17 بازدید

directed the movie “back to the age of 20” update

اصلا حال و حوصله ندارم این کارگردانه فیلم back to the age of 20 ویبو داده نوشته لوهان فیلم برداری رو به خوبی به پایان رسونده اینم متنه کامل حوصله نداشتم ترجمه کنم خیلی حالم بده

directed the movie “back to the age of 20” update “Luhan finished very well in the movie! He played with the Kings without a tremble. I would expect a future wide open he’s “Luhan was online continuously from 7 am today.

Print Friendly, PDF & Email


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *