EP 1 (شکست) BREAK

سلام دوستای گلم خوبین؟من اومدم با قسمته اول فیک شکست یوهاهاها تعجب نکنید چون فقط قسمته اولو میزارم چون این فیک به درخواسته آرمینا جونه و خواستم ببینم آرمینا و شما دوستای گلم چقدر ازش استقبال میکنین

خب من توضیح کوتاهی درمورد این فیک بدم بعد برین ادامه:

بچه ها این فیک خیلی آروم آروم پیش میره مثلا ممکنه تو دو سه قسمتش اصلا اتفاقی نیفته ولی اتفاقاشم زیادی اتفاقه خخخخخخ 

فیک دو کاپل داره هونهان بکهان و ممکنه بعضی از قسمت هاش رمزی بشه 

قسمته دومه این فیک بعد از فیک چشم های تو در سایت قرار میگیره

همین دیگه منتظره نظراتتون هستم بفرمایید ادامه

xgroojn8msr79v7g05bh Teaser (شکست) Break

 

یادمه…خوب یادمه…١ سال پیش وقتی با پدر و مادرم دعوا کردم و بهشون گفتم قراره با یه پسره بیکار و علاف ازدواج کنم خیلی احمق بودم…واقعا به احمق بودنم ایمان آوردم…کاش همون موقع که داشتم به خاطره یه پسر مثله خودم تو روی پدرم وایمیسادم پدرم با کمربندش تیکه تیکه ام میکرد کاش اون موقع که وسایلمو جمع کردم که باهاش فرار کنم مادرم میومد تو اتاق و مچمو میگرفت…اما همه ی اینا گذشته…
من ١٩ ساله بودم که تو راهه دانشگام همیشه پسری قدبلند رو میدیدم که بهم زل میزد…موهای قهوه ای و پر پشتی داشت که همیشه به سمته بالا درستش میکرد پوسته سفید و چشمای خمار که همیشه ازش میترسیدم….ولی اون چشمای عجیب انگار کلی حرف باهام داشت کلی حرف که خودم باید کشفش میکردم….

خاطراته لوهان….

ژیومین دوسته صمیمیم دستمو فشار داد:هی لوهان
سرمو از رو میز بلند کردم:کلاس تموم شد؟!
ژیو:آره…میگم میشه امروز از یه راه دیگه بریم؟!
تعجب کردم:چرا؟! خودت میدونی که این نزدیک ترین راهه
ژیو لباشو به گوشم نزدیک کرد:از..از اون پسره میترسم
کدوم پسره؟؟
ژیو:همون که همیشه میاد وایمیسه ما رو دید میزنه اححححح
خندم گرفت: ژیو میزنمتا خخخخ ما به اون روانی چیکار داریم آخه؟!
ژیو:ولی یه جوریه خیلی ترسناکه فقط هم زل میزنه به تو
دستامو کردم لای موهام و یکم مرتبشون کردم:بزار اینقدر زل بزنه تا چشاش دربیاد
ژیو با حسرت به من نگاه کرد:خدایی منم جاش بودم بهت زل میزدم
تعجب کرد:دیوونه شدی ژیو؟!
ژیو:واقعا خوشگلی
کولمو پشتم انداختم:چرت و پرت گفتن بسه دیگه بدو دیرمون شد
ژیو:وای خدا الان همون جاس من مطمعنم

با هم از دره دانشگاه خارج شدیم پوزخند زدم:نگاش کن ترو خدا…این کارو زندگی نداره
هرچقدر بهش نزدیک تر میشدیم تپش های قلبم بیشتر میشد…پسر سرشو بلند کرد و بازم با قیافه ی بی حالتی فقط به من زل زد..نه لبخندی نه چشمکی نه حرفی فقط به صورتم زل میزد واقعا نمیتونستم تحمل کنم دلم میخواست برم جلو و دو تا تیکه بارش کنم ولی…اون چشم ها…ازشون میترسیدم

بدونه هیچ حرفی از کنارش رد شدیم سعی کردم اصلا نگاش نکنم ولی کنجکاوی مسخره ام باعث میشد چشمامو یه کوچولو بچرخونم و نگاهش کنم…با اینکه ازش بدم میومد ولی پسره خوشتیپی بود گاهی وقتا دوست داشتم یکم بیشتر نگاش کنم ولی این دیگه ته اسکل بازی بود…

ژیو:وای دیدیش؟! پسره ی عوضی دلم میخواست برم بزنم فکشو بیارم پایین
خندیدم:خودتو کنترل کن ژیو خخخخ…شاید منتظره دوس دخترشه به ما هم نگاه میکنه
ژیو:تو دیگه چقدر ساده ای لوهان اون پسره به هیچکس جز ما نگاه نمیکنه مگه ندیدیش فقط تا ما رد شدیم سرشو بلند کرد من بهش مشکوکم
بیخیالش بابا…ژیو مامانم کیک درست کرده میای خونمون؟
ژیو با خوشحالی دستاشو به هم زد:چرا که نهههههه
چند روز بعد از اون امتحانامون شروع شد و اون پسر هم غیب شد…یه جوری بودم نه ناراحت بودم نه خوشحال…یه جورایی ناراحتیم بیشتر از خوشحالیم بود شاید چون یکی پیده شده بود که بهم توجه میکرد یا شایدم نمیکرد و من فقط چون خوشگل بودم فقط بهم خیره میشد و به قوله ژیو همش منتظره دوس دخترش بوده…روزها گذشت و من بلاخره اون پسره مرموز رو از ذهنم بیرون بردم و رو درسام تمرکز کردم و تونستم امتحانامو با موفقیت پشته سر بزارم ده روز استراحت و کیف و حال با دوستا و بلاخره دوباره ترم جدید دانشگاه شروع شد و بازم اون پسر سر و کله اش پیدا شد…
ژیو:باورم نمیشههههه لوهان این بازم اینجاس کههههه
لوهان:اصلا بهش نگاه نکن
داشتیم از بغلش رد میشدیم که پسر صدامون کرد جفتمون مثله برق گرفته ها سره جامون وایسادیم…سعی کردم خودمو عصبانی جلوه بدم ولی ژیو زودتر از من برگشت و با لحن تندی گفت:چیههه
پسر خندید:چه بداخلاق
ژیو:کارتو بگو
پسر:میشه سه کلام باهات حرف بزنم سه تا کلمه بیشتر نیست
tumblr_n9t7hnDSIE1riav2to1_1280قلبم تند میزد یعنی اینهمه مدت اون به ژیو نگاه میکرده!!
ژیو:خب بگو
پسر کاغذی رو از جیبش دراورد و به ژیو داد:اینو بده دوستت
ژیو به کاغذ نگاه کرد:این چیه؟!
پسر:بده بهش خودش میفهمه چیه
ژیو:ببین آق پسر تو باعث شدی دوستم خیلی عصبی شه از دستت میشه اینقدر بهش زل نزنی؟!
پسر:کم حرف بزن اینو بهش بده…راستی اسمم سهونه…اوه سهون
ژیو:که چی!!
سهون:ممکنه کاغذو پاره کنه اگه پارش کرد بهش بگو اسمم چیه
ژیو:مگه چی نوشتی توش؟!
سهون:حالا تو بهش بده خودش تصمیم میگیره پاره اش کنه یا نه…شماها خیلی شبیه دخترا رفتارمیکنید
ژیو:یااااا…
سهون خندید و رفت
خیلی کنجکاو بودم ببینم اون پسر چیا به ژیو گفته و دقیقا ازمون چی میخواد..ژیو با قیافه ی عجیب سمتم اومد
خب…چی میگفت ژیووو؟!
ژیو کاغذه مچاله شده ای رو تو دستم گذاشت : بازش کن
تعجب کردم:این چیه؟!
ژیو:پسره داد بدم بهت
میخواستم کاغذو باز کنم ولی انگار یه حسی بهم گفت الان بازش نکنم به قیافه ی کنجکاوه ژیو نگاه کردم:اااام…ژیو میخوام بعدا بازش کنم بهت زنگ میزنم میگم چی بود باشه؟!
ژیو:واااای لوهان من مردم از فضولی بازش کننننن من دلم میخواد بفهمم چی میخواد
خندیدم:چی میتونه بخواد حتما پول میخواد از اون زورگیرای احمقه حتما تهدیدمون کرده
ژیو:هوووووف ولی قیافش اصلا به زورگیرا نمیخوره
کم کم داشتیم به خونه نزدیک میشدیم با ژیو دست دادم:فردا کلاس فوتبال میبینمت ژیووو
ژیو:بای بای یادت نره بزنگیاااا…
سریع رفتم خونه
مامان ناهارمو حاضر کن دارم میمیرم از گشنگی
سریع رفتم تو اتاقم و درو بستم و با کلی استرس نشستم رو تخت و کاغذو از جیبم دراوردم و آروم بازش کردم و چشمام از تعجب ۴ تا شد
اون پسر شماره ی مبایلشو بهم داده بود و پایینش نوشته بود حتما زنگ بزن عاشقتم
از خنده پخشه تخت شدم باورم نمیشد یه پسر عاشقم شده سریع رفتم جلو آینه و بلند خندیدم:وای خدا یعنی اینقدر خوشگلم!!
معنی خنده بلندم رو نمیفهمیدم خندم از رو خوشحالی بود یا مسخره کردن!…حسه عجیبی داشتم ولی واقعا دلم میخواست بدونم اون پسر چه فکری کرده اینو به من داده احساس کردم مسخره ام کرده با اینکارش بهم ثابت کرده که من شبیه دخترام
گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم تپش های قلبم بیشتر میشد جوری که نتونستم دکمه ی تماس رو فشار بدم…
شماره ی ژیو رو گرفتم
الو ژیو سلام خوبی؟
ژیو:سلام لوهان چی شد بازش کردی؟!
آره
ژیو:خبببب
اون منو مسخره کرده ژیو
ژیو:چییی؟!
ژیو:اون آشغال بهم شماره داده با خودش چی فکر کرده؟ نکنه فکر کرده من دخترم یا خواسته بهم بفهمونه که مثله دخترا خوشگلم..
ژیو:ببین لوهان درسته خوشگلی ولی مثله دخترا نیستی فردا حالیش میکنم پسره ی عوضی آشغال
نه ژیو خودم فردا جوابشو میدم
گوشی رو قطع کردم واقعا عصبانی بودم دلم میخواست فردا زودتر برسه
چند بار خواستم بهش زنگ بزنم ولی نتونستم با هزارتا فکر و خیال و هزارتا سوال خوابیدم……

ژیو:خجالتمنکشید عوضی!!
ژیو امروز حالشو میگیرم
ژیو:از طرفه منم بگیر پسره ی مسخره

کلاس تموم شد و سریع از دانشگاه خارج شدیم و دوباره دیدیمش که به ماشینش تکیه داده بود…با دیدنه من لبخند کوتاهی زد
لجم گرفت تند تند رفتم سمتش و دقیقا رو به روش وایسادم و به چشماش زل زدم اینقدر تند تند نفس میکشیدم که احساس کردم الانهکه سکته کنم…
پسر بدونه اینکه پلک بزنه به چشمام نگاه کرد: چرا زنگ نزدی؟!
با این حرفش فشارم رفت بالا: راهه درستی رو برا مسخره کردنم انتخاب کردی داداش ولی میدونی من ظاهرمو دوست دارم فک کردی شماره بدی من از خودم بدم میاد؟! به خودم میگم وای من چرا باید قیافم اینقدر خوشگل باشه که آدمای آشغالی مثله شما باید بهم گیر بدن…دفعه ی بعد بیای اینجا و منو نگاه کنی با همین دستام خفت میکنم…
پسر نگاهه بی تفاوتی بهم انداخت و زمزمه کرد: میشه اسمتو بدونم؟
داد زدم:چرا باید اسممو به تو بگمممم؟!!! ببینم خجالت نمکشی اومدی تو اینهمه دانشجو گیر دادی به من؟!!! تو کلاسمون چندتا دختره فوق العاده خوشگل هستن میخوای بهت معرفیشون کنم؟!
پسر همچنان به چشمام نگاه میکرد:نه…من فقط تو رو میخوام…اسمت چیه؟!
عصبانی شدم: من پسرم الاغ یه پسر مثله خودتتتتتتت…دست از سرم بردار
پسر: شمارمو پاره کردی پسر خوشگله؟
تو واقعا پر رویی!! اگه یه بار دیگه اینجا بیای به پلیس زنگ میزنم
پسر:تو اسمه منو میدونی ولی من نمیدونم
تعجب کردم:اسمت؟! کی گفته من اسمتو میدونم؟!
پسر به ژیو که با دهنه باز بهمون نگاه میکرد گفت:بهش نگفتی؟!
ژیو:یادم رفت
اصلا کاره خوبی کرده اسمتو میخوام چیکااار!!!!
پسر:اسمم سهونه…اوه سهون…میشه فقط اسمتو بدونم؟!
ببین من قراره با یه دختر دوست شم حالا برو پی کارت
سهون: خب منم میشم دوستت…مثله همینی که الان باهاش دوستی!
داد زدم:دست از سرم بردااااااار
سهون:ولی باهام دوست میشی پسر خشگله من دست از سرت برنمیدارم…………

