170627 ”EXO’s Chen To Appear As A Guest On “Fantastic Duo 2

چن اکسو به عنوان یک مهمان در “Fantastic Duo 2” ظاهر می شود.

در روز 27 ژوئن، SBS تایید کرد، “چن در حال فیلبرداری برای Fantastic Duo 2 هستش “.

سال گذشته، چن در “Fantastic Duo” با اعضای گروهش ظاهر شد. این بار، اینبار اون خودش تنها به عنوان مهمان در این برنامه ظاهر میشه. این قسمت با چن قراره 9 جولای پخش شه.

مترجم: غزل