LuHan Studio update


اپدیت استودیو لوهان

هیشششش!!!بذارید یه رازی رو بهتون بگم!من شنیدم که شما میتونید اینجا رئیس لو رو ببینید!روز 24 ژانویه به صفحه رسمی “جنگجوی سرنوشت” به همراه صفحه بازی دنگچایو برید! با چانگشن به سفر برید و باهم تمرین کنید.
)لوهان با بازی در جنگجوی سرنوشت تبدیل به شخصیت اصلی بازی شده)

دانلود ادامه

Continue reading

CCTF repost LuHan’s weibo

CCTF پست لوهان و تو ویبو ریپست کرد:

او با موسسه ی کودکان و نوجوانان چین همکاری کرده و شروع به انجام کارهای خیرانه و عاشقانه کرده است. برای آینده بچه های فقیری که کسی به آن ها اهمیتی نمیدهد.

ریپوست اپدیت ویبو #لوهان تبریک به لوهان ریپ،امسال در فصل ورزشی#لوهان در کل به غیر از راه رفتن 2/3بیلیون مرحله دیگر هم فراهم کرد و تبدیل به 580.000هزارمین اهدا کننده و خیر موسسه “Hello Children” شده.این پروژه کامل شده!

مترجم: فائزه