 

Print Friendly

216 Responses

 1. سلاااااااااااااااام
  من تازه بااین وب اشناشدم
  وب باحالی دارین
  میشه فیکایی ک تموم میشه واسه دانلود بذاری؟
  این داستانومیخونم توهرقسمت نظرمیذارم
  خیلی خوب بود ممنون آجی

 2. بلاخره تموم شد این فیک . حالا میتونم با خیال راحت بشینم بخونم اخه من اصلا نمیتونم صبر کنم ادامشو بذارن واسه همین سعی میکنم بعد اینکه فیک تموم شه شروع کنم به خوندن .
  این فیک فک کنم خیلییییییییییی قشنگ باشه . مرسییییییییی

 3. خوشم میاد که همه جا سهون نقش خطرناکو بازی میکنه
  قیافه بچه به این مظلومی نمیشه لوهانو جاش بزارین
  ولی خیلی خوب شروع کردی ابجی
  مسیییییییییی
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif

 4. آجییی من امروز شروع ردم به خوندن فیکــت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif خسته نباشم خیلی زوده =))
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  وای عالی بود سهون جذااب مرگههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  میشه رمز قسمتای رمزی رو بفرستی ایمیلم؟؟؟ عایااا؟؟بسیار مچکر میشوووم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 5. واییی خیلی عالی بود ممنونم سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  ولی سهونم زیادی سیریشه ولی باحاله/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  ممنونم اونی جون خسته نباشی راستی من اول خوندم داستانو تا یه چند قسمتی بعدش اومدم که حالا برا همشون نظر بدم ، من کلا زیاد فیک نمیخونم ولی فیکت خیلییییییی عالی بود سمیرا جون بد جوری معتادش شدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  پس لطفا اگه میشه رمز قسماتای رمزیو بده بهم این شمارمه 00584160556025 ایمیلمم هست به هرکدوم خواستی بفرست ممنونم!

 6. وااااااااااااااااااااای خیلی باحال بود …. من اولش که تیزرو خوندم فکر کردم از زبون سهونه ….. ولی بعد از قسمت اول فهمیدم اشتباه کردم ….. خیلی خوجل بود عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

  با توجه به حرفهای لوهان یعنی سهون یه کارایی میکنه ….. هییییییی روزگار /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

 7. واااای سمیرا جون خدا وکیلی فوق العادس نوشتنت. واقعا میگم. چون من خودمم مینویسم. آخرین آرزو و چشم های تو روهم خوندم عالی بود. راستی اگه شد رمزه این فیکم بم بده، احتمالاً الان وقت نمیکنم بخونم ولی بی صبرانه منتظر پایان امتحانام. اینم شمارم09354432489عاشقتمممممم

 8. سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
  من تازه دیروز با این سایت آشنا شدم
  امروزم داشتم سایتو زیرورو میکردم که…..
  به فیک تو برخورد کردم
  وااااااااااااااااااااااااااای خیلی عالی بود…منطورم اینه که قسمت اولش که خیلی عالی بود معلومه داستانه جالبیه
  اماااااااااااااااااااااا مشکل این جاست که همین جور که داشتم یه نگاهی به قسمتای بعد مینداختم دیدم که قسمتای رمزی زیادی داره
  حالا میشه ازت یه خواهشی بکنم : میشه رمزای قسمتای رمزی رو بهم بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  خواااااااااااااااااهش
  اینم ایمیل:[email protected]

 9. سلام من تازه با وب اشنا شدم
  خواننده ی جدیدم….میشه رمزارو به منم بدی؟
  قسمت اولو خوندم عااالی بود خیلی خوشم اومد خسته نباشی
  …ولی ادامه نمیدم چون رمزیه میمونم تو خماری وسطاش من شروع کنم تا تهشو باید بخونم
  لطفا به ایمیلم بده مرسی

 10. سلام من تازه به اکسو الا پیوستم و با سایت خوب شما آشنا شدم و امروز اولین قسمت شکست رو خوندم خیلی خوب بود اما دیدم برخی قسمت ها رمزی هستن برا دریافت رمز چیکار باید بکنم؟؟؟

 11. سلام سمیراونم خوبی؟!
  من سمانه ام البته میدونم یادت نیس..اما با فیک آخرین آرزو و عشق.بازیت کلی خاطره دارم و هیچوقت از یادم نمیرن..واقعا فوق العاده بودن..الانم میخوام این فیکتو شروع کنم و مطمئنم که اینم عالیه..خیلی ممنونم و خسته نباشی عزیزم.بووووس

 12. سلامممممممممممممممممم

  من تعریف این فیکو زیاد شنیدم میخوام بخونمش با اجازه تون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

  سهون کیه دقیقا؟؟؟؟؟؟؟؟
  نقشه مقشه که نداره اگر خدا بخواهد؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif

 13. سلام سمیرا جان
  من تازه شروع کردم این داستانو بخونم یعنی اولین فیک از اکسوئه که دارم میخونم
  قشنگ بود قسمت اولش دوست داشتم
  فقط گفتی ک بعضی قسمت رمزیه
  من چطور باید رمزا رو بگیرم؟؟؟

 14. عالیییی بود قسمت یک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif
  اما سهون خدایی خیلی گیره فداش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  من از هونهان انتظاری ندارم

  راستی سمیرا کریستال گفت دیگه نمیتونه بیاد برای داستانا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  من اومدم جاش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif

 15. سلام اونی خوفی ؟ من یه مدت نسبتا طولانی نتونستم داسیرو دنبال کنم حالا میخوام از اول بخونم میدونم یه بار نظر گذاشتم من تو قسمت درخواست رمز میتونم رمزای breako بگیرم؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 16. لولو ازین سوسولای مثبته ها خخخ
  چقدم بی اعصابن این شیو و لو اصن خوبه ک زورشون نمیرسه و میترسن وگرنه سهونو قیمه قیمه میکردن خخخ
  مرسی اونی من برم قسمت 2/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif

 17. vaaaaay khodaye man kheili vaght bud nabudmaaa
  kheili khosh halam k bargashtam rastesh mikhastam bade az in konk0re felan felan shode biam valy khob…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  kheili dlm bara fic hat tang shode bud neshatsam 2bare lastwish ro khundam (kheili bikaram akhe/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  kkkk kheili khob man beram badi

 18. من این فیکو شروع کردم خوندم تا قسمت 12 حالا اومدم نظراتمو عرضضضضض کنم خخخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  قسمت 1 جالب بود ممنون^^
  وااااای ولی همزرم خیلی هیزه هووییییییی لولو رو خولد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

 19. اقاااا بنده تازه شروع کردم خوندن داستان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif…داره خوشم میاد…لولو چه بهش بر خورده آوه آوه لوهان عصبانی میشود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif..ولی خیلی باحال بود قسمت یکش..به خصوص آون ریکشن چشم سهون هی زل میزد… منم بودم عصبی میشدم…الهی بگردم ژیو.. چه ترسوعه…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  یه سوال.. ینی اول داستان گفته لوهان خیلی پشیمونه با یه پسر ازدواج کرده… ینی آخرش بهم نمیرسن؟… یا قراره با یه دختر خوشگل ازدواج کنه؟
  مرسی من برم قسمت 2 زودی

 20. slm azizam
  man taze in vebo peida kardamo kolan az vebeton khosham omad..
  dastane ghashangiye..
  hatman mikhonamo nazar midam…
  sharmande ke dir khondam dastaneto
  ye saal!!
  in dastan kolan darbareye khaterate luhane???
  chon man bande avalesho motevajeh nashodam
  yany bande avalesh marbot mishe be bad az khaterate luhan??

 21. لوهان چرا همیشه در نقش خرزنا وارد میشود؟! =))
  از قسمت اولش معلومه پر از داستان و اتفاقه D:
  خیلی خوب بود =)

 22. از این شرو کردم به خوندن :)))
  شخصیت سهونی خیلی بامزه شده مثه خواستگارای سمج… :))))))
  لولو که دیگه اووووووووف
  عالیییییییییییی بود من سریع میرم پارته بعدی

 23. تابستون نبودم کلا…..تازه رسیدم!!!!!!!!فیکتو الان شروع کردم!!!!!!!!سهونم گاهی اوقتا عجب سیریشی میشه ها!!!!!!خیلی قشنگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 24. وایییییی عزییزممم چه داستان بانمکیه!من تازه وبتونو پیدا کردم از قسمت اولم نظر میذارم که یهو رمزی شد رمزشو بهم بدین!!مرسیییییی
  خیلی باحاله
  من هونهان شیپر سع اتیشه ام!!اصلا خوده اتیشم!!عاشق داستانتم عالیه من برم قسمت بعدیشو بخونم

 25. خخخخخخخخ شیو بخوادباسهون دعواکنه قدش تا سرشونش بیشتر نیس بچه م واای ولی حساب کن بخوادبره دعوااااااااا وااااااایییییییییییی.مررررررسی اجی

 26. خخخخخخخخخخ حساب کنین شیو بخوادبره باسهون دعوا قدش تا سرشونش بیشترنیس.خخخخخخخخ. مرسییییییییییی اجییییییییییی :-* :laugh: :silly: :beauty: :rotfl: :lashes:

 27. واااااای عالییییییی بود … خیلی خوشم اومد … من فیکایی رو که آروم آروم پیش می رن خیلی دوس دارم … الهی سهونیم همین اول عاشق لولو شده :inlove: چه رکم هست همون اول کاری نوشته عاشقتم :-D
  انقده خوشم میاد وقتی لولو عصبانی می شه :-D
  ممنون سمیرا جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 28. خخخخخخخخخخخ سهونی به کل خل شــــــــــــــــــــــــــده
  لولو الان سکته میزنه…..ارااااااااااااااام اراااااااااااااااااااااااااااااام
  پیشی دررو تا با دمپایی نیوفتاده دنبالت صدا بزغاله بدی
  میسی میسی

 29. عررررررررررر اجی چرا دوشو نمزاری .من میخوامم.اجی بزار ممونمممممممممم.امروز نمیزاری….
  عررررررررر بزار.
  مرررررررررررررررسی عشقم

 30. اجیییییییییییییییییییییییییییییی جوووووووووووون. کی ادومشو میزاری؟؟ زود زود آپشن کن!! خیلی خوب میشه هروز بزاری… یا دو سه روز درمیون… آخه خیلی خیلی قشنگه میخوام بخونمش. ممنونممممممممممممم عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifک

 31. سلام سمیرا .. خوبی .. خیلی وقته نیومدو اینجا البته به خاطر گم کردن ادرس بود که بهم ایمیل زده بودی …
  من از این داستان خیلی خوشم میاد مرسی .. میشه زودتر بزاری

 32. Samiraaaaaa jiiiiq man in dastano Mikham ajiiii asheqe in sabke dastanetam:D hameye dastanato yani dos daram aliiii minvisi ajiii Vali chra baqiasho nemizari man daram sekte mikonam zood parte2 ro bezarrrrrrr vaaay kheli kheli kheli bahal booood zoq kardaam ziiaaaaad ooof *:Zoood bezaaar bboooos mrc

 33. Samiraaaaaa jiiiiq man in dastano Mikham ajiiii
  asheqe in sabke dastanetam:D hameye dastanato yani dos daram aliiii minvisi ajiii
  Vali chra baqiasho nemizari man daram sekte mikonam zood parte2 ro bezarrrrrrr
  vaaay kheli kheli kheli bahal booood zoq kardaam ziiaaaaad ooof
  Zoood bezaaar bboooos mrc:*

 34. سیلااااااااااااام واییییییییییییییییییییییی میسیییییییییییییییییییییییی عالی بود سمیراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خیلی قشنگ بود…………
  سهوناااااااااااااااا چیکار داری به لوهانمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  برو خونتو……………..
  الی و بچه ها چشم به راهننننننننننننننن………………..خخخخخخخخخخ
  هققققق کاش اول این فیکو میزاشتییییییییییییییییی..من از اینا خیلی میدوستم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 35. ااااااااااااااااااااا چقد کامنت :||||||||
  چرا اینقدر سهونمو اسکل نشون دادی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  شیومینهههههه شیوووووووووووووو شششش
  ژیو نیست :| چقد من حرص میخورم سره اسمه این :((((
  مرسی باحال بئد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 36. سمیراااااا اخه چرا الان دادی؟؟؟؟اخه من سکته میزنم تا چشمهای تو تموم شه خدابگم چکارت نکنه دختر اما شخصیت سهون واقعا جالب بود خیلی خشگل بود بزم فائزرو خبر کنم ذوق مرگ میشه

 37. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifعالی بود مرسی راستی من کامنت نگار جونو خوندم بینهایت ذوق مرگ شدم کلی جیغ و داد کردم رفتم tv روشن کردم دیدم کانال next1 قطع شده… یعنی ضدحال از این بدتر ؟؟؟

 38. واووووووووو….عالی مثل همیشه.منتظر ادامشم آجی.میگما میدونم عصبانی میشی ولی این دفعه دوست داشتم جا لولو بودم سهون و بکی دوسم میداشتن.خخخخخخ….مرسی آجی…قلفونت..راستی خبر داری کانال nex1 قراره یه برنامه واسه kpop بذاره؟؟؟؟؟؟من که بی نهایت خوشحالم و منتظرم ببینم چه جوریه…یوهاهاهاهاها…خیلی خوبه خوده کانال های کره که از این برنامه ها ندارن که پشت سر هم اهنگ بده.من که بی نهایت هپی میباشم

 39. اوه سهووووون برو رد کارت لوهان میخواد منو بگیره…ای بابا
  اجی کارت حرررررررررررف نداره….سعی میکنم ی روز کارگردان شم داستاناتو فیلم کنم….با تیپا از ایران پرتم میکنن بیرون
  خخخخ از شوخی بگذریم واقا خیلی خوب مینویسی اجی جونم بیا ماچت کنم

 40. منم با نظر زهرا جون موافقم…. منم ccrazy love رو خیلی دوست داشتم ولی یادم نیست نویسنده اش کیه. هر کی هست بهش بگو منتظر ادامه هستیم هااااا./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

 41. Avatar for Admin ♛ Samira[email protected]

  مثله همیشه عالی بود اونییییی

 42. راستی آجی بقیه داستانا دیگه آپ نمیشه؟من خیلی دلم میخواد بقیه crazy love و eshgh dar rali و one chance بخونم.لطفا به نویسنده های گل این داستانا بگو داستانارو آپ کنن
  مرسیییییییییییییییییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 43. واااااااااااااااااااای اونی عالیییییییی بووووووودdae bak/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  من عاشقش شدمممممم خیلی خوشمل بود سریع چشمای تو رو تموم کن البته اونو هم میدوسم ولی خوب هونهانیم دیگ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  ولی خیلی باحال بود بدجور گذاشتیم تو خماری/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  مغسییییییییییییی اونیه خوشملم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  هونهانممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

 44. به به…فیک باشه,هونهان هم باشه,بکهیونم هم توش باشه,سمیرا هم نویسندش باشه…دیگه چی میــــشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif خیلی هم عالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif مرسی منتظر قسمت دومش میمونم,البته بعد فیک چشمهای تو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 45. واوووووووووو خیلی باحال بود اونی بسی خوشم اومد.کاش میشد دوتا فیکو هم زمان بذاری اما خب میدونم سخته.هی هی در انتظار ادامش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

 46. فک کنم سهون آدم ناجوری باشه هااااااا.مشکوکه……خیلی خشگل بود. ولی بدجور آدم میمونه تو خماری هااااا..حالا کو تا چشمهای تو تموم شه…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

 47. سهون کوان بیا جونه مادرت
  میدونم قراره تو این فیک حسابی داداشمو فوش بارون کنم
  زود چشمای تو رو تموم کن که با این سهون کار دارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: