LuHan repost HuiRuoQi weibo

لوهان پست  HuiRuoQi (والیبالیست المپیک سال 2016 ) رو ریپست کرده و گفته:

یکسال پیش همچین روزی ما مدال طلا رو توی بازی های المیپیک ریو2016برندهچشدیم و برای والیبال چین دیوانه شدیم(خیلی شاد شدیم)امروز بعد از یکسال ایا شما بازهم مشتاق هستید و این انرژی بالا وسوزان رو برای همچین ورزش هایی دارید؟

ویدئو ادامه

م:Mey

Continue reading