا زودتر طلاقم نمیدی؟
رو تخت نشستم:احححح بسه خفه شو
سویون:یاااااااااااا
-بگیر بخواب بزار منم بخوابم…
سویون کنارم خوابید تختمون چون کوچیک بود خیلی فاصلمون کم بود
چشمامو باز کردم…سویون به صورتم زل زده بود
-د بخواب دیگه دختر
سویون زمزمه کرد:تو خیلی خوشگلی
لبخند زدم
سویون:صورتت مثله یه نور میمونه…سفید و صاف چشمای عسلیت واقعا خیره کننده اس…تو باید دختر میشدی
خندیدم:دختر میشدم که عالی میشد
سویون دستشو رو صورتم گذاشت:لوهان
چشمامو بستم:هوووم…
سویون:یعنی میشه یه روزی عاشقت بشم؟
-نچ نمیشه…چون من قرار نیست پیشت بمونم
سویون:پس من چه جوری زندگی کنم؟
-تو میری با یکی بهتر از من ازدواج میکنی………..

 

Print Friendly

129 Responses

 1. واقن لولوى من چرااىنکاروکردى آههه چه راحتم مىگه باىکى دىگه ازدواج مىکنى فک کرده الکىه البته داستانه دىگه مگرنه لوهان ماکه اسن همچىن پسرى نىست

 2. لوهان …. این چه کاری بود ….. میگم سهون نفهمه ….. چرا حس میکنم گند همه چیز در میاد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif

  دلم واسه ی سویون سوخت ….. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

  مررررررررررررسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 3. یکی نیس بگه بچه نونت نبود آبت نبود خو با همین دختره زندگی می کردی می مردی.من که می دونم بدبخت می شی.این کارا آخر عاقبت نداره.

 4. سلامم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

  پس این چه کاریه آخه لوهان؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif خاک تو سرت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

  بی شخصیت بی شعورررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  با احساسات من بازی کرد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

  یااااااااااااااا یعنی چه لوهانننننن به اون دختره تجاوز کرد؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ای خاااااک بر سرش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  نمیخواااااااااااااممممممممممممممممم

  لوهاااااااااااان بی شعور/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif

 5. لوهان کتک میخواد پسره ی احمق این چه کاری بود هم با پسر هم بادختر خب سهون از بیچارگی عکس میبینه اونوقت تو با دختر عموت…

 6. ینی انقد دلم برای سویون سوخت…داشت اشکم در میومد…احححح…لولو واقعا چرا.. بیچاره دختره… جیگرم کباب شد واسش…هنوز خیلی بچس دخترههههههه:(
  مرسی

 7. واااااااااااای چقدر لوهان دوس داشتنی شده تو این قسمت…
  فک کنم عاشقش شدم
  عاشق این لوهانم وقتی رفتاره مردونه داره
  دمش گرمممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 8. ای لوهااااااااااااااااان میکشمشششش به سهونی خیانت کرده ؟؟؟ها؟؟ دارم گیج میشم معلوم نیس اخرش باید به سهون مشکوک شم یا لوهان…
  مرسی اجی جووووون همث همیشه عالییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 9. عرررررررر دهنم سرویس شد ولی اخرش تونستممممممم بخونمس..چقدر سخته با گوشی.عر
  اجییییییی لولو رو مث الاخ پشیمون کن…برن تو کلش اون اجر قضا و قدرو.خخخخخ

 10. Woooow ajabi luhan ye bar konande kar bud /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

  Ajii ramzish mikardi khob ye bar bebinim luhan che mikone ta jaei ke yadam miyad hamishe zir bude /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif

  Vaghti sehun servisesh kard mifahme .ba dokhtare che karde /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 11. واای چرا اینطوری شد الان دلم میخواد لولو رو له کنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif دلم خیلی برای سویون میسوزه لولو خیلی در حقش نامردی کرد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif مرسی اجی خیلی جالب شده اصلا فکرشم نمیکردم اینطوری بشه اصلا هم نمیتونم حدس بزنم قراره چی بشه

