SM Representative, ” Suho’s star of the universe in the role,” we have confirmed reports.

سوهو در درامای special کانل MBC به اسم “Stars in the Universe” به عنوان بازیگر اصلی نقش آفرینی می کند.
سخنگوی SM این خبر را تایید کرد که”سوهو به عنوان نقش اصلی در درامای “Stars in the Universe” بازی خواهد کرد”
تهیه کننده ی دراما Jihyun به مردم می گوید که انتظار بالای از این دراما داشته باشند. این اولین بازی جدی سوهو خواهد بود. لیست بازیگران تا آخر این ماه تکمیل خواهد شد و فیلمبرداری در ابتدای سپتامبر آغاز خواهد شد.
دراما درباره ی خواننده هاست. MBC گفته این برنامه قراره سری های کوتاهی باشند نه مثل سری های فصلی نرمال. سری ها قراره در 3فصل باشند و هر فصل شامل 3 شگفت انگیز خواهد بود که موضوع برنامه مطابق با اتمسفر خاصی خواهد بود. اولین فصل، با موضوع زندگی برای سوهو خواهد بود. و همه ی برنامه ها انتظار میره که تا آخر این ماه تایید و تکمیل شوند.

مترجم : نینا