Luhan Weibo Update

آپدیت ویبوی لوهان:
چهار ماه برای فیلم برداری ، شش ماه برای ساخت و تدوین ، دو ماه هم پخش.
مبا رز سرنوشت به پایان رسید. با تشکر از FOTD ، همه بازیگرا و کارکنان . و البته ممنون از چن چانگشنگ ، از آشناییت خیلی خوشبختم. بعد از امروز ، سختی های بیشتری انتظار من و تو رو میکشن! بیا باهم بختر کار کنیم. جیایو جیایو جیایو!

دانلود ویدئو ادامه 

Continue reading

luhan weibo update

لوهان تبلیغ کوکاکولارو ریپست کرده و گفته:
خوابالو بودن در بهار، حس خستگی در پاییز و چرت زدن در تابستان. بیدارشید و در بازی نامه ی مهر شده در بطری کوکاکولا به من ملحق بشید .تا تابستون رو خاص تر کنیم. مراقب هوای گرم باشید و خنک کنید خودتونو

واسه دانلود ویدئو بفرمایید ادامه 

Continue reading