 12. مای منلی لوهــــــــــــــــــــــان….آخه این چه کاری بود که کردی؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif این کار یه آدم منلی بود آیا؟ این بود اون سنگ نمجایی که همیشه میگفتی؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif خودت بگو کجاتو بزنم؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  بیچاره سویون…نکنه عاشق لوهـــــــن ( به قول بکهیونم )) بشه اگه ازش طلاق نگیره چی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون اگه بفهمه چنان کتکی بزنه لوهان و که بیا و ببین…خدا رحم کنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  اگه سهونم تنبیهش نکنه باید آماده ی یه دعوای حسابی از طرف من باشه
  مرسی سمیرایی جونی..عالی عالی مثل گلای قالی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif<img class='wpml_ico' alt='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/3/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif2.gif’ src=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/32.gif’ />

 13. لوییه من!!!!!!!!!!!!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  تواممم!!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  بمیرم واسه اون بدبخته بیچاره ی فلک زده!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  بیشرفو نگا چه دروغیم میگه!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  مرسییییییی آجیییی پیشیی جونممم… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/31.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/30.gif
  این ل.هان. زودتر از اون خراب شده ببر تا بچه درست نکرده!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  مرسییی آجیی… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  من میرمم لالا!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif

 14. لوهاااااااااااااااااااااااااااان!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دیگه از لوهان انتظار نداشتم این کارو بکنه …از بس داستاناتو خوندم اصا به کل یادم رفته لوهان پسره خخخخخخخخخخ

 15. وای لوهان این چه کاری بود ؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  خجالت نمی کشی به سهون خیانت کردی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  بیچاره سهون خیلی دلم براش سوخت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من فک کردم لوهان گی شده .. فک کردم از دخترا خوشش نمیاد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  وای حتما این دختره عاشق لولو میشه چه شود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  سهون زود تر بیا لولو رو ببررررررر /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  مرسی سمیرا جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 16. لوهاااان گند زدی ب زندگیه دختره ی بدبختتتت…چرا باش خوابیدی اخههه گناا دارههه
  این سهونم که عین خیالش نیست اههه
  راسیی لوهان گی نیست؟؟؟ ینی ب دخترام تمایل دارهه؟ عجپاااا چه عجیب غریبه لولو خان
  نگا نگااا ساعات 2 نمیگی دختره سکتهه کنههه
  اه من دلم واسه دخیه میسوزهه هههق
  مرسی اجیی عالی بود

 17. یعنی اجی باید بهت جایزه بدن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifاصلا فکرش نمیکردم لوهان این کارا کنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gifهههه ولی جالب بود خیلی خوب بود یعنی عاشقتم که هر دفعه فیک هات با دفعه بعدی فرق داره فوق العاده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif

 18. اوه اوه آخه چی میتوانم بگویم؟؟؟؟؟ چه خوبم به سهون دروغ میگه!!!!! آخه از یه طرف ….. عاقا دیگه هیچی ندارم بگم مررررسی آجی بوووس ادومه ادوم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif

 19. وای سمیراااااا لوهانو این کارا؟؟؟؟ نه نه نه من باور نمیکنم تو داری منحرفش میکنیاااااا
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

  عالییییی بود اجییی من دارم دق میکنم تن تن بذار بقیشوووو

 20. wooooooooooOooooooooooow
  اجی جووووووووونم عاااااااااالی بوووود مثل همیشهههههdae bak بووووووس بوووووووس مغسیییییییی اجی خوشملممممممم^_^
  ای وااااااااای لولوممممممممممممممممم
  هونهانمممممممممممممممممم
  من به فنا رفتممممممممممممم
  دلم برای دختره سوخت….
  عشقم مست بوده وگرنه اینکارونمیکرد هییییییی لوهانممممممممممم بیا بخلممممممممم3> 3> دلم برای سهونیممم هم سوختتتت اوخیییییی
  اجی کلا این قسمت اتیشم زدییییییی خخخ…
  بازم مغسییییی عاشقتمممممم منتظر قسمت بعدم خسته نباشی اونی:-*:-*:-*

 21. لوهان…………./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  هعییییییییییییی…اجی این قسمت یه جوری بود…رفت رو اعصاااابم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون چبکا میکنی پ ور دار بیا ببر لولو رووووووووو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  دوستان از این ب بعد جلو لولو چادراتونو در نیارینننن!!!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  اقا من دیگه ب سهون شک ندااااااااارم!!!!خود لولو عه ک کرررررم دارههههههه…اااایییی لولو عههههه ب….نا…..ک…د…پ.!!!!
  ممنون اجی…قسمتو بعدو زود بزاااااار وگرنه این شکلی میشم میام تو خواب میخورمت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 22. واییییییییییییییییی.عالیییییییییییییی بووووووود اونی……..
  محشررررررررررررر……
  آخی…چقدر خوبه این دوتا با هم تفاهم دارم از نظر عقیده…
  آورین..همون اول هر کدوم برین سر زندگیه خودتتون….میرسیییییییی اونی…
  ادامه رم زودی بزار…مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 23. سمیرا یه اعتراف بکنم؟؟ این قسمت فیکت برا ی من اعصاب خورد کن بود نمیدونم چرا یکم از لوهان تو داستان بدم اومد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif فقط تو رو خدا باردار نشه دختره مثل کریستال تو آخرین آرزو بذار سهون و لوهان به هم برسن با اتفاقای بعدش و بکی و… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  طفلی سویون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  لوهان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  خخخخ…. مرسی آجی

 24. برای اولین بار تویه یک فیک دلم برای دختر تویه اون فیک سوختید
  ابجی این سایتت واقعا عالیه ولی واسه کامنت گذاشتن دهنم سرویس شد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif
  ولی اگه سویون حامله شد چی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  حالا این دوتا از همین الان شروع کنن دعوا کردن تا 2 روزه دیگه که به نظر من سهون میزنه زیره همه چی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  عالی بود
  زود قسمت بعدیییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bubble-smiley.gif

 25. لولو تکلیفش با خودش معلوم نیست خدا کنه با سهون نره بدبخت بشه
  کاش عاشق دختر عموش بشه خیال منم راحت بشه ذلم خیلی شور میزنه
  ممنون آجی

 26. لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif..
  ن واقعا لوهان بووووووووووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif….
  یا خداااااااااااااااااا نزنه دختره مردم بچه داااااااااار بشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif<img class='wpml_ico' alt='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif&#039; src='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif&#039; ..
  بسمه الله الرحمن الرحیم…
  سهون …هیهیی دلم براش میسوزه…
  مرسی سمی جونم عالی بود …/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/15.gif

 27. اوه اوه لوهان ایول بابا عجب مردی بودیا سهون خبرنداشته چشم ودل سهون نورافکن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  بیچاره دختر دلم سوخت براش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif

 28. برای اولین بار دلم برای سهون سوخت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif باورم نمیشهههههههههههههههه مگه لوهانم ازین کارا بلده ای لولوی شیطون رو نمیکردیااااااااااااااااا بیا بغله خودمممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif دلم میخواد همین امروز قسمت بعدو بخونمممممممممممم هییییییییییییییییییی زهی خیال باطل من نمیدونم برم تو خواب ببینم یا برم درسمو بخونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (33).gif مغسی اجییییییییی عالییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 29. ای وایییییییی لوهان…تو هم..خخخخخخخخخخخخخخخ
  هیچی حالا حتما دختره باردار میشه ای بابا
  خخخخخخخخخخخخخخخخ
  وای عالی بود ممنون عزیزمممممممممممممممممممم
  خیلی قشتگ بود خیلییییییییییییییییییییییییییی
  خشته نباشی اجی
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 30. برای اولین بار دلم برای سهون سوخت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif باورم نمیشههههههههههههه مگه لوهانم ازین کارا بلده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ای لولوی شیطووووووووووووون رو نمیکردیااااااااااااااااااا بیا بغله خودم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif دوست دارم همین امروز قسمت بعدو بخونمممممممممممممم شدم همون شتره که تو خواب پنبه رو دانه دانه میبینه من برم درسمو بخونم که به اندازه کافی خوابای خوب خوب دیدم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (33).gif مغسی اجییییییییییییییییییی عالییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 31. این اولین باره که لوهان تو فیک سمیرا با یه دختر میخوابه…خخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif تبریییییییییییییییییییک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  مرسی سمیرا جونم.. مثل همیشه عاااااااااالی بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/31.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

   • اصلا اشک توچشام جمع شداول شدم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
    شاعرمیگه منو این همه خوشبختی محاله محاله /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif
    این فازحسود هی رومخه من بود هی فک میزد منومسخره میکرد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
    هوومن تونستم اول بشممممممم یوهووو هورااااااااااااااااااااااااااااااااااا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
    بزن قدش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif
    میخوام براخودم جشن بگیرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: